Exempel på klimatanpassningsplaner

Ta hjälp av och få inspiration av andras kommuners redan genomförda arbete och framtagna klimatanpassningsplaner. 

Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Hämta inspiration från andra kommuners arbete nedan. Här hittar du klimatanpassningsplaner och liknande styrande dokument.

Kommun Plan
Trelleborg

Klimatanpassningsplan

Tematiskt tillägg till Trelleborgs översiktsplan: stigande hav och översvämning

Lomma

I Översiktsplan 2020 beskrivs kommunens klimatanpassningsarbet kortfattat.

Fördjupade beskrivningar av anpassning till stigande hav finns i kommunens kustzonsprogram.

Åtvidaberg

Handlingsplan för klimatanpassning (2021)

Södertälje

Handlingsplan för klimatanpassning (2022)

Härnösand

Klimatanpassningsplan och storymap för klimatanpassning (2021)

Boden

I den strategiska planen för 2023-2025 anges inriktningen för hela samtliga kommunala verksamheter, inklusive de kommunala bolagen. 

Den strategiska planen slår fast att kommunen ska arbeta med att genomföra det undertecknade Borgmästaravtalets åtgärder för klimatanpassning .

Läs mer om Borgmästaravtalet på Klimatanpassning.se