Exempel på klimatanpassningsplaner

Ta hjälp av och få inspiration av andras kommuners redan genomförda arbete och framtagna klimatanpassningsplaner. 

Det är inte alla gånger nödvändigt att uppfinna hjulet en gång till och att ta hjälp eller få inspiration av andra är en väg framåt.  Nedan ges exempel på några kommuners klimatanpassningsplaner.

Kommun Plan
Lerum

Klimatanpassningsplan för Lerums kommun

Ljungby 

Verksamhetsplan för klimatanpassning Ljungby kommun

Luleå 

Riktlinjer för klimatanpassning Luleå kommun

Luleå kommun har tagit fram ett dokument med riktlinjer för klimatanpassning. 

Mariestad

Klimatanpassningsplan Mariestad

Mariestad har gjort ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och låtit klimatanpassningsplanen förbli en separat bilaga.

Västervik

Strategi för klimatanpassning

Västerviks kommun klimatanpassningsplan i form av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen