Analysera

Klimatanpassningsarbetet måste planeras utifrån både dagens klimat samt händelser och konsekvenser i ett förändrat framtida klimat. Syftet med Analysera är att ge en övergripande bild av kommunens klimatutmaningar samt att identifiera sårbarheter i olika samhällsfunktioner.