Analysera

Klimatanpassningsarbetet behöver planeras utifrån både dagens klimat samt händelser och konsekvenser i ett förändrat framtida klimat. Syftet med Analysera är att genomföra en klimat- och sårbarhetsanalys som inkluderar en riskanalys. Detta för att ge en övergripande bild av kommunens klimatutmaningar samt för att identifiera sårbarheter i olika samhällsfunktioner.