Motivera

För att inse behovet av klimatanpassning behövs kunskap om hur klimatet förändras och hur det påverkar samhället. Syftet med Motivera är att erbjuda material som bidrar till motivation för ett politiskt beslut om att kommunen ska arbeta med klimatanpassning.