Mall klimatanpassningsplan

I detta hjälpmedel finns förslag på en mall till en klimatanpassningsplan som kan ses som inspiration eller användas i sin helhet.

Ett övergripande dokument som på ett samlat sätt beskriver kommunens klimatanpassningsarbete är värdefullt och underlättar kommunikation och fortsatt arbete. Nedan ges förslag på mall till detta samlingsdokument. Mallen kan användas i sin helhet eller ses som inspiration vid upprättande av eget dokument.

Mall klimatanpassningsplan (34 kB, docx)