Workshop Prioritera åtgärder

Syftet med workshopen är att arbetsgruppen tillsammans utvärderar åtgärdsalternativ och prioriterar vilka åtgärder som ska tas med till steget Genomföra.

Fokusera på åtgärdsalternativ som är effektiva, flexibla och hållbara. Arbeta systematiskt med en händelse/konsekvens i taget och diskutera åtgärdsalternativen som sammanställdes i steg Identifiera. 

Förberedelser

  1. Förbered en presentation om olika prioriteringskriterier. 
  2. Förbered multikriterieanalystabellen enligt mallen nedan. Välj en händelse med dess konsekvens och fyll i tillhörande åtgärdsförslag som utarbetats i tidigare steg.
    Multikriterieanalys (MKA) (109 kB, xlsx)
  3. Bjud in till workshop, förslagsvis med upplägg enligt agendan nedan. Utöver ordinarie arbetsgrupp kan fler berörda representanter/experter från förvaltningar och bolag samt politiker bjudas in.

Genomförande

Utgå gärna ifrån följande två filer:
Förslag på agenda vid Workshop Prioritera (13 kB, xlsx)
Dokumentationsmall Identifiera och Prioritera (388 kB, xlsx)

Efterarbete

Efter workshopen sammanställer koordinatorn diskussionerna och fortsätter fylla i mall Identifiera och Prioritera ovan. Dokumentationen skickas ut till arbetsgruppen för kompletteringar och synpunkter.