Identifiera

Klimatanpassningsåtgärder som hanterar de händelser, konsekvenser och sårbarheter som kan uppstå till följd av ett förändrat klimat behöver identifieras. Syftet med Identifiera är att sammanställa flera tänkbara åtgärder som ska utgöra underlag för prioritering i nästa steg Prioritera.