Identifiera

Klimatanpassningsåtgärder som hanterar de händelser, konsekvenser och sårbarheter som kan uppstå till följd av ett förändrat klimat behöver identifieras. Syftet med Identifiera är att sammanställa flera tänkbara åtgärder som ska utgöra underlag för prioritering i nästa steg Prioritera.

Identifiera

Klimatanpassningsåtgärder
Identifiera åtgärder

Hjälpmedel

Analysera identifiera prioritera (53 kB, xlsx)
Workshop Åtgärder

Kontrollera

Checklista: Identifiera åtgärder som ska utgöra underlag för prioritering i nästa steg Prioritera.

Lathundssnurra Identifiera

Identifiera

Klimatanpassningsåtgärder
Identifiera åtgärder

Hjälpmedel

Analysera identifiera prioritera (53 kB, xlsx)
Workshop Åtgärder

Kontrollera

Checklista: Identifiera åtgärder som ska utgöra underlag för prioritering i nästa steg Prioritera.

Lathundssnurra Identifiera