Checklista: Identifiera

Använd checklistan för att säkerställa att ni fångat upp det viktigaste i detta steg. 

  • Det finns förslag på möjliga anpassningsåtgärder som täcker behoven för kommunens viktigaste klimatutmaningar.
  • Förslagen på möjliga anpassningsåtgärder täcker samtliga förvaltningar och bolags behov.
  • Åtgärdsförslagen är praktiskt genomförbara.
  • Möjligheten att integrera åtgärdsförslagen i befintliga planer och styrdokument har undersökts.