Checklista: Identifiera

Använd checklistan för att säkerställa att ni fångat upp det viktigaste i detta steg. 

  • Det finns förslag på möjliga anpassningsåtgärder som täcker behoven för kommunens viktigaste klimatutmaningar.

  • Förslagen på möjliga anpassningsåtgärder täcker samtliga förvaltningar och bolags behov.

  • Åtgärdsförslagen är praktiskt genomförbara.

  • Möjligheten att integrera åtgärdsförslagen i befintliga planer och styrdokument har undersökts.