Vad Länsstyrelsen erbjuder: Identifiera

Länsstyrelsen ska samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat på regional nivå. Länsstyrelsens regionala handlingsplan innehåller åtgärdsförslag som kan vara av intresse att gå igenom.

Länsstyrelsen i vissa län kan:

  • Ha en avstämning av de framtagna åtgärdsförslagen för din kommun. Detta kan hjälpa till att avgöra om arbetet är på rätt väg.

Ta kontakt med din länsstyrelse för att lyssna till möjligheterna hos er.

Länsstyrelsernas samlade webbplats.