Vad Länsstyrelsen erbjuder: Identifiera

Länsstyrelsen ska samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. Länsstyrelsens regionala handlingsplan innehåller åtgärdsförslag som bör gås igenom.

Länsstyrelsen i vissa län kan

• Göra en avstämning av de framtagna åtgärdsförslagen för din kommun. Detta kan hjälpa till att avgöra om arbetet är på rätt väg.

Ta kontakt med din Länsstyrelse för att lyssna till möjligheterna hos er

www.lansstyrelsen.se/