Dokumentationsmallar

Dessa hjälpmedel syftar till att underlätta dokumentationen av arbetet med klimat- och sårbarhetsanalysen. Mallarna kan användas för att säkerställa att viktiga resultat, beslut och diskussioner inte faller bort. 

Dokumentation av klimateffekter och deras övergripande konsekvenser i dagens och framtidens klimat är betydelsefull för att ha få en bra grundförståelse för klimatfrågan. Den förbereder arbetet med klimat- och sårbarhetsanalysen. Resultatet kan sammanfattas i dokumentationsmallen Förbered analys klimateffekter (27 kB, xlsx)

Dokumentation av klimat- och sårbarhetsanalysen är viktigt. Dokumentationen bör inkludera resonemang och diskussioner som har föranlett resultatet så att det efteråt går att förstå orsakerna till resultatet. Detta kommer även underlätta vid uppföljning och för eventuella efterträdare i arbetsgruppen.

Resultatet av klimat- och sårbarhetsanalysen kan dokumenteras i dokumentationsmallen Analysera identifiera prioritera (53 kB, xlsx)