Dokumentationsmallar

Detta hjälpmedel syftar till att underlätta dokumentationen av arbetet med analysen av konsekvenser och sårbarheter. Mallarna kan användas för att säkerställa att viktiga resultat, beslut och diskussioner inte faller bort. 

Dokumentation av analyserade händelser, identifierade konsekvenser och kommunens sårbarheter är viktigt. Dokumentationen bör inkludera resonemang och diskussioner som har föranlett resultatet så att det efteråt går att förstå varför resultatet ser ut som det gör. Detta kommer även underlätta vid uppföljning och för eventuella efterträdare i arbetsgruppen.

Dessa mallar erbjuder möjlighet till dokumentation av konsekvens- och sårbarhetsarbetet. Mallarna kan användas i steget Analysera.

Analysera varje klimateffekt för sig (397 kB, xlsx)

Analysera varje samhällsfunktion för sig (406 kB, xlsx)