Vad Länsstyrelsen erbjuder: Analysera

Länsstyrelsens klimatanpassningssamordnare kan ge kunskapsstöd och tips om vilket underlag som finns att tillgå. Länsstyrelsen kan hjälpa till att visa och vägleda kommunen i användning och tolkning av regionalt och nationellt framtaget material.

Länsstyrelsen i vissa län kan

• ta fram nya, eller komplettera befintliga, regionala underlag. Ta kontakt med din Länsstyrelse för att lyssna till möjligheterna hos er

• hjälpa till genom att översiktligt bedöma om arbetet är på rätt väg, särskilt vid identifierandet av sårbarheter.

Ta kontakt med din Länsstyrelse för att lyssna till möjligheterna hos er
www.lansstyrelsen.se/