Informera om arbetet

Att informera om kommunens pågående arbete med klimatanpassning är värdefullt och ökar medvetenheten i frågan. 

Det kan vara lämpligt att informera aktörer utanför arbetsgruppen kring beslut, inriktningar och planer samt hur det praktiska arbetet går. Detta ökar medvetenheten hos politiker, kommunens anställda och inte minst företag och invånare.

Arbetet kan kommuniceras på olika sätt och bör anpassas efter mottagaren. Exempelvis kan en websida med kortfattat och lättförstått innehåll skapas för att nå kommunens invånare. Informationen kanske även behövs på flera olika språk eller i klarspråk?