Informera om arbetet

Att informera om kommunens pågående arbete med klimatanpassning är värdefullt och ökar medvetenheten i frågan. 

Det kan vara lämpligt att informera aktörer utanför arbetsgruppen kring beslut, inriktningar och planer samt hur det praktiska arbetet går. Detta ökar medvetenheten hos politiker, kommunens anställda och inte minst företag och invånare.

För att klimatanpassa samhället behöver alla bidra! Kommunen kan även delta i IVL och Svensk Försäkrings återkommande kommunrankning, som precis som Lathunden är baserad på EU Adaptation Support Tool.