Informera om arbetet

Att informera om kommunens pågående arbete med klimatanpassning är värdefullt och ökar medvetenheten i frågan. 

Det kan vara lämpligt att informera aktörer utanför arbetsgruppen kring hur det går med arbetet. Detta ökar medvetenheten hos kommunens invånare och kan också ha ett värde för andra aktörer, till exempel försäkringsbolag.

Dessutom kan det vara bra för länsstyrelsens klimatanpassningssamordnare att kunna följa arbetet i ”sina” kommuner på ett enkelt sätt.

Tänkbara informationskanaler är att delta i initiativ på nationell nivå. Exempelvis medverkar ungefär två av tre kommuner i IVL och Svensk Försäkrings årliga kommunrankning. Många kommuner redovisar sitt miljöarbete på Miljöbarometern, där man också kan inkludera mätetal för klimatanpassning.
Miljöbarometern