Vad Länsstyrelsen erbjuder: Etablera

Länsstyrelsen kan tillhandahålla kunskapshöjande bakgrund och underlag, regionalt, nationellt och internationellt. Länsstyrelsen kan även visa på de storregionala länsstyrelsesamarbeten som finns etablerade.

Länsstyrelsen i vissa län kan

• tipsa om regionala samarbeten över kommungränsen samt över läns- och nationsgränser (Norge) och hjälpa till att etablera kontakter

• hjälpa till att initiera samarbeten på regional nivå för kommunala klimatanpassningskoordinatorer

• bidra med kompetens till riskbedömningsövningarna för att öka kvalitén

• ge olika typer av stöd vid ett uppstartsmöte.

Ta kontakt med din Länsstyrelse för att lyssna till möjligheterna hos er

www.lansstyrelsen.se/