Vad Länsstyrelsen erbjuder: Etablera

Länsstyrelsen kan tillhandahålla kunskapshöjande underlag regionalt, nationellt och internationellt. Länsstyrelsen kan även visa på de samarbeten som finns etablerade.

Länsstyrelsen i vissa län kan:

  • Tipsa om regionala samarbeten över kommungränsen samt över läns- och nationsgränser (Norge) och hjälpa till att etablera kontakter.
  • Hjälpa till med att initiera samarbeten på regional nivå för kommunala klimatanpassningskoordinatorer.
  • Bidra med kompetens till riskbedömningsövningarna för att öka kvalitén.
  • Ge olika typer av stöd vid ett uppstartsmöte.
  • Ta kontakt med din länsstyrelse för att ta reda på hur de kan stötta er.

Länsstyrelsernas samlade webbplats