Vad Länsstyrelsen erbjuder: Motivera

Länsstyrelsens klimatanpassningssamordnare kan ge kunskapsstöd och tips om vilket underlag som finns att tillgå. Länsstyrelsen kan hjälpa till att visa och vägleda kommunen i användning och tolkning av regionalt och nationellt framtaget material.

Länsstyrelsen i vissa län kan:

  • Ta fram nya, eller komplettera befintliga, regionala underlag. Ta kontakt med din länsstyrelse för att lyssna till möjligheterna hos er.
  • Hjälpa till genom att översiktligt bedöma om arbetet är på rätt väg, särskilt vid identifierandet av sårbarheter.
  • Ta kontakt med din Länsstyrelse för att lyssna till möjligheterna hos er.

Länsstyrelsernas samlade webbplats