Vad länsstyrelsen erbjuder: Motivera

Länsstyrelsen ska samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen i vissa län kan

  • fungera som stöd för att komma igång och få mandat att jobba med klimatanpassning
  • stötta i arbetet med att utforma program och innehåll i workshopar och seminarier som rör klimatanpassning
  • tipsa om goda exempel på andra kommuner som arbetar eller har arbetat framgångsrikt med klimatanpassning och förmedla kontakt
  • ge inspiration till att arbeta med klimatanpassning genom att visa på positiva synergieffekter inom till exempel ekonomi, integration och gröna lösningar med mera.
  • Ta kontakt med din Länsstyrelse för att lyssna till möjligheterna hos er

www.lansstyrelsen.se