Kundanpassade väderlarm

SMHIs Väderlarm är utformade för att minimera risk och påverkan från blåst, snö, åska, blixtar och stora nederbördsmängder. Du kan planera för extremväder och reagera snabbt när det inträffar i ditt larmområde. Är du osäker kontaktar du en av våra meteorologer – allt för att känna en extra trygghet.

Allt fler verksamheter är sårbara för oväder och behovet av väderlarm blir allt större. Genom att i förväg veta hur stor påverkan en väderhändelse har på din eller dina kunders verksamhet, hinner du förbereda dig och planera för förebyggande åtgärder för att minimera påverkan.

Välj vid vilka väderparametrar du vill bli larmad och få en varning via SMS eller e-post när gränsvärdet nås. Du klickar dig sedan enkelt in i webbtjänsten där du kan granska detaljer och följa väderutvecklingen.

Med SMHIs väderlarm blir du varnad vid oväder som kan påverka din verksamhet. Det ger dig en möjlighet att planera och agera inför, under och efter ett oväder.

Är din verksamhet känslig för extremväder?

SMHI Väderlarm används inom en mängd olika branscher och verksamheter. Några exempel hittar vi inom tung industri, elnätsbolag och hos vindkraftsoperatörer.   

Vi erbjuder fyra olika paket

 Paket: Åska och blixt

Åska och blixt ikon

Paketet Väderlarm för åska och blixt produceras under åsksäsongen, perioden mellan 15 april och 15 oktober. 

Välj mellan följande gränsvärden: 

 • Liten, måttlig eller hög åskrisk i prognosen närmaste 24 eller 48 timmarna
 • Liten, måttlig eller hög risk för blixtnedslag i kort blixtprognos
 • Blixtnedslag  i ditt larmområde

Senaste dygnets blixnedslag som tillval

Som extra tillval kan du beställa en automatrapport för det senaste dygnets blixtnedslag som kan ha påverkat ditt larmområde eller dina intressepunkter, exempelvis vindturbiner.

Paket: Blåst och snö

Väderlarm logo blåst och snö

Paketet Blåst och Snö produceras under perioden 15 oktober och 15 april. 

Välj mellan följande gränsvärden:

 • Vindlarm över 15, 20, 25 eller 30 m/s under de kommande 48 timmarna.
 • Risk för stora snömängder vid minst 10, 15, 20 eller 30 mm nysnö i smält form under de kommande 48 timmarna.
   

Paket: Risk för stora nederbördsmängder  

Stora nederbördsmängder ikon

Du kan bli larmad när det finns risk för stora nederbördsmängder som kan påverka din verksamhet. Välj mellan följande gränsvärden:

 • Risk: liten, måttlig eller hög.
 • Stora nederbördsmängder vid minst 35, 50, 75 eller 100 mm.
   

Paket: Väderlarm total  

Blåst och snö, åska och blixt samt vindlarm  

Väderlarm total ikon

Paketet Väderlarm total innehåller Blåst och snö, åska och blixt, samt vindlarm och är en tjänst som löper under hela året. Utöver innehållet i de andra paketen ingår även vindlarm under sommarhalvåret samt blixtlarm, kort blixtprognos samt blixtarkivet under vinterhalvåret. Produkten stora nederbördsmängder går att lägga till som option om så önskas.

 

Sannolikheten för varning upp till sju dygn framåt

Behöver du ännu längre framförhållning än de kommande 48 timmarna erbjuder vi varning dygn 3-7 där meteorologen bedömer sannolikheten för åska, kraftig blåst och stora snömängder.

Så här fungerar SMHIs Väderlarm

Tjänsten är enkel att använda: 

Larmområden, larmnivåer och väderparametrar som passar för din verksamhet definieras vid uppstart tillsammans med SMHI.

 1. Ett väderlarm skickas med SMS eller e-post när larmnivå uppnås eller överskrids i ditt larmområde.
 2. Detaljerna kring ett väderlarm presenteras i tjänstens webbgränssnitt och du kan snabbt bilda dig en uppfattning om väderutveckling, när kulmen väntas och risk får påverkan.
 3. När du vet väderlarmets omfattning har du ett underlag för att förbereda verksamheten och besluta om eventuella åtgärder. 

Prata med en meteorolog

Direktkontakt med meteorolog

Konsultation med SMHIs erfarna meteorologer ingår som en del av tjänsten. Du kan när som helst ringa en vakthavande meteorolog för att få svar på dina frågor. Du kan även få videobriefing med meteorologen om du behöver.

Specialanpassat webbgränssnitt

I gränssnittet visas prognoser och väderlarmkartor för de närmaste 48 timmarna. Webbgränssnittet är anpassat för att enkelt kunna se vad som är viktigast just nu. 

Gränssnittet innehåller:

 • Väderkartor med nederbördsradar och prognoskartor.
 • Åskriskprognoser editerade av meteorologer (Paket: Åska och blixt).
 • Realtidsblixtnedslag (Paket: Åska och blixt).
 • Kort blixtprognos (Paket: Åska och blixt).
 • Blixtarkiv (Paket: Åska och blixt).
 • Risk för stora nederbördsmängder (Paket: Risk för stora nederbördsmängder).
 • Täta prognosuppdateringar från var 10:e minut till var 3:e timme.
 • Bra överblick för dina väderlarm och larmområden.
 • Punktprognoser 7 dygn framåt, som tydliggör sannolikheten i prognosen.
 • Nederbördsanalys (Paket: Risk för stora nederbördsmängder).
 • Beräknade och förädlade observationer.
 • SMHIs observationer.
 • Textkommentar som beskriver larmsituation och modelldata.
Webbgränssnittet är anpassat för att enkelt kunna se vad som är viktigast just nu.
I tjänstens gränssnitt finns aktuella väderlarm tillsammans med den senaste prognosinformationen och meteorologens kommentar. Förstora Bild

Meteorologen kommenterar flera gånger per dygn

Meteorologens textkommentar för åskrisk är lätt att hitta intill larmkartan. Den uppdateras kl. 06, 09, 12, 15 och 18 under sommarhalvåret och beskriver åskriskutvecklingen de närmaste 12 timmarna.

Textkommentaren för blåst och snö uppdateras kl. 06, 12 och 18 under vintertid och kl. 12 under sommarhalvåret.

Hur skiljer sig SMHI Väderlarm från SMHIs vädervarningar?

Konsekvensbaserade vädervarningar är avsedda för allmänheten och varning utfärdas när vädret medför konsekvenser eller störningar i samhället. Med tjänsten SMHI Väderlarm får du istället kundanpassade larm utifrån de parametrar och larmområden som du själv väljer.