Månadens väder i världen

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder och de mest extrema temperatur- och nederbördsnoteringarna i de olika världsdelarna.

Juni 2024 - Lite varmare än fjolårets rekordvarma juni

Serien med rekordhög medeltemperatur har nu gått hela året runt. Juni 2024 var trots detta ännu något varmare än fjolårets rekordvarma juni. Temperaturen i världshaven var fortfarande mycket hög men under juni sjönk den till ungefär samma nivå som i juni 2023. Den kanske svåraste …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2024 - Rekordvarmt globalt men i Argentina kallast på över 60 år

Globalt var maj 2024  den hittills varmaste som registrerats och den elfte månaden i rad som varit minst 1,5 grader varmare än under den förindustriella perioden 1850-1900. Områden med stora temperaturöverskott återfanns i exempelvis västra Europa och Mexiko. Men det fanns även en del …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2024 - Värmebölja i Sydostasien och kraftigt regn på Arabiska halvön

April 2024 blev den elfte månaden i rad som globalt sett var rekordvarm, vilket de höga ytvattentemperaturerna i världshaven bidrog till. Samtidigt fortsatte El Niño att försvagas i Stilla havet. Områden med temperaturunderskott fanns bland annat i nordligaste Europa, Australien och sydvästra …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2024 - Nionde månaden globalt över 1,5° från förindustriellt

Mars 2024 fortsatte den extremt långa sviten av globalt rekordvarma månader som pågått sedan juni 2023. För nionde månaden i rad låg den globala medeltemperaturen över de 1,5° som anges i Paris-avtalet från 2015. Mexiko, Paraguay och Sydafrika var några av de länder som drabbades av extremt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2024 - Åter en rekordvarm månad globalt

För nionde månaden i rad blev det i februari 2024 en rekordvarm månad globalt. Östra Nordamerika, centrala Europa, stora områden av södra halvklotets landmassor och inte minst världshaven bidrog till de stora temperaturöverskotten. Det fanns även områden med kallare februariväder än normalt, till …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2024 - Rekordvarmt i världshaven

Januari 2024 hade en rekordhög global medeltemperatur. Till detta bidrog inte minst världshaven där yttemperaturen låg på en rekordhög nivå. I Stilla havet rådde fortfarande El Niño även om den visade en viss tendens att försvagas. Det fanns även områden med kallare väder än normalt. Det gäller …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2023 - Rekordvarmt globalt men med vinterkyla regionalt

Även om den globala medeltemperaturen var rekordhög i december 2023 så fanns områden med rejäl vinterkyla. Det märktes om inte annat här i Nordeuropa. I stora delar av Nordamerika var det däremot en mild eller mycket mild julmånad. Även i världshaven var det rätt allmänt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2023 - Kallt i Sverige men rekordvarm värld

Sverige så väl som Norge och Finland utgjorde under november månad norra halvklotets relativt sett kallaste platser. Savukoski i Finland noterade i slutet av månaden landets lägsta temperatur sedan 2002. För sjätte månaden i rad blev det globalt sett däremot ännu en rekordvarm månad. Den 14 …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2023 - Första kategori 5-orkanen i västra Mexiko

Den globala medeltemperaturen för oktober 2023 var den högsta som uppmätts för en oktobermånad. Det innebär att de senaste fem månaderna har varit de varmaste globalt sett för respektive månad. Även havens ytvattentemperaturer var mycket höga. På en vecka den 19-25 oktober gick sju namngivna …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2023 - Som en mycket varm julimånad

Precis som de tidigare tre månaderna blev september globalt sett rekordvarm. Marginalen till den näst varmaste septembermånaden blev 0,5° vilket enligt Copernicus Climate Change Service är att betrakta som en "exceptionell" marginal. Därtill var september uppskattningsvis omkring 1,75° varmare än …

Publicerad: Senast uppdaterad: