Månadens väder i världen

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder och de mest extrema temperatur- och nederbördsnoteringarna i de olika världsdelarna.

Mars 2024 - Nionde månaden globalt över 1,5° från förindustriellt

Mars 2024 fortsatte den extremt långa sviten av globalt rekordvarma månader som pågått sedan juni 2023. För nionde månaden i rad låg den globala medeltemperaturen över de 1,5° som anges i Paris-avtalet från 2015. Mexiko, Paraguay och Sydafrika var några av de länder som drabbades av extremt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2024 - Åter en rekordvarm månad globalt

För nionde månaden i rad blev det i februari 2024 en rekordvarm månad globalt. Östra Nordamerika, centrala Europa, stora områden av södra halvklotets landmassor och inte minst världshaven bidrog till de stora temperaturöverskotten. Det fanns även områden med kallare februariväder än normalt, till …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2024 - Rekordvarmt i världshaven

Januari 2024 hade en rekordhög global medeltemperatur. Till detta bidrog inte minst världshaven där yttemperaturen låg på en rekordhög nivå. I Stilla havet rådde fortfarande El Niño även om den visade en viss tendens att försvagas. Det fanns även områden med kallare väder än normalt. Det gäller …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2023 - Rekordvarmt globalt men med vinterkyla regionalt

Även om den globala medeltemperaturen var rekordhög i december 2023 så fanns områden med rejäl vinterkyla. Det märktes om inte annat här i Nordeuropa. I stora delar av Nordamerika var det däremot en mild eller mycket mild julmånad. Även i världshaven var det rätt allmänt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2023 - Kallt i Sverige men rekordvarm värld

Sverige så väl som Norge och Finland utgjorde under november månad norra halvklotets relativt sett kallaste platser. Savukoski i Finland noterade i slutet av månaden landets lägsta temperatur sedan 2002. För sjätte månaden i rad blev det globalt sett däremot ännu en rekordvarm månad. Den 14 …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2023 - Första kategori 5-orkanen i västra Mexiko

Den globala medeltemperaturen för oktober 2023 var den högsta som uppmätts för en oktobermånad. Det innebär att de senaste fem månaderna har varit de varmaste globalt sett för respektive månad. Även havens ytvattentemperaturer var mycket höga. På en vecka den 19-25 oktober gick sju namngivna …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2023 - Som en mycket varm julimånad

Precis som de tidigare tre månaderna blev september globalt sett rekordvarm. Marginalen till den näst varmaste septembermånaden blev 0,5° vilket enligt Copernicus Climate Change Service är att betrakta som en "exceptionell" marginal. Därtill var september uppskattningsvis omkring 1,75° varmare än …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2023 - Varmaste augustimånaden hittills globalt

Augusti 2023 var globalt lite drygt 0,3° varmare än den hittills varmaste augusti 2016. Det innebär att vi nu två månader i rad har haft en global medeltemperatur omkring 1,5° över medeltemperaturen för perioden 1850-1900. Enligt beräkningarna från Copernicus Climate Change Service var även …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2023 - Globalt sett den varmaste julimånaden hittills

Den globala medeltemperaturen i juli 2023 var högre än för någon annan månad enligt Copernicus Climate Change Service. Till detta bidrog inte minst rekordhöga temperaturer på många håll i världshaven. I Sydeuropa präglades juli av hetta och torka medan Nordeuropa hade förhållandevis svalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2023 - Globalt den klart varmaste junimånaden hittills

Enligt Copernicus Climate Change Service var juni 2023 den hittills varmaste junimånaden globalt. Vidsträckta områden med varmt eller mycket varmt väder fanns i bland annat Västeuropa och Skandinavien, Kanada, Sydamerika och inte minst i världshaven. Havsisen kring Antarktis låg fortsatt på en …

Publicerad: Senast uppdaterad: