Månadens väder i världen

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder och de mest extrema temperatur- och nederbördsnoteringarna i de olika världsdelarna.

December 2021 - Kallt på nordliga breddgrader

Julmånaden 2021 var varmare än normalt på de flesta håll och ett antal nya värmerekord noterades runt om i världen. Men i en sektor från Kanada till Nordeuropa och en stor del av Sibirien var månaden kallare än normalt. På det hela taget var det ändå mer värme än kyla om man ser det globalt. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2021 - La Niña bidrog till översvämningar i sydvästra Kanada

Det regelbundet återkommande väderfenomenet La Niña fortsatte att utvecklas under månaden och bidrog till ymniga regn i sydvästra Kanada med efterföljande översvämningar. La Niña var även en anledning till att Australien noterade en rekordblöt novembermånad medan Nya Zeeland …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2021 - Varmt i norra Kanada och skyfall i Medelhavsområdet

Oktober blev mycket mild i norra Kanada och på östra Antarktis. Den globala medeltemperaturen rankades som den tredje varmaste bland oktobermånaderna. Flera lågtryckssystem i Medelhavsområdet medförde skyfall i bland annat nordvästra Italien, Sicilien, sydöstra Frankrike, Grekland, Tunisien och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2021 - Extremt många tropiska cykloner på Atlanten

September 2021 bjöd på extremt hög aktivitet av tropiska cykloner på Atlanten med inte mindre än 9 stycken. Havsisen i Arktis nådde sitt årliga säsongsminimum i mitten av månaden. Isutbredningen var då den förhållandevis största sedan 2014. Kring Antarktis var säsongsmaximumet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2021 - Europeiskt värmerekord på Sicilien

Varmt väder dominerade under augusti 2021. Den globala medeltemperaturen hamnade på delad tredje plats bland de varmaste augustimånaderna. För Europas del koncentrerades mycket av det mediala intresset kring den starka hettan i Sydeuropa i början av månaden. Den utmynnade i ett nytt europeiskt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2021 - Översvämningskatastrof i Tyskland

De väderrelaterade nyheterna under juli 2021 handlade i stor utsträckning om översvämningar och skyfall. Det gäller inte minst de katastrofala översvämningar som i mitten av månaden drabbade främst västra Tyskland och Belgien. Våldsamma översvämningar drabbade också den kinesiska staden Zhengzhou …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2021 - Nästan 50° varmt i Kanada

Det handlade mycket om värme under juni 2021. Den kanske mest exceptionella händelsen var den mycket kraftiga hetta som berörde västra Kanada och nordvästra USA i slutet av juni. Mycket höga temperaturer förekom även på andra håll som exempelvis Osteuropa. Stora delar av Sydamerika hade däremot …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2021 - Varmt i Mellanöstern och nordvästra Ryssland

Under maj var temperaturerna mycket över de normala i Mellanöstern, norra och västra Ryssland, norra Afrika och nordvästra Grönland. Stora delar av Europa fick dock återigen en kylig månad. Områden med kallare luft fanns även över Indien, sydcentrala Afrika, delar av Nordamerika, östra Ryssland och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2021 - Kallt i Europa och stark tropisk orkan på västra Stilla havet

Årets april blev den kallaste på 20 till 40 år i flera europeiska länder, från Storbritannien ner till Balkan. Även nordvästra Kanada, inre Alaska och västra Antarktis fick en kall månad. Varmare områden fanns i Ryssland, Mellanöstern, Sydafrika, Argentina och östra Kanada. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2021 - Ymniga regn i fokus

I fokus för mars kom två omgångar med mycket kraftiga regn att stå. Det första på Hawaii där lokala översvämningar inträffade. Senare drabbades ett större område i sydöstra Australien av långvariga och ihållande regn vilket genererade översvämningar där. I Europa inleddes månaden med mycket …

Publicerad: Senast uppdaterad: