Månadens väder i världen

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder och de mest extrema temperatur- och nederbördsnoteringarna i de olika världsdelarna.

Oktober 2023 - Första kategori 5-orkanen i västra Mexiko

Den globala medeltemperaturen för oktober 2023 var den högsta som uppmätts för en oktobermånad. Det innebär att de senaste fem månaderna har varit de varmaste globalt sett för respektive månad. Även havens ytvattentemperaturer var mycket höga. På en vecka den 19-25 oktober gick sju namngivna …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2023 - Som en mycket varm julimånad

Precis som de tidigare tre månaderna blev september globalt sett rekordvarm. Marginalen till den näst varmaste septembermånaden blev 0,5° vilket enligt Copernicus Climate Change Service är att betrakta som en "exceptionell" marginal. Därtill var september uppskattningsvis omkring 1,75° varmare än …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2023 - Varmaste augustimånaden hittills globalt

Augusti 2023 var globalt lite drygt 0,3° varmare än den hittills varmaste augusti 2016. Det innebär att vi nu två månader i rad har haft en global medeltemperatur omkring 1,5° över medeltemperaturen för perioden 1850-1900. Enligt beräkningarna från Copernicus Climate Change Service var även …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2023 - Globalt sett den varmaste julimånaden hittills

Den globala medeltemperaturen i juli 2023 var högre än för någon annan månad enligt Copernicus Climate Change Service. Till detta bidrog inte minst rekordhöga temperaturer på många håll i världshaven. I Sydeuropa präglades juli av hetta och torka medan Nordeuropa hade förhållandevis svalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2023 - Globalt den klart varmaste junimånaden hittills

Enligt Copernicus Climate Change Service var juni 2023 den hittills varmaste junimånaden globalt. Vidsträckta områden med varmt eller mycket varmt väder fanns i bland annat Västeuropa och Skandinavien, Kanada, Sydamerika och inte minst i världshaven. Havsisen kring Antarktis låg fortsatt på en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2023 - Svåra översvämningar i Italien

Maj 2023 blev en av de varmaste majmånaderna globalt och havsvattnet var rekordvarmt för en majmånad. De allra största temperaturöverskotten återfanns i norra Nordamerika där det i Kanada utbröt omfattande skogsbränder. I Sydeuropa var det en ovanligt regnig majmånad med svåra översvämningar inte …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2023 - Höga temperaturer i Sydvästeuropa och Sydostasien

April var varm för årstiden på Iberiska halvön, i Marocko, Antarktis och Sydostasien. Kalla områden fanns i Alaska, Centralasien, Indien och på europeiska kontinenten. I Arktis minskade havsisens utbredning långsammare än normalt, men i Antarktis var utbredningen den näst lägsta som noterats för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2023 - Tropiskt lågtryck släppte väder över Vanuatu

Mars bjöd på en hel del väderdramatik runtom i världen. I sydöstra Afrika drabbades man ytterligare en gång av den extremt långlivade orkanen Freddys framfart med flera hundra dödade. Öriket Vanuatu i Stilla havet drabbades av dubbla smällar från två tropiska orkaner samt ett tropiskt lågtryck som …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2023 - Svåra översvämningar i Nya Zeeland och São Paulo

Februari var varmare än normalt i bland annat östra USA, stora delar av Europa och västra och centrala Asien. I både de norra och södra polarområdena var utbredningen av havsis mycket låg. Kalla områden fanns i norra Kanada och östra Sibirien. Kraftiga regn med svåra översvämningar förekom i bland …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2023 - Milt i Europa och Nordamerika men kallt i Asien

Det nya året inleddes med extremt milt väder på många håll i Europa. Nyårsdagen bjöd på flera nationella januarirekord liksom på sina håll i Osteuropa den 18-20:e. I Nordamerika var det på många håll en mycket mild januarimånad och delvis rekordmild i öster. I norra Sibirien var det däremot en …

Publicerad: Senast uppdaterad: