December 2023 - Rekordvarmt globalt men med vinterkyla regionalt

Även om den globala medeltemperaturen var rekordhög i december 2023 så fanns områden med rejäl vinterkyla. Det märktes om inte annat här i Nordeuropa. I stora delar av Nordamerika var det däremot en mild eller mycket mild julmånad. Även i världshaven var det rätt allmänt temperaturöverskott med en pågående El Niño i Stilla havet.

Global temperatur - Sjunde rekordvarma månaden i rad

Bilden visar en världskarta med temperaturens avvikelse från det normala under december 2023.
Global temperaturanomali (vänster bild) i december 2023 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

December 2023 blev den sjunde månaden i rad med en rekordhög global medeltemperatur. Enligt Copernicus Climate Change Service var den globala medeltemperaturen omkring 1,78°C över den för perioden 1850-1900.

Om vi speciellt ser på förhållandena över norra halvklotet så finner vi ett distinkt temperaturmönster. Mellersta och nordligaste delarna av Nordamerika och centrala delarna av Arktis hade varmare eller mycket varmare än normalt. Samtidigt sträckte sig ett band med lägre temperaturer än normalt från Grönland till Nordeuropa. I varierande grad omfattade det även Sibirien och norra Kina.

Till den höga globala medeltemperaturen bidrog temperaturöverskott över stora delar av världshaven med en pågående El Niño i Stilla havet.

Bilden visar ett stapeldiagram med temperaturavvikelser globalt och i Europa för decembermånader från 1979 till 2023.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa för decembermånader från 1979 till 2023 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Kallt i norr, varmt i söder

I Europa var december varmare än normalt men 1,65°C kallare än december 2019 som är den hittills varmaste i Europa. Temperaturunderskotten i Nordeuropa drog ner den regionala medeltemperaturen.

Bilden visar en karta över Europa med medellufttrycket i Europa under december 2023.
Medellufttryck i Europa i december 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

De allra lägsta temperaturerna rapporterades från europeiska delen av Ryssland. Där hade Krasnoufimsk väster om Uralbergen -44,2° den 12 december.

Från Brittiska öarna till sydöstra Europa var det däremot en varm eller mycket varm december. På Iberiska halvön var månadsmedeltemperaturen omkring normal, men det är där vi hittar den allra högsta temperaturen. Den 12 december hade Malagá Centro och Coin 29,9°, vilket är spanskt decemberrekord.

Den sommarlika värmen fortsatte långt in i månaden och exempelvis hade Vidin i Bulgarien 22,6° på juldagen.

Över Brittiska öarna och de centrala delarna av Europa föll mycket nederbörd. I exempelvis Österrike var det på nationell basis den allra nederbördsrikaste decembermånaden sedan 1918.

Eftersom det samtidigt var varmare än normalt så föll en stor del av nederbörden som regn, men i bergen förekom också tillfällen med kraftigare snöfall. 

I Vogel i Slovenien föll 237 mm på 24 timmar den 1-2 december och den närliggande stationen Kredarica (ca 2500 möh) uppvisade en snödjupsökning på närmare en meter på 1½ dygn.

 

Nordamerika - Rekordvarm december på många håll

Över stora delar av Nordamerika var det en varm eller mycket varm julmånad. I Kanada var det rätt allmänt 4-9° varmare än normalt, vilket innebar en på många håll rekordvarm december.

I USA var det den varmaste decembermånaden hittills på nationell basis och många av de norra delstaterna hade en av sina tre varmaste decembermånader.

Bilden visar en karta över USA med temperaturranking för december 2023 delstatsvis.
Temperaturranking delstatsvis i USA i december 2023. 129 = varmast i en mätserie sedan 1895. Källa: Amerikanska vädertjänsten (NOAA). Förstora Bild

I Mexiko var det mer normala temperaturförhållanden, men 40,0° rapporterades från ett par stationer vid några olika tillfällen.

I Alaska var det däremot i allmänhet lite kallare än normalt. Det är också där vi hittar de lägsta rapporterade temperaturerna med -43,3° (-46°F) i Nicolai på annandag jul och -42,8° i McGrath samma dag.

Det var en nederbördsrik månad inte minst längs USAs östkust. Bland annat hade delstaterna Delaware och New Jersey sin allra blötaste december.

Till detta bidrog ett omfattande regnoväder som berörde många delstater i östra USA i mitten av månaden. 327 mm rapporterades då från McClellanville i delstaten South Carolina den 17 december. I kombination med högt tidvatten drabbades Charleston, huvudstaden i South Carolina, av svåra översvämningar.

Asien - Varmt i sydväst, kallt i nordost

December 2023 var mycket varm i sydvästra Asien och i varierande grad även i de sydöstra delarna. Den 17 december rapporterades 38,5° från Laem Chabang i Thailand.

På många håll i Sibirien och norra Kina var det däremot en kall december. Som kallast var det den 5 december när temperaturen sjönk till -58,7° i Iema i östra Sibirien.

Den asiatiska vintermonsunen eller nordostmonsunen brukar generellt vara torr. Men på framför allt den östra sidan av Indiska halvön kan den ibland ge stora nederbördsmängder. Detta var fallet i december 2023 med de största regnmängderna i mitten av månaden. Enligt den indiska vädertjänsten rapporterades 946 mm från Kayalpattinam i den sydindiska delstaten Tamil Nadu under ett dygn den 18 december.

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala under december 2023.
Preliminär global nederbördsanomali i december 2023. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Arktis - Mycket varm december i centrala delarna

I de centrala delarna av Arktis var det varmare eller mycket varmare än normalt under december 2023.  Även om månaden var mycket mild i de centrala delarna så var det en ganska snabb isläggning, bland annat i Hudson Bay.

Stora delar av Grönland hade däremot kallare än normalt och inne på den grönländska inlandsisen hade Geosummit (ca 3200 möh) -59,8° på annandag jul. I lägre höjdnivåer var det i Anabar i ryska Arktis -43,1° på nyårsafton.

11,3° rapporterades från Grönlands huvudstad Nuuk på månadens första dag. 

Bilden visar kartor med temparturavvikelse i december 2023 för Arktis respektive Antarktis.
Temperaturavvikelse i december2023 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Havsisen smälte långsammare än 2022

Över Antarktis var det varierande temperaturförhållande och det fanns både kallare och mildare områden. Base Esperanza på den Antarktiska halvön hade 11,6° den 18 december medan temperaturen sjönk till -44,2° vid stationen JASE2007 (ca 3660 möh) i det inre av Antarktis den 3 december.

Havsisen runt Antarktis uppvisade en långsammare avsmältning än 2022. Vid årsskiftet var havsisens utbredning större än den rekordlåga utbredningen i december 2022 och även något större än i december 2021.

Bilden visar en tidslinje över havsisens utbredning kring Antarktis under oktober-december 2023 samt motsvarande tidslinje under tidigare år.
Utbredning av havsisen runt Antarktis under oktober-december 2023 samt jämfört med tidigare år. Källa: National Snow and Ice Data Center. Förstora Bild

Sydamerika - Varmt och torrt i de centrala delarna

I Sydamerika var december 2023 i framför allt de mellersta delarna både varm och torr. San Juan i nordvästra Argentina rapporterade hela 46,0° den 16 december.

I Anderna hade Llano de Chajnantor (ca 5000 möh) i Chile -7,4° den 19 december.

I sydligaste Brasilien, Uruguay och nordöstra Brasilien var månaden regnigare än normalt. Det gäller även en del ekvatorsnära områden. Barbaoas i södra Colombia rapporterade 196 mm den 15 december.

Afrika - Översvämningar i Tanzania

De flesta områden i Afrika hade varmare än normalt. De allra högsta temperaturerna förekom i söder där december är en sommarmånad. Augrabies Falls i Sydafrika hade 45,5° den 22 december.

I Marocko hade Ifrane (ca 1660 möh) -4,2° den 19 december.

Framför allt i områden söder om ekvatorn föll stora regnmängder. Bland annat hade Tanzania stora problem med översvämningar och lerskred i början av månaden.

Australien/Oceanien - Jasper gav svåra översvämningar i Queensland

I Australien var december 2023 den fjärde varmaste i en mätserie som går tillbaka till 1910. Den allra varmaste december på nationell basis var 2019.

Allra varmast var det på nyårsafton då Roebourne i delstaten Western Australia hade hela 49,5°. Det är bara 0,4° från det australiensiska värmerekordet för december och blev den högsta temperaturen i Australien under år 2023 .

Butlers Gorge i Australien rapporterade -2,3° den 10 december.

Omkring Luciatid kom den tropiska cyklonen Jasper in över delstaten Queensland i nordöstra Australien. Den rörde sig bara långsamt och gav mycket stora sammanlagda regnmängder med omfattande översvämningar. Över fem dygn fick Whyanbeel Valley 1934 mm och på ett dygn fick Mossman 714 mm den 17 december. Enligt den australiensiska vädertjänsten är det nytt decemberrekord för dygnsnederbörd i Australien. Inofficiellt rapporterades ännu högre regnmängder.

Nya Zeeland hade en varm månad med varierande nederbörd.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.