Om SMHI

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

SMHI är en statlig myndighet under Klimat- och näringslivsdepartementet med uppdraget att vara ett expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Det innebär att vi förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat som ger samhällets funktioner, näringsliv och allmänhet kunskap och kvalificerat beslutsunderlag.

SMHI samarbetar dagligen med myndigheter och organisationer både i Sverige och internationellt. Vi representerar Sverige i flera internationella organisationer.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

SMHI är en statlig myndighet under Klimat- och näringslivsdepartementet med uppdraget att vara ett expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Det innebär att vi förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat som ger samhällets funktioner, näringsliv och allmänhet kunskap och kvalificerat beslutsunderlag.

SMHI samarbetar dagligen med myndigheter och organisationer både i Sverige och internationellt. Vi representerar Sverige i flera internationella organisationer.

Aktuellt från SMHI

SMHI som arbetsplats