Alla berörs vi av väder, vatten och klimat

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,  arbetar för hela samhället - för dig, myndigheter och företag. Vårt mål är att bidra till god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle. Det är en livsviktig uppgift.

Det kan gälla små och stora beslut. Från hur städer ska byggas för att vara säkra om hundra år till väderprognosen för morgondagen.

Myndighet och affärspartner

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en expertmyndighet under Miljödepartementet. Vi ser hela samhället som våra ”kunder”; privatpersoner, myndigheter, politiker, forskare och företag.

Väder och vatten går över alla gränser och vi har omfattande samarbeten med både svenska myndigheter och internationella organisationer och forskare.

Vårt uppdrag är också att genom affärsverksamhet serva näringslivet med branschanpassade tjänster. Det kan handla om exempelvis energibranschen, massmedia och transportsektorn.

Klimatet från 1800- till 2100-talet

Sedan slutet på 1800-talet har vi samlat in data från atmosfären, sjöar, hav och land. Idag används bland annat satelliter, radar, ballonger, flygplan, bojar och blixtlokaliseringssystem.

Med hjälp av superdatorer, beräkningsmodeller, statistik och forskning tar våra experter fram bland annat prognoser, beslutsunderlag, klimatscenarier och utredningar. Vi fungerar ofta som remissinstans och sprider kunskap genom smhi.se, media, föreläsningar och utbildningar.

Kompetens med bredd och djup

Våra kunniga och engagerade medarbetare är vår styrka. Hos oss finns olika sorters expertis, från meteorologer, hydrologer, oceanografer och luftmiljöforskare till IT-experter och beteendevetare.

AKTUELLT

Kort introduktionsfilm om SMHIs roll och verksamhet.
 

Lediga tjänster

 

Årsredovisning

SMHIs årsredovisning 2021 (2,2 MB, pdf)
 

NYHETER OCH TRYCKSAKER

Medvind - nyhetsblad från SMHI Nyhetsarkiv

Det kan gälla små och stora beslut. Från hur städer ska byggas för att vara säkra om hundra år till väderprognosen för morgondagen.

Myndighet och affärspartner

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en expertmyndighet under Miljödepartementet. Vi ser hela samhället som våra ”kunder”; privatpersoner, myndigheter, politiker, forskare och företag.

Väder och vatten går över alla gränser och vi har omfattande samarbeten med både svenska myndigheter och internationella organisationer och forskare.

Vårt uppdrag är också att genom affärsverksamhet serva näringslivet med branschanpassade tjänster. Det kan handla om exempelvis energibranschen, massmedia och transportsektorn.

Klimatet från 1800- till 2100-talet

Sedan slutet på 1800-talet har vi samlat in data från atmosfären, sjöar, hav och land. Idag används bland annat satelliter, radar, ballonger, flygplan, bojar och blixtlokaliseringssystem.

Med hjälp av superdatorer, beräkningsmodeller, statistik och forskning tar våra experter fram bland annat prognoser, beslutsunderlag, klimatscenarier och utredningar. Vi fungerar ofta som remissinstans och sprider kunskap genom smhi.se, media, föreläsningar och utbildningar.

Kompetens med bredd och djup

Våra kunniga och engagerade medarbetare är vår styrka. Hos oss finns olika sorters expertis, från meteorologer, hydrologer, oceanografer och luftmiljöforskare till IT-experter och beteendevetare.

AKTUELLT

Kort introduktionsfilm om SMHIs roll och verksamhet.
 

Lediga tjänster

 

Årsredovisning

SMHIs årsredovisning 2021 (2,2 MB, pdf)
 

NYHETER OCH TRYCKSAKER

Medvind - nyhetsblad från SMHI Nyhetsarkiv