Stigande havsnivåer

Havet stiger och kommer göra så länge till på grund av den globala uppvärmningen. Om uppvärmningen begränsas blir även havsnivåhöjningen mindre. På de här sidorna kan du lära dig mer om stigande havsnivåer och vilka samhällskonsekvenser det kan innebära. Om du är i behov av framtida havsnivåer i din yrkesroll finns här också mer detaljerad information och data.

Översikt stigande havsnivåer

Illustration stigande havsnivåer
Illustration stigande havsnivåer
Exempel på hur en sannolikhetsfördelning för framtida medelvattenstånd kan se ut.
Exempel på hur en sannolikhetsfördelning för framtida medelvattenstånd kan se ut.
Det hydrologiska kretsloppet
Det hydrologiska kretsloppet
Diagram: Förändring av globala havsnivån
Diagram: Förändring av globala havsnivån
Övervämning
Övervämning
Diagram som visar högvattenhändelser
Diagram som visar högvattenhändelser