Örjan

Oceanograf i Göteborg.

Örjan Bäck, oceanograf i Göteborg.

Berätta om din roll på SMHI!
–  Mycket av det jag gör rör mätdata, framförallt oceanografiska data insamlade till havs från båt. Mycket görs för att data ska hålla så hög kvalitet som möjligt samt att den ska vara tillgänglig och användbar nu och i framtiden.

–  En del av mitt arbete innefattar också arbete ombord på utsjöexpeditioner, där jag deltar eller leder expeditionerna där vi samlar in data från våra omkringliggande hav. Jag har även vissa internationella åtaganden, till exempel samarbeten mellan oceanografiska datacenter i Europa.

–  Med den erfarenhet jag samlat på mig får jag ofta möjligheten att stötta och vägleda kollegor i frågeställningar där min expertis behövs.

Varför började du jobba på SMHI?
–  En orsak till varför jag sökte mig hit var att SMHI jobbar med väldigt breda havsfrågor där jag kände att min oceanografiutbildning skulle kunna komma till nytta. Men också att jag skulle få chansen lära mig mer om havet och dess miljö.

–  SMHI är en attraktiv arbetsplats för nyutbildade oceanografer och jag hade lite tur och som fick en projektanställning innan mitt examensarbete var färdigt. Det ledde vidare till en fast anställning.

Vad är det bästa med ditt jobb?
–  Jag skulle säga variationen av arbetsuppgifter och bra kollegor. Att man dessutom får mycket eget ansvar tycker jag om. Jag ställs ofta inför frågor som behöver lösas och problemlösning är något jag gillar.

–  Att jobba med att förmedla kunskap om havsmiljön och försöka förbättra den är tillfredställande, det känns som att det faktiskt går att gör något bra.