Energi och energiomställning

Våra högkvalitativa prognoser och data underlättar ditt arbete och höjer tillförlitligheten i dina beslut. Oavsett om du arbetar med vindkraft, vattenkraft, trading eller fjärrvärme.

Tjänster för energi och energiomställning

Relaterade tjänster inom energi och energiomställning

Forskning