Klimat

Isberg vid Grönland

Här hittar du information om klimatet – igår, idag och imorgon – och kan ta del av SMHIs statistik, scenariotjänster och öppna data. Vi bedriver omfattande forskning inom klimatområdet. Här finns också Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Isberg vid Grönland

Här hittar du information om klimatet – igår, idag och imorgon – och kan ta del av SMHIs statistik, scenariotjänster och öppna data. Vi bedriver omfattande forskning inom klimatområdet. Här finns också Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Nyheter om klimat från SMHI

Lär dig om klimat

Framtidens klimat

Klimatforskning vid SMHI

En stor del av forskningen som bedrivs på SMHI är klimatrelaterad. Forskare utvecklar klimatmodeller, producerar klimatscenarier och deltar i effekt- och anpassningsstudier.

FNs klimatpanel IPCC

SMHI är så Focal Point i Sverige för IPCC. Här finns senaste nytt om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC; delrapporter och syntesrapport.

Klimatforskning vid SMHI

En stor del av forskningen som bedrivs på SMHI är klimatrelaterad. Forskare utvecklar klimatmodeller, producerar klimatscenarier och deltar i effekt- och anpassningsstudier.

FNs klimatpanel IPCC

SMHI är så Focal Point i Sverige för IPCC. Här finns senaste nytt om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC; delrapporter och syntesrapport.

Klimatanpassning

Vad händer på myndigheterna?

Vilken typ av information och underlag kring klimatanpassning kommer myndigheter att presentera under året?

Vad är klimatanpassning?

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.

Kunskapscentrum

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI samlar in, sammanställer och tillgängliggör kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning.

Klimatanpassningsportalen

Ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Vad händer på myndigheterna?

Vilken typ av information och underlag kring klimatanpassning kommer myndigheter att presentera under året?

Vad är klimatanpassning?

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.

Kunskapscentrum

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI samlar in, sammanställer och tillgängliggör kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning.

Klimatanpassningsportalen

Ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Klimatavtal i Paris

Historiskt klimatavtal samlar världens länder

Vid det stora klimatmötet i Paris – COP21 – beslutades om ett nytt klimatavtal. Nu samlas världens länder kring ett skärpt mål om att begränsa den globala uppvärmningen. 

Två händer formar jordglob

Från vetenskapligt underlag till nytt avtal

Klimatförhandlingarna sker inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. FNs klimatpanel IPCC har lämnat sitt vetenskapliga underlag till grund för förhandlingarna.

Klimatavtal i Paris

Historiskt klimatavtal samlar världens länder

Vid det stora klimatmötet i Paris – COP21 – beslutades om ett nytt klimatavtal. Nu samlas världens länder kring ett skärpt mål om att begränsa den globala uppvärmningen. 

Två händer formar jordglob

Från vetenskapligt underlag till nytt avtal

Klimatförhandlingarna sker inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. FNs klimatpanel IPCC har lämnat sitt vetenskapliga underlag till grund för förhandlingarna.

Presentationer och seminarier

Filmer klimat och klimatanpassning

I sex kortfilmer ger experter från SMHI en introduktion i klimat och klimatanpassning. 

Filmer klimat och klimatanpassning

I sex kortfilmer ger experter från SMHI en introduktion i klimat och klimatanpassning. 

Fler presentationer och filmer

Vad betyder två graders global uppvärmning i Sverige? Minska utsläppen i Sverige och EU – möjligheter och utmaningar? Nationella, regionala och internationella styrmedel Max två grader, fortfarande möjligt? Seminarium om IPCCs anpassningsrapport 31 mars Den globala kolcykeln Hur kan vi påverka klimatförändringen? Vad säger forskningen om klimatförändring? Klimatanpassning i Sverige Urban water vision