Klimat

Isberg vid Grönland

Här hittar du information om klimatet – igår, idag och imorgon – och kan ta del av SMHIs statistik, scenariotjänster och öppna data. Vi bedriver omfattande forskning inom klimatområdet. Här finns också Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Isberg vid Grönland

Här hittar du information om klimatet – igår, idag och imorgon – och kan ta del av SMHIs statistik, scenariotjänster och öppna data. Vi bedriver omfattande forskning inom klimatområdet. Här finns också Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Nyheter om klimat från SMHI

Framtidens klimat

Vägledning klimatscenarier

Klimatscenarier är beskrivningar av hur klimatet kan utvecklas i framtiden. Denna vägledning ger stöd för att tolka och använda klimatscenarier.

Klimatforskning vid SMHI

En stor del av forskningen som bedrivs på SMHI är klimatrelaterad. Forskare utvecklar klimatmodeller, producerar klimatscenarier och deltar i effekt- och anpassningsstudier.

FNs klimatpanel IPCC

SMHI är Focal Point i Sverige för IPCC. Här finns senaste nytt om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC; delrapporter och syntesrapport.

Vägledning klimatscenarier

Klimatscenarier är beskrivningar av hur klimatet kan utvecklas i framtiden. Denna vägledning ger stöd för att tolka och använda klimatscenarier.

Klimatforskning vid SMHI

En stor del av forskningen som bedrivs på SMHI är klimatrelaterad. Forskare utvecklar klimatmodeller, producerar klimatscenarier och deltar i effekt- och anpassningsstudier.

FNs klimatpanel IPCC

SMHI är Focal Point i Sverige för IPCC. Här finns senaste nytt om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC; delrapporter och syntesrapport.

Klimatanpassning

Grundkurs klimatanpassning

SMHI arrangerar en grundkurs i klimat och klimatanpassning den 13-14 mars 2018.

Grundkurs klimatanpassning

SMHI arrangerar en grundkurs i klimat och klimatanpassning den 13-14 mars 2018.

Om klimatförhandlingar

Klimatavtal i Paris

Historiskt klimatavtal samlar världens länder

Vid det stora klimatmötet i Paris – COP21 – beslutades om ett nytt klimatavtal. Nu samlas världens länder kring ett skärpt mål om att begränsa den globala uppvärmningen. 

Två händer formar jordglob

Från vetenskapligt underlag till nytt avtal

Klimatförhandlingarna sker inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. FNs klimatpanel IPCC har lämnat sitt vetenskapliga underlag till grund för förhandlingarna.

Klimatavtal i Paris

Historiskt klimatavtal samlar världens länder

Vid det stora klimatmötet i Paris – COP21 – beslutades om ett nytt klimatavtal. Nu samlas världens länder kring ett skärpt mål om att begränsa den globala uppvärmningen. 

Två händer formar jordglob

Från vetenskapligt underlag till nytt avtal

Klimatförhandlingarna sker inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. FNs klimatpanel IPCC har lämnat sitt vetenskapliga underlag till grund för förhandlingarna.

Presentationer och seminarier