Klimat

Här hittar du information om klimatet – igår, idag och imorgon – och kan ta del av SMHIs statistik, scenariotjänster och öppna data. Vi bedriver omfattande forskning inom klimatområdet. Här finns också Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Här hittar du information om klimatet – igår, idag och imorgon – och kan ta del av SMHIs statistik, scenariotjänster och öppna data. Vi bedriver omfattande forskning inom klimatområdet. Här finns också Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Framtidens klimat

Klimatanpassning

Grundkurs klimatanpassning

SMHI arrangerar en grundkurs i klimat och klimatanpassning den 13-14 mars 2018.

Grundkurs klimatanpassning

SMHI arrangerar en grundkurs i klimat och klimatanpassning den 13-14 mars 2018.

Klimatet då och nu

Sammanställningar

Om klimatförhandlingar

Presentationer och seminarier