Klimat – statistik, forskning och vägledning

SMHI samlar kunskap, bedriver forskning och utvecklar tjänster inom klimatområdet. Här hittar du information om hur och varför klimatet förändras, hur det påverkar världen och hur vi kan anpassa oss till klimatförändringen.

Ett klimat i förändring

Fördjupning och vägledning

Data

Forskning

Professionella tjänster

Data

Forskning

Professionella tjänster