Anpassade kurser för andra myndigheter

SMHI genomför en hel del utbildningar och kurser för andra myndigheter. Dessa utbildningar och kurser görs som myndighetssamverkan och därmed till självkostnadspris då SMHI endast tar betalt för de faktiska kostnaderna.

Utbildningen och kurserna kan hållas både hos SMHI i Norrköping och ute på plats hos respektive myndighet runt om i landet. Det flesta kurserna hålls helt i SMHIs regi men även i samarbete med andra myndigheter.

Några exempel på kurser

  • Utbildning i att tolka och förstå bakgrunden till SMHIs varningar, för TIB på länsstyrelserna och de kommunala räddningstjänsterna. Dessa hålls både centralt i Norrköping och ute i landet. Den mer övergripande utbildningen varar i en dag medan en mer omfattande pågår under två dagar.
  • Översiktskurser i meteorologi, hydrologi och oceanografi om bakgrund och naturvetenskapliga samband, för beslutsfattare hos olika myndigheter.
  • Utbildningar i samarbete med MSB om brandriskprognoser och hur dessa ska tolkas, främst för de kommunala räddningstjänsterna.
  • Utbildningar och fördrag om klimatförändringarna och dess konsekvenser, för alla som på något sätt berörs eller påverkas av klimatförändringarna. Ges ibland i samarbete med annan myndighet.

Självklart anpassar vi innehållet utifrån respektive myndighets önskemål och relevant geografisk region. Utöver exemplen ovan skräddarsyr vi även utbildningar/kurser allt utifrån myndighetens önskemål och krav.