Insynsråd

Insynsrådet utses av regeringen och har som huvudsaklig uppgift att bedriva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Insynsrådet träffas tre gånger om året och ordförande är SMHIs generaldirektör.

Ledamöter i SMHIs insynsråd

Håkan Wirtén (ordförande)
Generaldirektör, SMHI

Karl-Johan Bondesson
Förtroendevald, Miljöpartiet

Stina Larsson
Riksdagsledamot, Centerpartiet

Staffan Moberg
Jurist, Svensk Försäkring

Stefan Nyström
Avdelningschef, Naturvårdsverket

Magnus Oscarsson
Riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Åsa Pettersson
VD, Energiföretagen Sverige

Anna Rutgersson
Professor i meteorologi, Uppsala universitet

Johanna Söderasp
Vattenvårdsdirektör, Bottenvikens Vattenmyndighet