Nina, prognoshydrolog på SMHI

Nina prognoshydrolog på SMHI vid Motala ström, foto.

Om Nina

  • Jobbar som: Hydrolog inom prognos- och varningstjänst
  • Började på SMHI: 2013
  • Utbildning: PhD inom hydrologi från Schweiz och Master från hemlandet Tyskland

Jag är prognoshydrolog och jobbar med den nationella hydrologiska vakten. Vi analyserat dagligen de datamodeller som visar allt Sveriges vatten på land, och i de lägen det finns risk för höga vattenflöden och översvämningar, skickar vi ut varningar till samhället och allmänheten. 

Eftersom vattnet går i ett kretslopp genom luft, mark och hav, så samarbetar vi hela tiden med SMHIs andra discipliner, meteorologerna och oceanograferna som fokuserar på vattnet i haven. Därutöver samverkar vi i varningslägen även med de länsstyrelser och kommuner som är berörda, samt med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

Men vi har inte bara koll på Sveriges vatten! SMHI har även hand om den europeiska hydrologiska varningstjänsten tillsammans med kollegor från Slovakien och Nederländerna. Och vi ingår även i en global varningstjänst.

En annan del av jobbet är att hela tiden utveckla våra tjänster och produkter, och det är häftigt!

Har du haft olika roller på SMHI?

Ja, jag har jobbat som konsult inom hydrologi, och med de internationella klimatutbildningarna som SMHI gör för Afrika på uppdrag av Sida. Det handlar om ambitiösa utbildningsprogram på ca 5-6 veckor som fokuserar på klimatförändringar och klimatanpassning.

Under den här tiden fick jag jobba nära våra deltagare, både på plats i Afrika och sen när de kom hit till vårt kontor i Norrköping. Den upplevelsen har präglat mig för livet, och det är jag väldigt tacksam för.

Vad är det bästa med att jobba som hydrolog?

Jag behöver aldrig fråga mig varför jag gör mitt jobb, utan det är självklart – vi utför ett samhällsviktigt uppdrag. Att jobba som hydrolog inom prognos- och varningstjänsten är också otroligt mångsidigt, det hade jag faktiskt inte förväntat mig innan jag bytte tjänst.

Sedan blir jag peppad och glad över att vi klarar av att jobba tätt ihop över gränserna med kollegor i hela Europa.

Vad utmärker SMHI som arbetsplats?

Det känns kul att få representera SMHI, de flesta anser att vi är en viktig och trovärdig myndighet. Vi har ett bra rykte – också utomlands – och det gör mig lite stolt att få bidra med mitt till det.

Jag känner mig också ”hemma” på jobbet på grund av alla trevliga och hjälpsamma kollegor. Det låter kanske som en plattityd, men jag menar verkligen det. Jag har i och för sig inte så många arbetsplatser att jämföra med, men det är nog inget som man kan ta för givet.