Forskning utvecklar ny kunskap för samhällets nytta

Väder och vatten påverkar stora delar av samhället, samtidigt som samhället är beroende av dessa. Ett förändrat klimat och ökade krav inom miljöområdet ger nya förutsättningar. SMHIs forskning utvecklar ny kunskap för säkra beslut till samhällets nytta, och till din hjälp i små och stora beslut. Läs mer om SMHIs forskning.

Aktuellt från SMHIs forskning

01 juni 2020

FN:s årtionde för havsforskning – svenskt webbinarium om arbetet

FN har utnämnt år 2021-2030 till årtiondet för havsforskning. I samband med World Ocean Day den 8 …

29 maj 2020

På väg mot system som varnar för översvämningar i städer

Det europeiska projektet MUFFIN (Multi-Scale Flood Forecasting) har haft som mål att utveckla …

29 maj 2020

Tidigare vårtopp av marknära ozon positivt för växtligheten

Förändringar i halterna av marknära ozon har analyserats av forskare under ett flerårigt …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI

Aktuellt från SMHIs forskning

01 juni 2020

FN:s årtionde för havsforskning – svenskt webbinarium om arbetet

FN har utnämnt år 2021-2030 till årtiondet för havsforskning. I samband med World Ocean Day den 8 …

29 maj 2020

På väg mot system som varnar för översvämningar i städer

Det europeiska projektet MUFFIN (Multi-Scale Flood Forecasting) har haft som mål att utveckla …

29 maj 2020

Tidigare vårtopp av marknära ozon positivt för växtligheten

Förändringar i halterna av marknära ozon har analyserats av forskare under ett flerårigt …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI

Forskningsområden

Atmosfärisk fjärranalys Hydrologi Klimat, Rossby Centre Luftmiljö Meteorologi Oceanografi

KONTAKTA OSS

Chef forskningsavdelningen och sekretariat Atmosfärisk fjärranalys Hydrologi Klimat, Rossby Centre Luftmiljö Meteorologi Oceanografi

PUBLIKATIONER

Sökfunktion för SMHIs vetenskapliga artiklar och rapportserier Sök rapporter och faktablad från SMHI Prenumerera på rapportserier och rapporter

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Musuuza,Jude
  Impact of Satellite and In Situ Data Assimilation on Hydrological Predictions
  2020
  In: Remote Sensing, Vol. 12, no 5
  DOI: 10.3390/rs12050811
 2. Reynolds,Eduardo
  Flood prediction using parameters calibrated on limited discharge data and uncertain rainfall scenarios
  2020
  In: Hydrological Sciences Journal
  DOI: 10.1080/02626667.2020.1747619
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Hjerpe,Karin
  Myndigheters arbete med klimatanpassning 2019
  2020
 2. Hansson,Martin
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2019 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2019
  2020
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Musuuza,Jude
  Impact of Satellite and In Situ Data Assimilation on Hydrological Predictions
  2020
  In: Remote Sensing, Vol. 12, no 5
  DOI: 10.3390/rs12050811
 2. Reynolds,Eduardo
  Flood prediction using parameters calibrated on limited discharge data and uncertain rainfall scenarios
  2020
  In: Hydrological Sciences Journal
  DOI: 10.1080/02626667.2020.1747619
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Hjerpe,Karin
  Myndigheters arbete med klimatanpassning 2019
  2020
 2. Hansson,Martin
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2019 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2019
  2020
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering

Regional klimatmodellering i världsomspännande nätverk – CORDEX

Nyheter från SMHI om CORDEX

Forskning om klimatförändringar

Om forskningsavdelningen på SMHI

Klimateffekter i vatten, hav och luft

Lär dig mer

Lär dig mer

Prova på

Lär dig mer

Lär dig mer

Prova på