Forskning för ett hållbart samhälle i en värld i förändring

SMHIs forskning och utveckling skapar samhällsnytta i Sverige och internationellt genom vetenskapligt förankrad kunskap om väder, vatten och klimat. Vi bidrar till de globala målen i FN:s Agenda 2030, Parisavtalet och Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Forskningsnyheter

28 februari 2024

Forskningsprojekt utforskar digital tvilling-teknik för att underlätta klimatanpassning i Arktis

Klimatförändringens effekter märks tydligt i Arktis. För att kunna anpassa samhället så bra som …

19 februari 2024

Klimatsymposium i Norrköping i maj – registreringen öppen

Den 15–17 maj 2024 är det dags för en ny upplaga av ett svenskt klimatsymposium – Swedish Climate …

15 februari 2024

Nytt forskningsprojekt undersöker effekter av syresättning av Östersjöns bottenvatten vid vindkraftsparker

Kan det överskott av syre som frigörs vid vätgasproduktion vid havsbaserad vindkraft, bli en vinst …

Forskningsnyheter

28 februari 2024

Forskningsprojekt utforskar digital tvilling-teknik för att underlätta klimatanpassning i Arktis

Klimatförändringens effekter märks tydligt i Arktis. För att kunna anpassa samhället så bra som …

19 februari 2024

Klimatsymposium i Norrköping i maj – registreringen öppen

Den 15–17 maj 2024 är det dags för en ny upplaga av ett svenskt klimatsymposium – Swedish Climate …

15 februari 2024

Nytt forskningsprojekt undersöker effekter av syresättning av Östersjöns bottenvatten vid vindkraftsparker

Kan det överskott av syre som frigörs vid vätgasproduktion vid havsbaserad vindkraft, bli en vinst …

Lär känna vår forskning

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Nielsen,J. M.
  Merging weather radar data and opportunistic rainfall sensor data to enhance rainfall estimates
  2024
  In: Atmospheric research, Vol. 300
  DOI: 10.1016/j.atmosres.2024.107228
 2. Raza,Auriba
  Daylight during winters and symptoms of depression and sleep problems
  2024
  In: Environment International, Vol. 183
  DOI: 10.1016/j.envint.2023.108413
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

KONTAKTA OSS

Chef forskningsavdelningen och sekretariat Hydrologi Klimat, Rossby Centre Meteorologi Oceanografi

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Nielsen,J. M.
  Merging weather radar data and opportunistic rainfall sensor data to enhance rainfall estimates
  2024
  In: Atmospheric research, Vol. 300
  DOI: 10.1016/j.atmosres.2024.107228
 2. Raza,Auriba
  Daylight during winters and symptoms of depression and sleep problems
  2024
  In: Environment International, Vol. 183
  DOI: 10.1016/j.envint.2023.108413
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Forskningsenheter

Regional klimatmodellering i världsomspännande nätverk – CORDEX

Nyheter från SMHI om CORDEX