Forskning för ett hållbart samhälle i en värld i förändring

SMHIs forskning och utveckling skapar samhällsnytta i Sverige och internationellt genom vetenskapligt förankrad kunskap om väder, vatten och klimat. Vi bidrar till de globala målen i FN:s Agenda 2030, Parisavtalet och Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Aktuellt från SMHIs forskning

Forskning ger kunskap om syrebrist i Östersjön

Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
30 april 2021

SMHI-forskare på lista över världens mest inflytelserika klimatforskare

Den internationella nyhetsbyrån Reuters presenterar världens 1000 främsta klimatforskare utifrån …

22 april 2021

Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020

Copernicus klimattjänst sammanfattar läget för klimatet i Europa 2020 i den nya rapporten European …

19 april 2021

2020 tufft klimat-år i världen

FN:s världsmeteorologiorganisation WMO har sammanställt den slutliga versionen av rapporten om …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI

Forskning ger kunskap om syrebrist i Östersjön

Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
30 april 2021

SMHI-forskare på lista över världens mest inflytelserika klimatforskare

Den internationella nyhetsbyrån Reuters presenterar världens 1000 främsta klimatforskare utifrån …

22 april 2021

Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020

Copernicus klimattjänst sammanfattar läget för klimatet i Europa 2020 i den nya rapporten European …

19 april 2021

2020 tufft klimat-år i världen

FN:s världsmeteorologiorganisation WMO har sammanställt den slutliga versionen av rapporten om …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Kahnert,Michael
  Aerosol optics model for black carbon applicable to remote sensing, chemical data assimilation, and climate modelling
  2021
  In: Optics Express, Vol. 29, no 7, 10639-10658 p.
  DOI: 10.1364/OE.422523
 2. Placke,Manja
  Sensitivity of the Baltic Sea Overturning Circulation to Long-Term Atmospheric and Hydrological Changes
  2021
  In: Journal of Geophysical Research - Oceans, Vol. 126, no 3
  DOI: 10.1029/2020JC016079
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

KONTAKTA OSS

Chef forskningsavdelningen och sekretariat Atmosfärisk fjärranalys Hydrologi Klimat, Rossby Centre Luftmiljö Meteorologi Oceanografi

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Kahnert,Michael
  Aerosol optics model for black carbon applicable to remote sensing, chemical data assimilation, and climate modelling
  2021
  In: Optics Express, Vol. 29, no 7, 10639-10658 p.
  DOI: 10.1364/OE.422523
 2. Placke,Manja
  Sensitivity of the Baltic Sea Overturning Circulation to Long-Term Atmospheric and Hydrological Changes
  2021
  In: Journal of Geophysical Research - Oceans, Vol. 126, no 3
  DOI: 10.1029/2020JC016079
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Forskningsenheter

Regional klimatmodellering i världsomspännande nätverk – CORDEX

Nyheter från SMHI om CORDEX