Forskning för ett hållbart samhälle i en värld i förändring

SMHIs forskning och utveckling skapar samhällsnytta i Sverige och internationellt genom vetenskapligt förankrad kunskap om väder, vatten och klimat. Vi bidrar till de globala målen i FN:s Agenda 2030, Parisavtalet och Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Forskningsnyheter

13 juni 2024

Koldioxidhalten i atmosfären ökar snabbare än någonsin

Halten av koldioxid i atmosfären ökar varje år på grund av mänskligt orsakade utsläpp och förändrad …

10 juni 2024

Få koll på alger och cyanobakterier

Äntligen är sommaren här! Förhoppningsvis blir det många sköna bad. Men, ibland sätter alger och …

22 maj 2024

Nytt forskningsprojekt ska hjälpa svenska hamnar att möta effekter av klimatförändringen

Hamnar är en viktig nod i det globala transportsystemet. Blir det stopp här ställer det till det i …

Forskningsnyheter

13 juni 2024

Koldioxidhalten i atmosfären ökar snabbare än någonsin

Halten av koldioxid i atmosfären ökar varje år på grund av mänskligt orsakade utsläpp och förändrad …

10 juni 2024

Få koll på alger och cyanobakterier

Äntligen är sommaren här! Förhoppningsvis blir det många sköna bad. Men, ibland sätter alger och …

22 maj 2024

Nytt forskningsprojekt ska hjälpa svenska hamnar att möta effekter av klimatförändringen

Hamnar är en viktig nod i det globala transportsystemet. Blir det stopp här ställer det till det i …

Lär känna vår forskning

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Strandberg,Gustav
  Bespoke climate indicators for the Swedish energy sector - a stakeholder focused approach
  2024
  In: Climate Services, Vol. 34
  DOI: 10.1016/j.cliser.2024.100486
 2. Yamanouchi,Shoma
  Validation and analysis of the Polair3D v1.11 chemical transport model over Quebec
  2024
  In: Geoscientific Model Development, Vol. 17, no 9, 3579-3597 p.
  DOI: 10.5194/gmd-17-3579-2024
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

KONTAKTA OSS

Chef forskningsavdelningen och sekretariat Hydrologi Klimat, Rossby Centre Meteorologi Oceanografi

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Strandberg,Gustav
  Bespoke climate indicators for the Swedish energy sector - a stakeholder focused approach
  2024
  In: Climate Services, Vol. 34
  DOI: 10.1016/j.cliser.2024.100486
 2. Yamanouchi,Shoma
  Validation and analysis of the Polair3D v1.11 chemical transport model over Quebec
  2024
  In: Geoscientific Model Development, Vol. 17, no 9, 3579-3597 p.
  DOI: 10.5194/gmd-17-3579-2024
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Forskningsenheter

Regional klimatmodellering i världsomspännande nätverk – CORDEX

Nyheter från SMHI om CORDEX