Forskning utvecklar ny kunskap för samhällets nytta

Väder och vatten påverkar stora delar av samhället, samtidigt som samhället är beroende av dessa. Ett förändrat klimat och ökade krav inom miljöområdet ger nya förutsättningar. SMHIs forskning utvecklar ny kunskap för säkra beslut till samhällets nytta, och till din hjälp i små och stora beslut. Läs mer om SMHIs forskning.

Aktuellt från SMHIs forskning

Satellitbild algblomning 2017

Rapport höjer kunskap om skadliga algblomningar och avsaltning av havsvatten

Skadliga algblomningar kan ge problem vid avsaltning av havsvatten. FN:s mellanstatliga oceanografiska kommission IOC-UNESCO har gett ut en rapport som höjer kunskapen inom området. SMHI har bidragit med ett kapitel om observationer av skadliga algblomningar.

Blåstång

Förändring i havsmiljön i Östersjön hotar blåstången

Forskning från SMHI och Göteborgs universitet tyder på att blåstången kan komma att försvinna från norra Östersjön redan i slutet av seklet. Detta skulle kunna påverka stora delar av ekosystemet i Östersjön.

14 november 2017

Nya forskningsprojekt med finansiering från Formas

Forskningsrådet Formas har beslutat om tilldelning av medel från Nationella forskningsprogrammet om …

13 november 2017

SMHIs forskare arrangerar sessioner vid EGU2018

Den europeiska forskarakademin inom geovetenskaper, EGU (European Geosciences Union) håller sin …

09 november 2017

Vad gör klimatförändringarna med Östersjön?

Vad vet vi om klimatförändringarnas inverkan på Östersjön och vad de betyder för dagens marina …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI

Aktuellt från SMHIs forskning

Satellitbild algblomning 2017

Rapport höjer kunskap om skadliga algblomningar och avsaltning av havsvatten

Skadliga algblomningar kan ge problem vid avsaltning av havsvatten. FN:s mellanstatliga oceanografiska kommission IOC-UNESCO har gett ut en rapport som höjer kunskapen inom området. SMHI har bidragit med ett kapitel om observationer av skadliga algblomningar.

Blåstång

Förändring i havsmiljön i Östersjön hotar blåstången

Forskning från SMHI och Göteborgs universitet tyder på att blåstången kan komma att försvinna från norra Östersjön redan i slutet av seklet. Detta skulle kunna påverka stora delar av ekosystemet i Östersjön.

14 november 2017

Nya forskningsprojekt med finansiering från Formas

Forskningsrådet Formas har beslutat om tilldelning av medel från Nationella forskningsprogrammet om …

13 november 2017

SMHIs forskare arrangerar sessioner vid EGU2018

Den europeiska forskarakademin inom geovetenskaper, EGU (European Geosciences Union) håller sin …

09 november 2017

Vad gör klimatförändringarna med Östersjön?

Vad vet vi om klimatförändringarnas inverkan på Östersjön och vad de betyder för dagens marina …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI

Forskningsområden

Atmosfärisk fjärranalys Hydrologi Klimat, Rossby Centre Luftmiljö Meteorologi Oceanografi

KONTAKTA OSS

PUBLIKATIONER

Sökfunktion för SMHIs vetenskapliga artiklar och rapportserier Sök rapporter och faktablad från SMHI Prenumerera på rapportserier och rapporter

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Koutroulis,A. G.
  Freshwater vulnerability under high end climate change. A pan-European assessment
  2018
  In: Science of the Total Environment, Vol. 613, 271-286 p.
  DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.074
 2. Wilk,J.
  From forecasts to action - What is needed to make seasonal forecasts useful for South African smallholder farmers?
  2017
  In: International Journal of Disability, Community & Rehabilitation, Vol. 25, 202-211 p.
  DOI: 10.1016/j.ijdrr.2017.07.002
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Eklund,Anna
  Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vänern. Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden
  2017
 2. Eklund,Anna
  Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vättern Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden
  2017
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Koutroulis,A. G.
  Freshwater vulnerability under high end climate change. A pan-European assessment
  2018
  In: Science of the Total Environment, Vol. 613, 271-286 p.
  DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.074
 2. Wilk,J.
  From forecasts to action - What is needed to make seasonal forecasts useful for South African smallholder farmers?
  2017
  In: International Journal of Disability, Community & Rehabilitation, Vol. 25, 202-211 p.
  DOI: 10.1016/j.ijdrr.2017.07.002
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Eklund,Anna
  Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vänern. Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden
  2017
 2. Eklund,Anna
  Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vättern Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden
  2017
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering

Öppna data och öppen tillgång till forskningsresultat – Open Access

Två Rödingar som leker nära sjöbotten i Vättern

Ny kunskap om klimatpåverkan i sjöar tack vare öppna data

EUs satsning på öppna data inom Copernicus, ett europeiskt samarbete för övervakning av jorden, gör en mängd data öppet tillgängliga och användbara. 

Öppna data från SMHIs forskning

SMHIs forskningsavdelning strävar efter att publicera resultat från forskningen med open access. En stor del av de datamängder som forskningen skapar är också öppet tillgängliga för nedladdning.

Två Rödingar som leker nära sjöbotten i Vättern

Ny kunskap om klimatpåverkan i sjöar tack vare öppna data

EUs satsning på öppna data inom Copernicus, ett europeiskt samarbete för övervakning av jorden, gör en mängd data öppet tillgängliga och användbara. 

Öppna data från SMHIs forskning

SMHIs forskningsavdelning strävar efter att publicera resultat från forskningen med open access. En stor del av de datamängder som forskningen skapar är också öppet tillgängliga för nedladdning.

Forskning om klimatförändringar

Den blå planeten, land, hav, is och moln

Utvecklar kunskap om klimatförändring - Klimatforskning på SMHI

Ett förändrat klimat påverkar samhället på många sätt och kan göra det mer sårbart. Klimatinformation behövs för att samhället ska kunna fatta välgrundade beslut, både internationellt och i Sverige. SMHIs forskningsavdelning utvecklar kunskap om ett klimat i förändring och dess effekter på samhället.

Vad betyder två graders global uppvärmning i Sverige? Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI, berättar.

Vad betyder två graders global uppvärmning i Sverige?

SMHIs forskare på Rossby Centre har beräknat vad två graders global uppvärmning betyder i Sverige.

Den blå planeten, land, hav, is och moln

Utvecklar kunskap om klimatförändring - Klimatforskning på SMHI

Ett förändrat klimat påverkar samhället på många sätt och kan göra det mer sårbart. Klimatinformation behövs för att samhället ska kunna fatta välgrundade beslut, både internationellt och i Sverige. SMHIs forskningsavdelning utvecklar kunskap om ett klimat i förändring och dess effekter på samhället.

Vad betyder två graders global uppvärmning i Sverige? Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI, berättar.

Vad betyder två graders global uppvärmning i Sverige?

SMHIs forskare på Rossby Centre har beräknat vad två graders global uppvärmning betyder i Sverige.

Om forskningsavdelningen på SMHI

Kollage med bilder som symboliserar SMHIs forskning och utveckling

Ny kunskap för samhällets nytta

Väder och vatten påverkar stora delar av samhället, samtidigt som samhället är beroende av dessa. Ett förändrat klimat och ökade krav inom miljöområdet ger nya förutsättningar. SMHIs forskning utvecklar ny kunskap för säkra beslut till samhällets nytta, och till din hjälp i små och stora beslut.

CORDEX logo

Internationellt projektkontor för CORDEX

Projektkontoret koordinerar arbete med regional klimatmodellering världen över genom administrativt, vetenskapligt och tekniskt stöd till forskare i CORDEX nätverk.

SMHIs vetenskapliga råd 2014

Vetenskapligt råd

Strategiskt stöd för långsiktig utveckling av SMHIs forskning.

Kollage med bilder som symboliserar SMHIs forskning och utveckling

Ny kunskap för samhällets nytta

Väder och vatten påverkar stora delar av samhället, samtidigt som samhället är beroende av dessa. Ett förändrat klimat och ökade krav inom miljöområdet ger nya förutsättningar. SMHIs forskning utvecklar ny kunskap för säkra beslut till samhällets nytta, och till din hjälp i små och stora beslut.

CORDEX logo

Internationellt projektkontor för CORDEX

Projektkontoret koordinerar arbete med regional klimatmodellering världen över genom administrativt, vetenskapligt och tekniskt stöd till forskare i CORDEX nätverk.

SMHIs vetenskapliga råd 2014

Vetenskapligt råd

Strategiskt stöd för långsiktig utveckling av SMHIs forskning.

Cordex.org webbsida

Uppdaterad webbplats för CORDEX

Besök den uppdaterade webbplatsen för CORDEX för att ta del av det senaste som är på gång inom nätverket. 

CORDEX logo

Internationellt projektkontor för CORDEX

Projektkontoret koordinerar arbete med regional klimatmodellering världen över genom administrativt, vetenskapligt och tekniskt stöd till forskare i CORDEX nätverk.

Cordex.org webbsida

Uppdaterad webbplats för CORDEX

Besök den uppdaterade webbplatsen för CORDEX för att ta del av det senaste som är på gång inom nätverket. 

CORDEX logo

Internationellt projektkontor för CORDEX

Projektkontoret koordinerar arbete med regional klimatmodellering världen över genom administrativt, vetenskapligt och tekniskt stöd till forskare i CORDEX nätverk.

Nyheter från SMHI om CORDEX

SMHI arbetar i EU-projekt

Horizon 2020 logo

Horisont 2020-projekt

Horisont 2020 är EUs program för finansiering av forskning. SMHI medverkar i flera Horisont 2020-projekt. Projekten har genomgått en ansökningsprocess och bedrivs i samarbete med andra institut och organisationer.

Digital värld

Utveckling av globala klimatmodeller

Klimatmodeller är de verktyg forskare använder för att undersöka hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden. Nu ska forskare utveckla de globala klimatmodellerna för att fördjupa kunskapen om klimatförändringen.

Algblomning mellan Gotland och Öland

Fler mätningar i Europas kustvatten

Ett EU-projekt ska förbättra observationerna av tillståndet i Europas kustvatten, bland annat av algblomningar. Befintliga observationssystem ska knytas samman och nya metoder ska utvecklas. SMHI är ett av 33 institut som samarbetar i projektet som ska pågå i fyra år.

Switch-on

SMHI-lett projekt uppmärksammas av EU

Projektet Switch-On uppmärksammas av EU som ett särskilt framgångsrikt projekt. Med öppna data skapas tjänster för vattenförvaltning i Europa, och projektet bygger parallellt upp en infrastruktur för att främja samarbete mellan europeiska forskare.

Horizon 2020 logo

Horisont 2020-projekt

Horisont 2020 är EUs program för finansiering av forskning. SMHI medverkar i flera Horisont 2020-projekt. Projekten har genomgått en ansökningsprocess och bedrivs i samarbete med andra institut och organisationer.

Digital värld

Utveckling av globala klimatmodeller

Klimatmodeller är de verktyg forskare använder för att undersöka hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden. Nu ska forskare utveckla de globala klimatmodellerna för att fördjupa kunskapen om klimatförändringen.

Algblomning mellan Gotland och Öland

Fler mätningar i Europas kustvatten

Ett EU-projekt ska förbättra observationerna av tillståndet i Europas kustvatten, bland annat av algblomningar. Befintliga observationssystem ska knytas samman och nya metoder ska utvecklas. SMHI är ett av 33 institut som samarbetar i projektet som ska pågå i fyra år.

Switch-on

SMHI-lett projekt uppmärksammas av EU

Projektet Switch-On uppmärksammas av EU som ett särskilt framgångsrikt projekt. Med öppna data skapas tjänster för vattenförvaltning i Europa, och projektet bygger parallellt upp en infrastruktur för att främja samarbete mellan europeiska forskare.

Klimateffekter i vatten, hav och luft

Stor-En Värmland puff

Klimateffekter – framtidens vatten

Klimatscenarier pekar på att det för Sveriges del blir mer nederbörd, intensivare skyfall och stigande havsnivå. SMHIs Hydrologiska forskning studerar hur en framtida klimatförändring kan påverka vattentillgång och flödesdynamik i vattendrag.

Algblomning cyanobakterier puff 100

Havsmiljö i ett framtida klimat

För att beräkna olika tänkbara scenarier för hur Östersjöns framtid ser ut använder SMHIs oceanografiska forskare numeriska beräkningsmodeller som kopplar samman fysikaliska, kemiska och biologiska processer i havet.

Vedeldning puff

Luftmiljö i ett framtida klimat

I ett framtida klimat kan halterna och nedfallet av luftföroreningar förändras kraftigt - något som kan sätta nuvarande syn på utsläppsminskningar ur spel. På SMHI bedrivs forskning för att öka kunskaperna om kopplingen mellan klimat och luftmiljö.

Klimatscenario_glob puff

Klimatforskning vid Rossby Centre

SMHIs enhet för klimatforskning, Rossby Centre, forskar för ökad kunskap om klimatet och klimatprocesser. De utvecklar modeller för att skapa globala och regionala klimatscenarier till grund för vidare forskning, klimatförhandlingar och anpassning av samhället.

Europa i förstoringsglas

Effekter av klimatförändring i ny klimatatlas

Vilka blir effekterna i Europa av en global uppvärmning på två grader? Det har europeiska forskare undersökt i ett gemensamt projekt. De presenterar nu en klimatatlas, där användarna själva kan undersöka effekterna av klimatförändringen.

Stor-En Värmland puff

Klimateffekter – framtidens vatten

Klimatscenarier pekar på att det för Sveriges del blir mer nederbörd, intensivare skyfall och stigande havsnivå. SMHIs Hydrologiska forskning studerar hur en framtida klimatförändring kan påverka vattentillgång och flödesdynamik i vattendrag.

Algblomning cyanobakterier puff 100

Havsmiljö i ett framtida klimat

För att beräkna olika tänkbara scenarier för hur Östersjöns framtid ser ut använder SMHIs oceanografiska forskare numeriska beräkningsmodeller som kopplar samman fysikaliska, kemiska och biologiska processer i havet.

Vedeldning puff

Luftmiljö i ett framtida klimat

I ett framtida klimat kan halterna och nedfallet av luftföroreningar förändras kraftigt - något som kan sätta nuvarande syn på utsläppsminskningar ur spel. På SMHI bedrivs forskning för att öka kunskaperna om kopplingen mellan klimat och luftmiljö.

Klimatscenario_glob puff

Klimatforskning vid Rossby Centre

SMHIs enhet för klimatforskning, Rossby Centre, forskar för ökad kunskap om klimatet och klimatprocesser. De utvecklar modeller för att skapa globala och regionala klimatscenarier till grund för vidare forskning, klimatförhandlingar och anpassning av samhället.

Europa i förstoringsglas

Effekter av klimatförändring i ny klimatatlas

Vilka blir effekterna i Europa av en global uppvärmning på två grader? Det har europeiska forskare undersökt i ett gemensamt projekt. De presenterar nu en klimatatlas, där användarna själva kan undersöka effekterna av klimatförändringen.

Lär dig mer

Klimat

SMHIs verksamhet kring klimat är omfattande; forskning, kunskapsunderlag, data samt produkter och tjänster.

Lär dig mer

Kunskapsbanken Klimat

Vill du lära dig mer om klimat och klimatförändring? Besök Kunskapsbanken, full med faktaartiklar om klimat och våra övriga kunskapsområden.

Prova på

Framtidens klimat

Klimatforskningen visar att klimatet förändras. Här hittar du olika klimatscenarier och fakta om vilka effekter ett förändrat klimat kan ge.

Lär dig mer

Klimat

SMHIs verksamhet kring klimat är omfattande; forskning, kunskapsunderlag, data samt produkter och tjänster.

Lär dig mer

Kunskapsbanken Klimat

Vill du lära dig mer om klimat och klimatförändring? Besök Kunskapsbanken, full med faktaartiklar om klimat och våra övriga kunskapsområden.

Prova på

Framtidens klimat

Klimatforskningen visar att klimatet förändras. Här hittar du olika klimatscenarier och fakta om vilka effekter ett förändrat klimat kan ge.