Forskning för ett hållbart samhälle i en värld i förändring

SMHIs forskning och utveckling skapar samhällsnytta i Sverige och internationellt genom vetenskapligt förankrad kunskap om väder, vatten och klimat. Vi bidrar till de globala målen i FN:s Agenda 2030, Parisavtalet och Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Aktuellt från SMHIs forskning

Forskning ger kunskap om syrebrist i Östersjön

Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
24 mars 2021

Hur ska energisystemet anpassas till klimatförändringarna?

Klimatförändringarna är redan här och påverkar energisektorn. Sverige står inför mycket stora …

23 mars 2021

Forskning om vädrets ytterligheter viktigt för samhällets beredskap

När klimatet förändras och blir varmare ändras risken för många typer av extremt och besvärligt …

19 mars 2021

Mer algblomning och nya arter av växtplankton i svenska hav

Den pågående klimatförändringen påverkar det marina ekosystemet. Forskare från SMHI kan visa att …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI

Forskning ger kunskap om syrebrist i Östersjön

Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
24 mars 2021

Hur ska energisystemet anpassas till klimatförändringarna?

Klimatförändringarna är redan här och påverkar energisektorn. Sverige står inför mycket stora …

23 mars 2021

Forskning om vädrets ytterligheter viktigt för samhällets beredskap

När klimatet förändras och blir varmare ändras risken för många typer av extremt och besvärligt …

19 mars 2021

Mer algblomning och nya arter av växtplankton i svenska hav

Den pågående klimatförändringen påverkar det marina ekosystemet. Forskare från SMHI kan visa att …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Lewis,Matt
  A standardised tidal-stream power curve, optimised for the global resource
  2021
  In: Renewable energy, Vol. 170, 1308-1323 p.
  DOI: 10.1016/j.renene.2021.02.032
 2. Kanngiesser,Franz
  Modeling Optical Properties of Non-Cubical Sea-Salt Particles
  2021
  In: Journal of Geophysical Research - Atmospheres, Vol. 126, no 4
  DOI: 10.1029/2020JD033674
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

KONTAKTA OSS

Chef forskningsavdelningen och sekretariat Atmosfärisk fjärranalys Hydrologi Klimat, Rossby Centre Luftmiljö Meteorologi Oceanografi

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Lewis,Matt
  A standardised tidal-stream power curve, optimised for the global resource
  2021
  In: Renewable energy, Vol. 170, 1308-1323 p.
  DOI: 10.1016/j.renene.2021.02.032
 2. Kanngiesser,Franz
  Modeling Optical Properties of Non-Cubical Sea-Salt Particles
  2021
  In: Journal of Geophysical Research - Atmospheres, Vol. 126, no 4
  DOI: 10.1029/2020JD033674
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Forskningsenheter

Regional klimatmodellering i världsomspännande nätverk – CORDEX

Nyheter från SMHI om CORDEX