Forskning för ett hållbart samhälle i en värld i förändring

SMHIs forskning och utveckling skapar samhällsnytta i Sverige och internationellt genom vetenskapligt förankrad kunskap om väder, vatten och klimat. Vi bidrar till de globala målen i FN:s Agenda 2030, Parisavtalet och Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Aktuellt från SMHIs forskning

Fler forskningsnyheter

21 mars 2023

Hydrologiprofessor inför historiskt FN-möte: ”Det behövs ett IPCC för vattenfrågor”

Den 22 mars, på Världsvattendagen, startar FN:s stora vattenkonferens i New York. Berit Arheimer, …

15 mars 2023

Luftmiljöforskare använder planeten Mars som laboratorium i nytt projekt

Stoft från sandstormar i ökenområden försämrar luftkvaliteten även på långa avstånd och kan ställa …

14 mars 2023

SMHIs forskare undersöker: Hur påverkas vattenflödet och näringsämnen av återställda våtmarker?

I en rad olika projekt restaureras utdikade våtmarker i Sverige. Det görs dels för att minska …

Fler forskningsnyheter

21 mars 2023

Hydrologiprofessor inför historiskt FN-möte: ”Det behövs ett IPCC för vattenfrågor”

Den 22 mars, på Världsvattendagen, startar FN:s stora vattenkonferens i New York. Berit Arheimer, …

15 mars 2023

Luftmiljöforskare använder planeten Mars som laboratorium i nytt projekt

Stoft från sandstormar i ökenområden försämrar luftkvaliteten även på långa avstånd och kan ställa …

14 mars 2023

SMHIs forskare undersöker: Hur påverkas vattenflödet och näringsämnen av återställda våtmarker?

I en rad olika projekt restaureras utdikade våtmarker i Sverige. Det görs dels för att minska …

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Hansen,Felicitas
  Future changes of circulation types and their effects on surface air temperature and precipitation in the SMHI large ensemble
  2023
  In: Climate Dynamics
  DOI: 10.1007/s00382-023-06704-y
 2. Vozila,Andreina Belusic
  Evaluation of the near-surface wind field over the Adriatic region
  2023
  In: Climate Dynamics
  DOI: 10.1007/s00382-023-06703-z
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

KONTAKTA OSS

Chef forskningsavdelningen och sekretariat Hydrologi Klimat, Rossby Centre Meteorologi Oceanografi

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Hansen,Felicitas
  Future changes of circulation types and their effects on surface air temperature and precipitation in the SMHI large ensemble
  2023
  In: Climate Dynamics
  DOI: 10.1007/s00382-023-06704-y
 2. Vozila,Andreina Belusic
  Evaluation of the near-surface wind field over the Adriatic region
  2023
  In: Climate Dynamics
  DOI: 10.1007/s00382-023-06703-z
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Forskningsenheter

Regional klimatmodellering i världsomspännande nätverk – CORDEX

Nyheter från SMHI om CORDEX