Forskning för ett hållbart samhälle i en värld i förändring

SMHIs forskning och utveckling skapar samhällsnytta i Sverige och internationellt genom vetenskapligt förankrad kunskap om väder, vatten och klimat. Vi bidrar till de globala målen i FN:s Agenda 2030, Parisavtalet och Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Aktuellt från SMHIs forskning

25 februari 2021

Digital internationell seminarieserie om framtida klimat

Inom ramen för det europeiska Copernicus-samarbetet kommer omkring 800 personer under kommande …

23 februari 2021

Forskare sätter fokus på havets tysta förändring

Under havsytan pågår en tyst förändring som kan bjuda på obehagliga överraskningar när okända …

12 februari 2021

En hållbar framtid – Rymdteknik för klimatet

För att kunna förstå såväl dåtid som nutid och framtid behövs en grund i form av fakta och …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI
25 februari 2021

Digital internationell seminarieserie om framtida klimat

Inom ramen för det europeiska Copernicus-samarbetet kommer omkring 800 personer under kommande …

23 februari 2021

Forskare sätter fokus på havets tysta förändring

Under havsytan pågår en tyst förändring som kan bjuda på obehagliga överraskningar när okända …

12 februari 2021

En hållbar framtid – Rymdteknik för klimatet

För att kunna förstå såväl dåtid som nutid och framtid behövs en grund i form av fakta och …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Amorim,Jorge Humberto
  Regulating and Cultural Ecosystem Services of Urban Green Infrastructure in the Nordic Countries
  2021
  In: International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 18, no 3
  DOI: 10.3390/ijerph18031219
 2. Hyytiainen,Kari
  Provision of aquatic ecosystem services as a consequence of societal changes
  2021
  In: Population Ecology, Vol. 63, no 1, 61-74 p.
  DOI: 10.1002/1438-390X.12033
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

KONTAKTA OSS

Chef forskningsavdelningen och sekretariat Atmosfärisk fjärranalys Hydrologi Klimat, Rossby Centre Luftmiljö Meteorologi Oceanografi

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Amorim,Jorge Humberto
  Regulating and Cultural Ecosystem Services of Urban Green Infrastructure in the Nordic Countries
  2021
  In: International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 18, no 3
  DOI: 10.3390/ijerph18031219
 2. Hyytiainen,Kari
  Provision of aquatic ecosystem services as a consequence of societal changes
  2021
  In: Population Ecology, Vol. 63, no 1, 61-74 p.
  DOI: 10.1002/1438-390X.12033
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Forskningsenheter

Regional klimatmodellering i världsomspännande nätverk – CORDEX

Nyheter från SMHI om CORDEX