Forskning för ett hållbart samhälle i en värld i förändring

SMHIs forskning och utveckling skapar samhällsnytta i Sverige och internationellt genom vetenskapligt förankrad kunskap om väder, vatten och klimat. Vi bidrar till de globala målen i FN:s Agenda 2030, Parisavtalet och Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Forskningsnyheter

22 september 2023

Programvara från SMHI möjliggör snabb analys av polära satellitdata

Inom SMHIs forskning och utveckling utvecklas programvara för analys av satellitdata från polära …

21 september 2023

Internationell konferens visade samhällsnytta med satelliter

Stora och små satelliter och samhällsnyttan med satellitdata var i fokus under den europeiska …

06 september 2023

Forskare har skrivit om havsmiljön för unga – med de ungas hjälp

Det oceanografiska forskningsprojektet ClimeMarine har provat nya grepp för att nå ut med kunskap …

Forskningsnyheter

22 september 2023

Programvara från SMHI möjliggör snabb analys av polära satellitdata

Inom SMHIs forskning och utveckling utvecklas programvara för analys av satellitdata från polära …

21 september 2023

Internationell konferens visade samhällsnytta med satelliter

Stora och små satelliter och samhällsnyttan med satellitdata var i fokus under den europeiska …

06 september 2023

Forskare har skrivit om havsmiljön för unga – med de ungas hjälp

Det oceanografiska forskningsprojektet ClimeMarine har provat nya grepp för att nå ut med kunskap …

Lär känna vår forskning

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Mohanan,Ashwin
  Snek5000: a new Python framework for Nek5000
  2023
  In: Journal of Open Source Software, Vol. 8, no 88, 5586-5586 p.
  DOI: 10.21105/joss.05586
 2. Denamiel,Clea
  Climate projections of meteotsunami hazards
  2023
  In: Frontiers in Marine Science, Vol. 10
  DOI: 10.3389/fmars.2023.1167863
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

KONTAKTA OSS

Chef forskningsavdelningen och sekretariat Hydrologi Klimat, Rossby Centre Meteorologi Oceanografi

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Mohanan,Ashwin
  Snek5000: a new Python framework for Nek5000
  2023
  In: Journal of Open Source Software, Vol. 8, no 88, 5586-5586 p.
  DOI: 10.21105/joss.05586
 2. Denamiel,Clea
  Climate projections of meteotsunami hazards
  2023
  In: Frontiers in Marine Science, Vol. 10
  DOI: 10.3389/fmars.2023.1167863
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Forskningsenheter

Regional klimatmodellering i världsomspännande nätverk – CORDEX

Nyheter från SMHI om CORDEX