Forskning för ett hållbart samhälle i en värld i förändring

SMHIs forskning och utveckling skapar samhällsnytta i Sverige och internationellt genom vetenskapligt förankrad kunskap om väder, vatten och klimat. Vi bidrar till de globala målen i FN:s Agenda 2030, Parisavtalet och Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Aktuellt från SMHIs forskning

Fler forskningsnyheter

23 maj 2023

Klimatforskning ger indikation om sommarnederbörd i norra Europa – mindre mängder än normalt förväntas

Sedan några år arbetar klimatforskare på SMHI med att studera kopplingar mellan förhållanden i …

04 maj 2023

Första satellitbilden från MTG-I1 avslöjar ökad detaljrikedom

Satellitinformation är ett nödvändigt underlag för att ta fram väderprognoser. Den europeiska …

20 april 2023

Klimatet 2022 i Europa: extrem hetta och utbredd torka

Idag presenterar Copernicus klimattjänst sin rapport om klimatet i Europa det gångna året, European …

Fler forskningsnyheter

23 maj 2023

Klimatforskning ger indikation om sommarnederbörd i norra Europa – mindre mängder än normalt förväntas

Sedan några år arbetar klimatforskare på SMHI med att studera kopplingar mellan förhållanden i …

04 maj 2023

Första satellitbilden från MTG-I1 avslöjar ökad detaljrikedom

Satellitinformation är ett nödvändigt underlag för att ta fram väderprognoser. Den europeiska …

20 april 2023

Klimatet 2022 i Europa: extrem hetta och utbredd torka

Idag presenterar Copernicus klimattjänst sin rapport om klimatet i Europa det gångna året, European …

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Cornwallis,Charlie K.
  Single-cell adaptations shape evolutionary transitions to multicellularity in green algae
  2023
  In: Nature Ecology & Evolution
  DOI: 10.1038/s41559-023-02044-6
 2. Clemenzi,Ilaria
  Impact of snow distribution modelling for runoff predictions
  2023
  In: Hydrology Research
  DOI: 10.2166/nh.2023.043
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

KONTAKTA OSS

Chef forskningsavdelningen och sekretariat Hydrologi Klimat, Rossby Centre Meteorologi Oceanografi

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Cornwallis,Charlie K.
  Single-cell adaptations shape evolutionary transitions to multicellularity in green algae
  2023
  In: Nature Ecology & Evolution
  DOI: 10.1038/s41559-023-02044-6
 2. Clemenzi,Ilaria
  Impact of snow distribution modelling for runoff predictions
  2023
  In: Hydrology Research
  DOI: 10.2166/nh.2023.043
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Forskningsenheter

Regional klimatmodellering i världsomspännande nätverk – CORDEX

Nyheter från SMHI om CORDEX