Forskning för ett hållbart samhälle i en värld i förändring

SMHIs forskning och utveckling skapar samhällsnytta i Sverige och internationellt genom vetenskapligt förankrad kunskap om väder, vatten och klimat. Vi bidrar till de globala målen i FN:s Agenda 2030, Parisavtalet och Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Aktuellt från SMHIs forskning

Fler forskningsnyheter

20 maj 2022

Klimatforskning med stor bredd på nationellt symposium

Under tre dagar fick forskare och andra samhällsaktörer från hela Sverige prata om pågående …

18 maj 2022

Forskning och samarbete i fokus på årets Havs- och vattenforum

Vatten är en livsviktig resurs. Nu är det dags för Havs- och vattenforum som i år har temat ”Vatten …

12 maj 2022

Forskare undersöker klimatets påverkan på framtidens vindkraftsproduktion

Hur påverkar ett varmare klimat framtidens vindresurser och hur påverkar det …

Fler forskningsnyheter

20 maj 2022

Klimatforskning med stor bredd på nationellt symposium

Under tre dagar fick forskare och andra samhällsaktörer från hela Sverige prata om pågående …

18 maj 2022

Forskning och samarbete i fokus på årets Havs- och vattenforum

Vatten är en livsviktig resurs. Nu är det dags för Havs- och vattenforum som i år har temat ”Vatten …

12 maj 2022

Forskare undersöker klimatets påverkan på framtidens vindkraftsproduktion

Hur påverkar ett varmare klimat framtidens vindresurser och hur påverkar det …

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Whaley,Cynthia H.
  Model evaluation of short-lived climate forcers for the Arctic Monitoring and Assessment Programme
  2022
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 22, no 9, 5775-5828 p.
  DOI: 10.5194/acp-22-5775-2022
 2. Latz,Meike A. C.
  Short- and long-read metabarcoding of the eukaryotic rRNA operon
  2022
  In: Molecular Ecology Resources
  DOI: 10.1111/1755-0998.13623
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

KONTAKTA OSS

Chef forskningsavdelningen och sekretariat Atmosfärisk fjärranalys Hydrologi Klimat, Rossby Centre Luftmiljö Meteorologi Oceanografi

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Whaley,Cynthia H.
  Model evaluation of short-lived climate forcers for the Arctic Monitoring and Assessment Programme
  2022
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 22, no 9, 5775-5828 p.
  DOI: 10.5194/acp-22-5775-2022
 2. Latz,Meike A. C.
  Short- and long-read metabarcoding of the eukaryotic rRNA operon
  2022
  In: Molecular Ecology Resources
  DOI: 10.1111/1755-0998.13623
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Forskningsenheter

Regional klimatmodellering i världsomspännande nätverk – CORDEX

Nyheter från SMHI om CORDEX