Forskning för ett hållbart samhälle i en värld i förändring

SMHIs forskning och utveckling skapar samhällsnytta i Sverige och internationellt genom vetenskapligt förankrad kunskap om väder, vatten och klimat. Vi bidrar till de globala målen i FN:s Agenda 2030, Parisavtalet och Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Aktuellt från SMHIs forskning

16 december 2020

Forskare undersöker hur klimatet påverkas av pandemin

Nedstängningar av samhällen till följd av den pågående coronapandemin har lett till att de globala …

16 december 2020

Forskning sätter den ovanliga sommaren 2018 i ett klimatperspektiv

Klimatforskare från SMHIs Rossby Centre har undersökt sannolikheten för en sommar som liknar den …

08 december 2020

Nytt projekt om smittspridning i klimatförändringens spår

Klimatet förändras och det får många effekter i samhället. Nu ska forskare från bland annat SMHI …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI
16 december 2020

Forskare undersöker hur klimatet påverkas av pandemin

Nedstängningar av samhällen till följd av den pågående coronapandemin har lett till att de globala …

16 december 2020

Forskning sätter den ovanliga sommaren 2018 i ett klimatperspektiv

Klimatforskare från SMHIs Rossby Centre har undersökt sannolikheten för en sommar som liknar den …

08 december 2020

Nytt projekt om smittspridning i klimatförändringens spår

Klimatet förändras och det får många effekter i samhället. Nu ska forskare från bland annat SMHI …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Molinder,Jennie
  Probabilistic Forecasting of Wind Turbine Icing Related Production Losses Using Quantile Regression Forests
  2021
  In: Energies, Vol. 14, no 1
  DOI: 10.3390/en14010158
 2. Pimentel,Rafael
  Hydrological impacts of a wildfire in a Boreal region
  2021
  In: Science of the Total Environment, Vol. 756
  DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.143519
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

KONTAKTA OSS

Chef forskningsavdelningen och sekretariat Atmosfärisk fjärranalys Hydrologi Klimat, Rossby Centre Luftmiljö Meteorologi Oceanografi

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Molinder,Jennie
  Probabilistic Forecasting of Wind Turbine Icing Related Production Losses Using Quantile Regression Forests
  2021
  In: Energies, Vol. 14, no 1
  DOI: 10.3390/en14010158
 2. Pimentel,Rafael
  Hydrological impacts of a wildfire in a Boreal region
  2021
  In: Science of the Total Environment, Vol. 756
  DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.143519
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Forskningsenheter

Regional klimatmodellering i världsomspännande nätverk – CORDEX

Nyheter från SMHI om CORDEX