Forskning utvecklar ny kunskap för samhällets nytta

Väder och vatten påverkar stora delar av samhället, samtidigt som samhället är beroende av dessa. Ett förändrat klimat och ökade krav inom miljöområdet ger nya förutsättningar. SMHIs forskning utvecklar ny kunskap för säkra beslut till samhällets nytta, och till din hjälp i små och stora beslut. Läs mer om SMHIs forskning.

Aktuellt från SMHIs forskning

16 oktober 2019

Klimatpåverkan på vattenmagasin undersöks i nytt projekt

Runt om i Europa finns en mängd stora och små vattenmagasin som har en viktig roll för …

10 oktober 2019

SMHI arrangerar stor klimatkonferens i Peking

Den 14-18 oktober träffas närmare 500 internationella forskare, beslutsfattare och användare …

27 augusti 2019

SMHI om globala samarbetsprojekt på World Water Week

Det är viktigt med långsiktiga visioner, mycket tid, sociala medier och utbildning av nästa …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI

Aktuellt från SMHIs forskning

16 oktober 2019

Klimatpåverkan på vattenmagasin undersöks i nytt projekt

Runt om i Europa finns en mängd stora och små vattenmagasin som har en viktig roll för …

10 oktober 2019

SMHI arrangerar stor klimatkonferens i Peking

Den 14-18 oktober träffas närmare 500 internationella forskare, beslutsfattare och användare …

27 augusti 2019

SMHI om globala samarbetsprojekt på World Water Week

Det är viktigt med långsiktiga visioner, mycket tid, sociala medier och utbildning av nästa …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI

Forskningsområden

Atmosfärisk fjärranalys Hydrologi Klimat, Rossby Centre Luftmiljö Meteorologi Oceanografi

KONTAKTA OSS

Chef forskningsavdelningen och sekretariat Atmosfärisk fjärranalys Hydrologi Klimat, Rossby Centre Luftmiljö Meteorologi Oceanografi

PUBLIKATIONER

Sökfunktion för SMHIs vetenskapliga artiklar och rapportserier Sök rapporter och faktablad från SMHI Prenumerera på rapportserier och rapporter

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Crochemore,Louise
  Lessons learnt from checking the quality of openly accessible river flow data worldwide
  2019
  In: Hydrological Sciences Journal, no 64
  DOI: 10.1080/02626667.2019.1659509
 2. Hankin,Barry
  A New National Water Quality Model to Evaluate the Effectiveness of Catchment Management Measures in England
  2019
  In: Water, Vol. 11, no 8
  DOI: 10.3390/w11081612
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Stensen,Katarina
  Modellstudie för att undersöka åtgärdersom påverkar lågflöden
  2019
 2. Stensen,Katarina
  Sveriges vattentillgång utifrån perspektivet vattenbrist och torka
  2019
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Crochemore,Louise
  Lessons learnt from checking the quality of openly accessible river flow data worldwide
  2019
  In: Hydrological Sciences Journal, no 64
  DOI: 10.1080/02626667.2019.1659509
 2. Hankin,Barry
  A New National Water Quality Model to Evaluate the Effectiveness of Catchment Management Measures in England
  2019
  In: Water, Vol. 11, no 8
  DOI: 10.3390/w11081612
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Stensen,Katarina
  Modellstudie för att undersöka åtgärdersom påverkar lågflöden
  2019
 2. Stensen,Katarina
  Sveriges vattentillgång utifrån perspektivet vattenbrist och torka
  2019
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering

Regional klimatmodellering i världsomspännande nätverk – CORDEX

Nyheter från SMHI om CORDEX

Forskning om klimatförändringar

Om forskningsavdelningen på SMHI

Klimateffekter i vatten, hav och luft

Lär dig mer

Lär dig mer

Prova på

Lär dig mer

Lär dig mer

Prova på