SMHI arrangerade konferens med deltagare från hela världen

Forskare, beslutsfattare och användare av klimatinformation för regioner och på lokal skala samlades på en internationell konferens i Trieste (Italien), Pune (Indien) och online. Syftet med konferensen var att skapa en plattform där forskare och beslutsfattare kan mötas, så att klimatinformationen och kunskapen kommer till nytta i samhället.

Gruppbild av deltagarna på plats i Trieste framför ICTP:s lokaler.
Deltagarna på plats i Trieste. Foto: SMHI.

För ett par veckor sedan var CORDEX-kontoret på SMHI huvudansvariga för en konferens om klimatinformation för regioner och på lokal skala. International Centre for Theoretical Physics (ICTP) och the Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) var medorganisatörer. Konferensen samlade cirka 500 deltagare varav ungefär 240 deltagare var på plats i Trieste, 120 i Pune och 100 deltog online. Många sessioner under konferensen gick också att följa via WCRP CORDEX YouTube-kanal och inspelningarna kommer att finnas kvar för den som är intresserad.

Konferensdeltagarna fick bland annat ta del av sessioner där både vetenskapliga och samhälleliga frågor diskuterades, paneldiskussioner med olika infallsvinklar på viktiga frågor, postersessioner och sociala event som en träff för forskare tidigt i karriären. Det fanns även möjlighet att hålla projektmöten i anslutning till konferensen för att kunna passa på när många forskare var på samma plats samtidigt. Deltagarna fick också delta i en workshop baserat på SMHIs engelska motsvarighet till Framtidsbilder (Create Your Future), vilket var uppskattat. 

Iréne Lake.
Iréne Lake, föreståndare för det internationella projektkontoret för CORDEX.
Överlag blev konferensen väldigt lyckad! Under veckan kunde vi dela kunskap om klimatinformation på regional och lokal skala, möta nya och gamla kollegor, prata om högupplösta regionala klimatberäkningar för olika delar av världen, metoder för beräkningar, hur man tolkar informationen och konkreta exempel på hur den kan användas, säger Iréne Lake som är föreståndare för det internationella projektkontoret för CORDEX som finns på SMHI.

- Vi fortsätter jobba för att konferensen och CORDEX ska vara en plattform där forskare och beslutfattare kan mötas. Mötet är av stor vikt för att fatta väl underbyggda beslut för motståndskraftiga samhällen, lägger Iréne till.

Deltagare från hela världen

Konferensen arrangerades i Trieste, Pune och digitalt för att deltagare från alla världsdelar skulle ha möjlighet att delta och för att minska resandet. Upplägget gav resultat då konferensen hade deltagare från alla hela världen och vad man inom CORDEX kallar för domäner. Från IPCC (the Intergovernmental Panel on Climate Change)deltog Bart van den Hurk som är en av ordförande för arbetsgrupp två och Nana Ama Browne Klutse som är vice-ordförande för arbetsgrupp ett. De båda nämnde i sina inlägg hur CORDEX-information har bidragit till IPCC:s senaste rapport och kommer fortsätta spela en viktig roll i kommande arbete.

SMHIs experter både bidrar och använder CORDEX-data på olika sätt, bland annat i olika forskningsprojekt och i klimatscenariotjänsten. Flera av experterna fanns på plats i Trieste som var den större av konfererenshubbarna. En av dem är Helena Martins, forskningskommunikatör och projektledare.

Helena Martins
Helena Martins, projektledare och forsknings-kommunikatör på SMHI.
Konferensen var väldigt intressant! Höjdpunkten för mig var en session där jag var involverad om klimattjänster och rättvis data. Det var väldigt intressant att diskutera CORDEX roll i kontakten med användare och kopplingen till klimattjänster. Det var också intressant att diskutera utmaningen med tillgänglig och rättvis data eftersom vi ofta säger att data är fri att använda, men att det inte blir så i praktiken på grund av bristande resurser. Det är frågor som är viktiga att fortsätta att diskutera inom CORDEX, säger Helena Martins.

Framtida utmaningar

Konferensen avslutades med att de två ordförandena för CORDEX Silvina Solman och Daniela Jacob ledde en diskussion om de utmaningar som regional klimatforskning står inför. Både vetenskapligt, när det gäller kapacitetsutveckling, kunskapsutbyte, kommunikation och samverkan med olika samhällsaktörer.

Rapporter från konferensens sessioner kommer publiceras framöver och frågorna kommer att fortsätta diskuteras på World Climate Research Programme (WCRP) Open Science Conference i Rwanda den 23-27 oktober. CORDEX-kontoret kommer att vara på plats bland annat för att hålla i två sidoevent: ”CORDEX Africa” och ”CMIP and CORDEX analysis and evalutation tools”.