Forskningsnyheter

Hydrologiprofessor inför historiskt FN-möte: ”Det behövs ett IPCC för vattenfrågor”

Hydrologi

Den 22 mars, på Världsvattendagen, startar FN:s stora vattenkonferens i New York. Berit Arheimer, professor i hydrologi vid SMHI, deltar.

"När det gäller vattenfrågor är gapet mellan forskning och dagens beslutade policys stort. För att stödja beslutsfattande att nå hållbarhetsmålen behövs en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Luftmiljöforskare använder planeten Mars som laboratorium i nytt projekt

MeteorologiLuftmiljöAtmosfärisk fjärranalys

Stoft från sandstormar i ökenområden försämrar luftkvaliteten även på långa avstånd och kan ställa till problem i samhället också på andra sätt. Samtidigt har forskare svårt att studera och beskriva processerna med tillräcklig noggrannhet, eftersom det finns andra aerosoler i luften som stör. Men …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs forskare undersöker: Hur påverkas vattenflödet och näringsämnen av återställda våtmarker?

Hydrologi

I en rad olika projekt restaureras utdikade våtmarker i Sverige. Det görs dels för att minska markens utsläpp av koldioxid, dels för ökad biologisk mångfald. Det finns också en förhoppning om att återställda våtmarker kan ha en dämpande effekt på extrema vattenflöden, och minska problem med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI arbetar för att förbättra regional klimatinformation i Afrika

HydrologiKlimatSMHI Rossby Centre

Nu har arbetet med förstudien CRD4Afrika (Climate Resilient Development for Africa) startat! Den syftar till att tillsammans med lokala partners kartlägga behoven av regional klimatinformation i Afrika. Förhoppningen är att kunna utveckla ett program för att tillhandahålla …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs klimatforskning lyfts fram av Europeiska kommissionen

KlimatSMHI Rossby Centre

Europeiska kommissionen lyfter fram SMHIs forskningsbidrag till den naturvetenskapliga grunden för IPCC:s rapporter. Kommissionen har publicerat en översikt över ett tjugotal EU-finansierade forskningsprojekt vars resultat bidragit till IPCC:s arbetsgrupp I rapport. SMHIs klimatforskningsenhet har …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Gustav Strandberg är ny ledamot i Nationella expertrådet för klimatanpassning

Klimat

Regeringen utser Gustav Strandberg, doktor i atmosfärsvetenskap och forskare på Rossby Centre, SMHI, till ledamot i Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI delar öppna data för bättre övervakning av nederbörd

MeteorologiHydrologi

En noggrann övervakning av nederbörd är viktigt för att kunna planera för ett hållbart samhälle. Ändå är övervakningen utmanande på många sätt. Genom att dela högupplöst data, framtagna med hjälp av mikrovågslänkar i telekommunikationsnätverk, underlättar nu SMHI för vidare forskning och teknisk …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny satellit ska göra väderprognoserna ännu bättre

MeteorologiAtmosfärisk fjärranalys

Från sin bana 36 000 kilometer över jordens yta ska satelliten MTG-I1 oavbrutet förse både prognosmeteorologer, klimatforskare och allmänhet med bilder över Europa, Afrika och angränsande hav. Bilderna blir mer detaljerade och levereras oftare än tidigare: var tionde minut! Satelliten är ett …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Regeringen utser SMHIs professor till ledamot i Klimatpolitiska rådet

Klimat

Regeringen utser Erik Kjellström, SMHIs professor i klimatologi, till ledamot i nämnden för Klimatpolitiska rådet. Rådets uppdrag är att utvärdera regeringens politik och de underlag den bygger på, och bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt avsnitt från SMHI-podden, Klimatforskarna

Klimatmodeller är forskarnas främsta verktyg för att beskriva ett framtida klimat. Två av SMHIs klimatforskare, Renate Wilcke och Klaus Wyser beskriver hur arbetet för att förbättra modellerna går till i det senaste avsnittet av SMHI-podden

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden