Forskningsnyheter

Ökad nederbörd över tid styrks av studie med historisk mätutrustning

Klimat

En stark trend av ökad nederbörd observeras i Sverige, särskilt för de senaste 80 åren. För att undersöka om delar av nederbördsökningen kan förklaras med övergången till moderna och noggrannare mätinstrument har SMHI låtit nytillverka kopior av den mätutrustning som användes under 1800-talet.

– …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur upplever du temperaturen utomhus just nu?

MeteorologiKlimatLuftmiljö

Befinner du dig i Stockholm, Norrköping eller Linköping? Då kan du rapportera hur du upplever värmen och på så sätt bidra till forskningsprojektet BRIGHT. Projektet mäter utomhustemperatur och undersöker hur värme upplevs i stadsmiljö.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Koldioxidhalten i atmosfären ökar snabbare än någonsin

Klimat

Halten av koldioxid i atmosfären ökar varje år på grund av mänskligt orsakade utsläpp och förändrad landanvändning. Nu visar mätningar från NOAA att koldioxidhalten under våren 2024 ökade snabbare än någonsin.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Få koll på alger och cyanobakterier

Oceanografi

Äntligen är sommaren här! Förhoppningsvis blir det många sköna bad. Men, ibland sätter alger och kanske framför allt cyanobakterier käppar i hjulet. SMHIs bevakning av alger och cyanobakterier har nu börjat för säsongen och den sker med hjälp av både satellit och provtagningar. Bengt Karlson, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt forskningsprojekt ska hjälpa svenska hamnar att möta effekter av klimatförändringen

Oceanografi

Hamnar är en viktig nod i det globala transportsystemet. Blir det stopp här ställer det till det i flera led. Samtidigt är hamnar utsatta för både havsnivåhöjningar och extremväder som en följd av ett förändrat klimat. I ett nytt forskningsprojekt ska därför SMHI, i nära samverkan med Statens väg- …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Swedish Climate Symposium 2024 – klimatvetenskap för samhället i tvärvetenskaplig konferens

Klimat

Den 15-17 maj hölls den andra upplagan av Swedish Climate Symposium i Norrköping – en tvärvetenskaplig klimatkonferens med fokus på klimatvetenskap för samhället. Närmare 400 forskare, experter och samhällsaktörer deltog under dagarna. Under symposiet fick de tillfälle att dela med sig av och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Träffa SMHIs oceanografer när Världshavsdagen firas

Oceanografi

Inför den internationella världshavsdagen anordnar den svenska kommittén för FN:s årtionde för havsforskning, där SMHI är med, ett seminarium om havsmedvetenhet den 4 juni. Evenemanget på återöppnade Naturhistoriska riksmuseet är öppet för allmänheten. Kom gärna och träffa SMHIs oceanografer och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så påverkas rennäringen av klimatförändringen – ny forskning presenteras

KlimatSMHI Rossby Centre

Den pågående klimatförändringen i norra Sverige utgör en allt mer påtaglig utmaning för rennäringen. Under Swedish Climate Symposium kommer ny forskning presenteras om både hur rennäringen påverkats av klimatförändringen och den gröna omställningen i norra Sverige.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya innovativa observationer ger hållbarare kustområden

Oceanografi

Bättre studier av områdena där hav möter land, det är projektet LandSeaLots övergripande mål. Målet ska nås genom att integrera och utöka de observationsinsatser som redan finns: både fältobservationer, satellitobservationer, modellering och medborgarforskning. Genom att utöka antalet observationer …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs forskare delar sina senaste forskningsrön på stor konferens i Wien

MeteorologiHydrologiOceanografiKlimat

Den 14 – 19 april deltar flera av SMHIs forskare i den årliga forskningskonferensen European Geosciences Union General Assembly (EGU) i Wien. I år medverkar myndighetens forskare med en lång rad föredrag och postrar.

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden