Få koll på alger och cyanobakterier

Äntligen är sommaren här! Förhoppningsvis blir det många sköna bad. Men, ibland sätter alger och kanske framför allt cyanobakterier käppar i hjulet. SMHIs bevakning av alger och cyanobakterier har nu börjat för säsongen och den sker med hjälp av både satellit och provtagningar. Bengt Karlson, forskare på SMHI, berättar mer!

Visste du att…

… det som ofta kallas algblomning i Östersjön är blomning av cyanobakterier?

Alger och algblomning - om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Bengt Karlson
Bengt Karlson, biologisk oceanograf och forskare på SMHI.

Hallå där, Bengt Karlson, biologisk oceanograf och forskare på SMHI, med växtplankton och algblomningar som specialitet.

Vad innebär ”algblomning” egentligen?

– Algblomning sker då växtplankton på kort tid växer kraftigt och bildar mycket stora populationer. Växtplankton består av mikroalger och cyanobakterier som utför fotosyntes i havet. Det utgör grunden i den marina näringsväven. De flesta algblomningarna är ofarliga, men vissa algblomningar ställer till problem.

Vad är det som blommar i Östersjön på sommaren?

– Varje sommar växer cyanobakterier till i Östersjön. De trivs i det bräckta vattnet och kan bilda ytansamlingar som syns som gulgröna stråk i vattnet. Ibland följer de med strömmarna ut till Kattegatt.

Är det farligt att bada där cyanobakterierna blommar?

– Giftigheten i cyanobakterierna varierar mellan olika arter. Några är ofarliga medan andra producerar gifter. De kan påverka hälsan och man bör bada med försiktighet. Detta har Informationscentralerna för Egentliga Östersjön och Bottniska viken  bra information om.

Informationscentralen för Egentliga Östersjön

Informationscentralen för Bottniska viken

Hur vet jag om det är cyanobakterier där jag vill bada?

– Mängden alger kan variera lokalt mellan platser med någon kilometers mellanrum. Är det klart vatten är det riskfritt att bada. Titta gärna på de marina informationscentralernas webbplatser för mer information.

– På SMHIs webbtjänst ser du en översiktlig karta på utbredningen ute till havs, som är en analys av satellitbilder. Kartan uppdateras varje dag under sommaren. Under expeditionerna med forskningsfartyget Svea tar vi planktonprover som vi analyserar i mikroskop. Resultaten presenteras i Algrapporten på smhi.se en gång i månaden. Vi testar också automatisk planktonanalys ombord på Svea.

En båt åker genom cyanobakterieblomning.
Cyanobakterieblomning i Östersjön. Foto Kustbevakningen Förstora Bild

När blir det algblomning?

– Algerna behöver ljus och näringsämnen som kväve och fosfor för att växa till. Tillskott av näringsämnen kan ske genom människans övergödning, men också naturligt då näringsrikt djupvatten förs upp till ytskiktet där algerna växer till. Cyanobakterierna som blommar sommartid har förmågan att använda kvävgas löst i vattnet som kvävekälla. Det ger dem en fördel jämfört med andra växtplankton. Ytansamlingar av cyanobakterier bildas ofta när det varit soligt och svaga vindar. Ytansamlingar är vanliga i Östersjön från mitten av juni till mitten av augusti men förekommer även senare under året.

En bild på en cyanobakterie i mikroskop.
Så här ser den ut i mikroskop, cyanobakterien Nodularia spumigena. Förstora Bild

Hur jobbar SMHI med växtplankton?

– Vi bedriver bland annat långsiktig övervakning av växtplankton för att undersöka effekter av ett ändrat klimat och övergödning.  SMHI använder också olika typer av modeller för att ta fram framtidsscenarier för tillståndet i haven runt Sverige, bland annat frekvens och storlek på algblomningar. Dessutom testar vi nya metoder för att observera växtplankton, till exempel automatisk provtagning med AI-bildanalys av växtplankton, molekylärbiologiska metoder samt användning av nya satelliter. Informationen kan sedan användas av beslutsfattare och samhällsplanerare för att ta välgrundade beslut som rör vår havsmiljö.

Mer om alger och cyanobakterier

 

Alger

Läs om alger, algblomning, vanliga frågor om alger och hur det går till att kartlägga cyanobakterie-blomningar med hjälp av en satellit.

Mer om alger i Kunskapsbanken

 

Algsituationen – cyanobakterier

Cyanobakteriekartor med tillhörande text beskriver utbredningen av cyanobakterier uppskattat från satellitdata. Under sommarsäsongen uppdateras dessa en gång per dag. Satellitdata uppdateras flera gånger per dag året om.

Till aktuell information om alger och cyanobakterier

 

Algrapporten

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Till Algrapporten

 

Havsmiljö i kust och hav – från provtagning till kunskap

Temasida om SMHIs havsmiljöarbete. Se filmer om syrebristen i Östersjön, smältande havsisar och hur arbetet på forskningsfartyget Svea går till under en expedition till havs. Och mycket mer!

Till SMHIs temasida om havsmiljö

 

Forskning om havsmiljö

Havsmiljön påverkas bland annat av övergödning, klimatets förändring och ändringar i ekosystemet, till exempel nytillkomna arter. Ökad kunskap om hur havet påverkas av dessa faktorer är viktigt för att kunna arbeta mot en frisk och hållbar havsmiljö.

Läs mer om hur SMHI forskar om havsmiljö