Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 10, 2022

Växtplanktondiversiteten var mycket låg, antalet arter var något förhöjt vid Släggö jämfört med övriga Västerhavsstationer, men de totala cellantalen var låga i hela området. Vid Släggö fanns moderata antal av kiselflagellaten Octactis speculum och dess nakna form, Dictyochales* som är potentiellt …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2022

Diversiteten av växtplankton var hög vid samtliga stationer i Västerhavet. Kiselalger dominerade överlag i cellantal och framför allt var Pseudosolenia calcar-avis vanlig. I Skagerrak förekom dinoflagellaten Dinophysis acuta* i relativt höga antal. Kalkalgen Emiliania huxleyi var vanligt …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: oktober 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2022

Diversiteten av växtplankton och totala cellantal var låga i Västerhavet, förutom vid Släggö där diversiteten var något högre. Den giftiga arten Dinophysis acuta* återfanns i relativt höga celltätheter vid Släggö. Kiselalgen Proboscia alata var annars vanligast förekommande bland de större cellerna …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: september 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2022

Analyserna utfördes ombord på fartyget R/V Svea under expeditionens gång. Vatten från integrerade djup alternativt diskreta
djup har filtrerats ner på 5μm filter och analyserats med ett rättvänt mikroskop. Metoden innebär framför allt att större celler kan identifieras medans små celler blir …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juli 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2022

Diversiteten av växtplankton var hög medan de totala cellantalen var låga i Västerhavet, förutom vid Å17 där även diversiteten var låg. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi var talrik och av kiselalgerna var Dactyliosolen fragilissimus vanligast förekommande. Det integrerade klorofyllvärdet (0-20m) …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2022

I Skagerrak och Kattegatt var både de totala cellantalen och biodiversiteten låga och små celler dominerade i de artfattiga proverna. Olika ciliater och nakna dinoflagellater var vanligast tillsammans med cryptomonader. Vid Å17 återfanns även relativt höga antal av kalkalgen Emiliania huxleyi. De …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juni 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2022

I Skagerrak var både de totala cellantalen och biodiversiteten låga på Å17 medan diversiteten var högre på Släggö. På Släggö återfanns den toxinbildande dinoflagellaten Dinophysis norvegica* i rätt höga cellantal. I Kattegatt, vid första provtagningstillfället på Anholt E, var vattnet stratifierat …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg
Publicerad: maj 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2022

I Skagerrak var de totala cellantalen höga, så även biodiversiteten. Olika arter av kiselalger dominerade det kustnära växtplanktonsamhället, framförallt kiselalgen Skeletonema marinoi, som är vanlig under vårblomningen. Dock var coccolithoforiden Emiliania huxleyi väldigt vanligt förekommande i …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg, Anders Torstensson
Publicerad: april 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2022

I Skagerrak var totala cellantalen låga så även biodiversiteten. Ingen indikation på en närstående vårblomning återfanns. Framför allt förekom små celler och mestadels olika cryptomonader. Den för vårblomningen vanliga kiselalgen Skeletonema marinoi återfanns endast i låga antal vid båda …

 
Typ: Rapport
Författare: Anders Torstensson, Marie Johansen
Publicerad: mars 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2022

Pga ett fall av covid-19 ombord på Svea fick expeditionen avbrytas vid Bornholm i södra Östersjön och vända tillbaka till hemmahamnen, Lysekil. Alla stationer i Västerhavet provtogs. Artdiversiteten av växtplankton var mycket låg med låga totala cellantal vid Skagerrak-stationerna. I Kattegatt var …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad