Algrapport nummer 5, 2024

Typ: Rapport
Författare: Anders Torstensson, Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

En del kedjor av kiselalgerna Skeletonema marinoi och Guinardia delicatula fanns kvar i vattnet som en rest av vårblomningen i Västerhavet. Övriga arter var mest små flagellater av olika sorter. De integrerade klorofyllkoncentrationerna var över det normala vid stationerna i Skagerrak men normala för denna månaden i Kattegatt. I Östersjön återfanns rester av vårblomningen vid några stationer i form av Skeletonema marinoi och Peridiniella catenata. Utöver det var dinoflagellatsläktet Dinophysis* vanligt och även släktet Dinobryon. De integrerade klorofyllhalterna (0–10 m och 0–20 m) var normala för månaden vid alla stationer.