Organisation

SMHI är organiserat för att fullgöra myndighetens uppdrag och visionen om ett hållbart samhälle. Expertmyndigheten SMHI är organiserad i fem avdelningar:

Samhällsberedskap

Avdelning Samhällsberedskaps verksamhet innehåller arbete med prognoser, varningar, observationer, mätningar och operativa modeller. En stor del av verksamheten drivs 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och är viktig för allmänheten och samhällsaktörer med väderkänslig verksamhet.  

Samhällsplanering

Avdelningen Samhällsplanerings verksamhet inbegriper analyser, utredningar, kunskapsunderlag och konsultverksamhet inom väder, vatten, luftmiljö, klimat och klimatanpassning. Denna avdelning samlar kompetenser inom dessa expertområden och erbjuder tjänster mot många olika samhällssektorer.

FoU

Verksamheten på avdelning FoU består av tillämpad forskning och utveckling inom meteorologi, hydrologi, oceanografi samt klimat, med syfte att utveckla prototyper för nya produkter och tjänster eller att förbättra befintlig produktion. Avdelningen arbetar även med verksamhet inom internationellt utvecklingssamarbete.

IT

Avdelningen IT består av drift, support, systemutveckling och IT-infrastruktur. Avdelningen arbetar för en gemensam IT-arkitektur för SMHI, och cybersäkerhet är ett viktigt fokusområde. .
 

Lednings- och verksamhetsstöd

Avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd består av funktioner som arbetar för hela SMHIs verksamhet utifrån ett organisationsövergripande perspektiv. Här ingår funktioner för kommunikation, juridik, personal, ekonomi, inköp, service, samt frågor som rör säkerhet och beredskap.