Algsituationen - cyanobakterier - Arkiv

Ansamlingar av cyanobakterier, tidigare kallade blågröna alger, övervakas sommartid via satellitdata. Dagliga sammanställningar av läget i Östersjön presenteras med karta och text. I arkivet kan du se och ladda ner dessa för hela den aktuella säsongen och alla föregående somrar sedan år 2002.

Algrapportarkiv

Marint miljödataarkiv

Aktuell algsituation

Algrapportarkiv

Marint miljödataarkiv

Aktuell algsituation

Lär dig mer

Lär dig mer

Lär dig mer

Lär dig mer

Lär dig mer

Lär dig mer