Algsituationen - Arkiv

Ytansamlingar av cyanobakterier, även kallade blågröna alger, övervakas sommartid med hjälp av satelliter. En gång om dagen görs en sammanställning av läget i Östersjön som presenteras med karta och text. I arkivet kan du se och ladda ner dessa för innevarande säsong och alla föregående somrar sedan 2002.

Algrapportarkiv

Marint miljödataarkiv

Aktuell algsituation

Algrapportarkiv

Marint miljödataarkiv

Aktuell algsituation

Lär dig mer

Lär dig mer

Lär dig mer

Lär dig mer

Lär dig mer

Lär dig mer