Alger

SMHI utför året om regelbundna algprovtagningar från fartyg med efterföljande mikroskopanalyser vid ett antal fasta stationer för att se vilka arter som återfinns i Östersjön och Västerhavet. Satellitbilder används för att uppskatta den generella utbredningen av algblomningar sommartid.

Algrapportarkiv

Marint miljödataarkiv

Aktuell algsituation

Algrapportarkiv

Marint miljödataarkiv

Aktuell algsituation

Lär dig mer

Lär dig mer

Lär dig mer

Lär dig mer

Lär dig mer

Lär dig mer