Algblomning

Algblomning kallas det fenomen då planktonalger på kort tid växer kraftigt och bildar mycket stora populationer. Algblomning förekommer i alla sorters vatten - till havs, kring kusten, i sjöar och vattendrag såväl i Sverige som utomlands. Vanligtvis blommar alger nära vattenytan eftersom solljuset är starkast där.

En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI

Starkt solljus och lugnt väder så att havets ytskikt inte rörs om ger goda förutsättningar för algblomning. Dessutom behöver algerna näringsämnen som kväve och fosfor. Vissa alger kan fixera kväve från luften och behöver då endast tillförsel av fosfor.

Tillskott av näringsämnen, exempelvis fosfor, kan ske genom människans övergödning, men det kan också åstadkommas genom att naturligt näringsrikt djupvatten förs upp till ytskiktet där algerna utvecklas.

Vissa typer av algblomningar verkar ha ökat på senare år, men det är inget entydigt mönster och det finns tecken på att algblomningar kommer i perioder.

Algblomningar kan dyka upp i stort sett under hela året, men de potentiellt skadliga blomningarna i Östersjön är vanligast under högsommaren (juli-augusti) och delar av hösten.

Blå-gröna alger nära Landsort 27 juli 2008
Blågröna alger nära Landsort 27 juli 2008

Råd vid algblomning

Algblomningar har olika färg och utseende beroende på mängd och art. Blågrönalgblomningar i Östersjön ser ofta ut som gröngul soppa eller blågrön trådig massa. Giftigheten varierar mellan olika arter, men kan också variera inom en och samma art.

Det kan gå bra att bada i vatten med algblomning, men se till att inte svälja något vatten och det är också en bra idé att duscha efteråt. Det finns alltid risk att drabbas av exempelvis hudirritationer eller andra problem.

De första symptomen vid förgiftning är likartade hos människa och djur: illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Man kan även drabbas av hudirritationer och ögonbesvär. Om du får uppvisar något av symptomen bör du ta kontakt med läkare.

Vanligtvis krävs det större mängder vatten än en kallsup för att bli dålig, men avvakta och var uppmärksam på symptom. För vuxna människor är risken normalt liten att drabbas av förgiftning. Barn, speciellt småbarn, får lättare i sig vatten och bör därför hållas ifrån vatten med algblomning eller under uppsikt.

Husdjur, boskap och vilda djur är de som löper störst risk att bli drabbade i samband med algblomningar. Djur som dricker algbemängt vatten kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning. Husdjur som uppvisar symptom bör därför få veterinärvård så fort som möjligt.

Alggifterna förstörs inte av kokning, så tänk på att inte koka tex. potatis i vatten med algblomning. Vissa alggifter kan ansamlas i musslor som livnär sig på plankton, detta är främst ett problem på västkusten.

SMHI övervakar algsituationen

Sedan 2002 driver SMHI "Baltic Algae Watch System" som är ett satellitbaserad övervakningsystem för blågröna (cyanobakterie) algblomningar i Östersjön. Analyserade satellitbilder som ger en bild av algsituationen presenteras under hela sommaren på smhi.se.

Mer information om algblomning och aktuell algsituation hittar du hos de marina informationscentralerna:

Informationscentralen för Östersjön

Informationscentralen för Bottniska viken

Informationscentralen för Västerhavet