Utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning

En av de stora frågorna inför framtiden gäller klimatet. För att bygga ett hållbart samhälle krävs att vi minskar klimatpåverkan och samtidigt anpassar samhället till klimatet. Det är en utmaning vi behöver lära mer om. Här hittar du material som hjälper dig att arbeta med begreppet Hållbart samhälle i skolan eller i andra sammanhang.

Hus i rad med solceller

Klimat är en av de grundläggande förutsättningar som samhällen byggs kring. Klimatet påverkar oss och vi påverkar klimatet.

För att bygga ett hållbart samhälle krävs att vi minskar klimatpåverkan. Vi måste också anpassa samhället till klimatet och dess växlingar samt dess framtida utveckling. Det vi gör idag lägger grunden för framtiden.

Lära för hållbar utveckling

Detta material vänder sig till alla som vill studera frågor kring klimat, klimatpåverkan, klimateffekter och klimatanpassning. Eftersom klimat är väder under längre tid finns även presentationer som sammanfattar årets väder, med start från 2018.

Till höger finns ingångar till fördjupning inom dessa områden. Filmerna förklarar kortfattat hur klimatet fungerar, hur det förändras, vad klimatanpassning är och hur svenska kommuner klimatanpassar. Några av filmerna är inriktade på hur havsnivån påverkas av klimatförändringarna, och hur alger uppför sig. 

De inspelade föreläsningarna där SMHIs experter förklarar bland annat hur FN:s klimatpanel (IPCC) arbetar, vad som är nytt i IPCC:s senaste rapport, hur klimatscenarier fungerar och om huruvida extrema väderhändelser beror på människans klimatpåverkan.

Klimatanpassningsspelet är ett onlinespel som på ett förenklat sätt låter spelaren anpassa en stad till effekterna av ett klimat i förändring. Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som finns på SMHI, har utvecklat spelet, som riktar sig till gymnasiet. Det finns färdigt stödmaterial för lärare för att möjliggöra en workshop med rollspel. Tidsåtgången är minst 90 minuter. Spelet innehåller flera av Agenda 2030-målen, vilka påverkas direkt av de beslut som spelarna tar i spelet.