Film om smältande inlandsisar ska höja kunskapsnivån

Inlandsisarna smälter och gör att havsnivån stiger. Läget är kritiskt – och det uppmärksammas i en kortfilm som SMHI lanserar idag: ”Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån”.

SMHIs senaste film visar vi vad som händer med inlandsisarna på Grönland och Antarktis och varför det är viktigt för oss här i Sverige.

– Vad som händer med inlandsisarna i framtiden är helt avgörande för havsnivåhöjningen. Därför är det viktigt för SMHI att sprida kunskap om detta till allmänheten, beslutsfattare och de som arbetar med frågan på olika sätt. Fakta i filmformat är dessutom enkelt att ta till sig, säger Ola Kalén, oceanograf vid SMHI, som fortsätter:    

Grafik inlandsisar
Med grafik blir komplicerade processer tydliga.

– Vi ser att det finns ett behov av fördjupad information om inlandsisarna och deras inverkan på havsnivån. Informationen kan bland annat hjälpa oss att förklara osäkerheterna vad gäller den möjliga framtida havsnivåhöjningen.

 

Riktar sig både till yrkesfolk och allmänhet

Filmen riktar sig till alla som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om hur havsnivån förändras och vad som händer med de stora istäckena. Det kan till exempel vara planerare på kommuner och länsstyrelser, andra myndigheter som jobbar med frågan och särskilt intresserad allmänhet.

– I filmen visar vi vad som händer med inlandsisarna på Grönland och Antarktis och varför det är viktigt för oss här i Sverige – och varför det finns frågor som vi inte har svar på idag, säger Ola Kalén.

SMHI följer utvecklingen och bidrar till forskningen

SMHI arbetar med att beskriva havsnivåhöjningen och hur framtidens höga havsnivåer kan hanteras i planeringssammanhang. Ny kunskap kommer hela tiden, och SMHI följer utvecklingen och bidrar till forskningen om klimatförändringar och stigande havsnivåer i Sverige.

– För att stoppa smältningen av inlandsisarna krävs att mänskligheten lyckas med att snabbt ställa om samhället och minska utsläppen och därmed bromsa klimatupphettningen. Om utsläppen fortsätter att öka finns risk för en mycket stor havsnivåhöjning orsakad av snabbt smältande inlandsisar, säger Ola Kalén.

Filmen är fri att använda

Filmen får användas av vem som helst. Den kan med fördel visas för att i stora drag kunna förklara för någon annan, till exempel en lokal eller regional politiker, om den kritiska situationen. ”Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån” finns på smhi.se