Vindrosor för analys av lokala vindförhållanden

En vindros ger en överblick av de dominerande vindriktningarna och vindhastigheterna på en plats, uppgifter som ofta efterfrågas i ärenden som rör fysisk planering och tillstånd. SMHI hjälper dig att ta fram en vindrosrapport som beskriver vindförhållanden vid någon av våra många mätstationer runt om i Sverige.

Rapporten innehåller en vindros baserad på många års mätningar, ett diagram som visar vindhastighetsfördelningen oberoende av vindriktning samt en kort förklarande text.

Vindrosor
Vindrosen i figuren ovan visar vindriktningsförhållandena på 10 meters höjd, i detta exempel fördelat på 16 vindriktningar och 9 vindhastighetsklasser förutom lugnt.


Vindriktningen anger den riktning varifrån vinden blåser. Antal vindriktningar och vindhastighetsklasser kan ändras efter önskemål. I det här exemplet var den vanligast förekommande vindriktningen sydväst.

Väderrelaterade vindrosor

Förutom vanliga vindrosor kan vi ta fram vindrosor som visar vindförhållanden vid olika årstider, vissa tider på dygnet eller vid olika väder, exempelvis vid regn eller snöfall.