Öppna data för forskning och utveckling

Öppna data är en viktig förutsättning för framsteg inom forskning och för utveckling av nya produkter och tjänster. Forskning om väder, vatten och klimat är beroende av tillgång till uppmätta och modellberäknade data. Med tillgång till data är det lättare att förstå dagens förhållanden och med större säkerhet förutsäga framtida förhållanden.

Hydrologi

Hydrologiska data för flöden, omsättning av vatten och näringsämnen finns tillgängliga för Sverige och världen via SMHI Hypeweb. Webbsidorna innehåller både uppmätta och modellberäknade data fria att använda och ladda ner.

Klimatdata från Rossby Centre

SMHIs klimatmodellering vid Rossby Centre beräknar ett förändrat klimat för olika geografiska områden, scenarier, tidsperioder och variabler.

Rossby Centre publicerar också data via Earth System Grid Federation, ESGF. I samarbete med Nationellt Superdatorcentrum vid Linköpings universitet drivs en datanod för klimatmodelldata.

ESGF datanod vid SMHI-Nationellt SuperdatorCentrum vid Linköpings universitet

Oceanografiska forskningsdata

Från SMHIs oceanografiska forskning finns modelldata från Östersjön, Västerhavet och Arktis. Oceanografiska data finns tillgängliga via Vattenwebb och Klimatscenariodata.

.