Öppna data

Gör uttag ur våra arkiv till din egen dator eller prenumerera på realtidsdata. Här presenteras både alla prenumerationstjänster och nya gränssnitt för arkivdata.

Nya tjänster

Planerat underhåll och uppdateringar

29 augusti 2022

Fel i engelska rubriktexten för brandrisk / Error in the English header text of fire risk

Vi har upptäckt ett fel i den engelska rubriktexten för brandrisk. Detta kommer att åtgärdas 3 oktober 2022 för att ge våra externa aktörer tid att justera eventuell påverkan av förändringen.

We have discovered an error in the English header text of the fire risk. This will be fixed on October 3, 2022, to give our external actors time to adjust any impact of the change.

08 december 2021

Fel i rubriktexten för kulingvarningar / Error in the header text of gale warnings

Det har smugit sig in ett fel i rubriktexten för kulingvarningarna. Detta kommer att åtgärdas 15 mars 2022, för att ge våra externa aktörer möjlighet att justera eventuell påverkan av förändringen.

An error has slipped in to the header text of the gale warnings. This will be fixed on March 15, 2022, to give our external actors the opportunity to adjust any impact of the change.

21 oktober 2021

Ny ikon för meddelande om höga temperaturer

Ikonen för meddelande om höga temperaturer är utbytt.

Öppna data - Planerat underhåll och uppdateringar
 

Nyheter om öppna data

09 april 2019

Hack for Sweden vanns av Team Daresey

Under helgen genomfördes Hack for Sweden med cirka 500 deltagare. Vinnare av hackatonet blev Team Daresey, som utvecklat en tjänst som hjälper kroniskt sjuka med sin medicinering. Team Vattn vann tävlingskategorin miljö. Laget har utvecklat en visualisering med syfte att säkra tillgången till rent vatten. Team Vattn har bland annat använt väderdata från SMHI.

02 april 2019

SMHIs öppna data kan bli innovativa lösningar på Hack for Sweden

Snart är det dags för årets upplaga av Hack for Sweden. Här ska 500 deltagare tävla om att skapa samhällsnyttiga digitala lösningar med hjälp av öppna data. SMHIs öppna data om väder, vatten och klimat kan komma väl till pass utifrån de utmaningar som deltagarna fått.

01 november 2018

Enklare att använda SMHIs öppna data

Använder du SMHIs öppna data? Nu släpps betaversionen av SMHIs tjänst Utforskaren öppna data. Tjänstens gränssnitt har uppdaterats med fokus på förenklad åtkomst av SMHIs öppna data. Passa på att lämna dina synpunkter inför den fortsatta utvecklingen!

12 juni 2018

SMHI utvecklar europeisk operationell klimattjänst för vattensektorn

I hård konkurrens med andra stora europeiska institut har SMHI tecknat kontrakt med det europeiska centret för medellånga väderprognoser, ECMWF, att utveckla en operationell klimattjänst för vattensektorn i Europa. Utvecklingen drivs inom Copernicus, det europeiska systemet för jordobservationer och miljödatatjänster.

20 oktober 2017

Fortsatt fokus på datadriven innovation med hjälp av Hack for Sweden

En slutrapport om SMHIs regeringsuppdrag Hack for Sweden är nu inlämnad till regeringen. I rapporten beskrivs erfarenheter från årets hackathon. Målsättning med att nå flera deltagare har uppnåtts och många av dem som svarat på utvärderingsenkäten säger att de gärna återkommer till evenemanget. De medverkande ser Hack for Sweden som en fortsatt viktig mötesplats för nätverkande mellan myndigheter som arbetar med att tillgängliggöra värdefulla data och de organisationer och medborgare som är brukare av dessa data.

Sök bland öppna data

 
mail-outline-32x32

Beställningar

Beställ data, som du inte kan ladda ner via smhi.se, mot viss kostnad. 

 

Nya tjänster

Planerat underhåll och uppdateringar

29 augusti 2022

Fel i engelska rubriktexten för brandrisk / Error in the English header text of fire risk

Vi har upptäckt ett fel i den engelska rubriktexten för brandrisk. Detta kommer att åtgärdas 3 oktober 2022 för att ge våra externa aktörer tid att justera eventuell påverkan av förändringen.

We have discovered an error in the English header text of the fire risk. This will be fixed on October 3, 2022, to give our external actors time to adjust any impact of the change.

08 december 2021

Fel i rubriktexten för kulingvarningar / Error in the header text of gale warnings

Det har smugit sig in ett fel i rubriktexten för kulingvarningarna. Detta kommer att åtgärdas 15 mars 2022, för att ge våra externa aktörer möjlighet att justera eventuell påverkan av förändringen.

An error has slipped in to the header text of the gale warnings. This will be fixed on March 15, 2022, to give our external actors the opportunity to adjust any impact of the change.

21 oktober 2021

Ny ikon för meddelande om höga temperaturer

Ikonen för meddelande om höga temperaturer är utbytt.

Öppna data - Planerat underhåll och uppdateringar
 

Nyheter om öppna data

09 april 2019

Hack for Sweden vanns av Team Daresey

Under helgen genomfördes Hack for Sweden med cirka 500 deltagare. Vinnare av hackatonet blev Team Daresey, som utvecklat en tjänst som hjälper kroniskt sjuka med sin medicinering. Team Vattn vann tävlingskategorin miljö. Laget har utvecklat en visualisering med syfte att säkra tillgången till rent vatten. Team Vattn har bland annat använt väderdata från SMHI.

02 april 2019

SMHIs öppna data kan bli innovativa lösningar på Hack for Sweden

Snart är det dags för årets upplaga av Hack for Sweden. Här ska 500 deltagare tävla om att skapa samhällsnyttiga digitala lösningar med hjälp av öppna data. SMHIs öppna data om väder, vatten och klimat kan komma väl till pass utifrån de utmaningar som deltagarna fått.

01 november 2018

Enklare att använda SMHIs öppna data

Använder du SMHIs öppna data? Nu släpps betaversionen av SMHIs tjänst Utforskaren öppna data. Tjänstens gränssnitt har uppdaterats med fokus på förenklad åtkomst av SMHIs öppna data. Passa på att lämna dina synpunkter inför den fortsatta utvecklingen!

12 juni 2018

SMHI utvecklar europeisk operationell klimattjänst för vattensektorn

I hård konkurrens med andra stora europeiska institut har SMHI tecknat kontrakt med det europeiska centret för medellånga väderprognoser, ECMWF, att utveckla en operationell klimattjänst för vattensektorn i Europa. Utvecklingen drivs inom Copernicus, det europeiska systemet för jordobservationer och miljödatatjänster.

20 oktober 2017

Fortsatt fokus på datadriven innovation med hjälp av Hack for Sweden

En slutrapport om SMHIs regeringsuppdrag Hack for Sweden är nu inlämnad till regeringen. I rapporten beskrivs erfarenheter från årets hackathon. Målsättning med att nå flera deltagare har uppnåtts och många av dem som svarat på utvärderingsenkäten säger att de gärna återkommer till evenemanget. De medverkande ser Hack for Sweden som en fortsatt viktig mötesplats för nätverkande mellan myndigheter som arbetar med att tillgängliggöra värdefulla data och de organisationer och medborgare som är brukare av dessa data.

Sök bland öppna data

 
mail-outline-32x32

Beställningar

Beställ data, som du inte kan ladda ner via smhi.se, mot viss kostnad.