Data

SMHI gör beräkningar och mätningar i luften, sjöar, vattendrag och havet. Det ger stora mängder data om Sveriges klimat och miljö som kvalitetskontrolleras och lagras för att sedan utgöra basen till sammanställningar, analyser och tjänster av olika slag.

Ny testdata inför det nya API:et för konsekvensbaserade vädervarningar

Nu finns det ny testdata för de konsekvensbaserade vädervarningarna i json-format.