Mindre förändring i API för brandrisk

Den 2:e maj införs en mindre förändring i API för brandriskanalyser och brandriskprognoser

Brandriskprognoserna på dygnsbasis uppdateras nu en gång per dygn och brandriskprognoserna på timbasis uppdateras varje timme. Från den 2 maj kommer istället brandriskprognoserna på dygnsbasis uppdateras flera gånger under dygnet, ilket medför att brandriskprognoserna på dygnsbasis uppdateras oftare med en nyare väderprognos. Detta jämfört med föregående år då prognosen bara hämtades en gång per dygn.

Det gör också att FWI-dygn och FWI-timme kommer följa varandra bättre jämfört med tidigare. Samtidigt införs också en förbättring för att på bästa sätt utnyttja data till brandriskanalyserna vilket också medför att brandriskprognoserna förbättras då brandrisken har ett väderminne.

Det medför att APIet för brandriskanalyserna (både tim- och dygnsdata) från och med 2 maj kommer finnas tillgängliga för en dag mindre jämfört med tidigare. Dvs aktuell dag -2 till skillnad från tidigare aktuell dag -1 i “referenceTime".

APIet för brandriskprognoserna (både tim- och dygnsdata kommer därmed förlängas bakåt i tiden med ett dygn mer jämfört med tidigare i “referenceTime". För dygnsdata APIet (brandriskprognoser) kommer också "approvedTime" uppdateras 4 gånger per dygn då nya prognoser körs.

Under maj kommer också indata till analyserna att uppdateras.