Kunskap om väder och vatten för hållbar energi

SMHIs forskning och utveckling ger ny kunskap om väder och vatten som samhället kan använda för att skapa en hållbar energiförsörjning.  

Vi bidrar med specialanpassad kunskap om väder och vatten som är värdefull i arbetet med att ställa om samhället till en energiförsörjning som använder naturresurser på ett hållbart sätt och samtidigt minskar klimatpåverkan.

Vindkraftverk på vintern
Produktion av vindkraft är mycket väderberoende, inte minst med hänsyn till istillväxt på vindkraftverken. Vi utvecklar anpassade prognossystem och metoder att förutsäga risk för isbildning på vindkraftverk.

Solenergi

Solenergi är en förnybar energikälla som är på frammarsch i samhället. För produktion av solenergi är det viktigt med detaljerade väderprognoser som visar solsken och molnighet. Vi utvecklar sannolikhetsprognoser som berättar den troligaste väderutvecklingen, visar alternativ och sannolikheter för de olika utvecklingarna. Detta ger energibranschen ett bättre bedömnings- och beslutsunderlag för en balanserad och hållbar energiproduktion. 

Forskning om solstrålning

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla som finns tillgänglig året runt i Sverige. Ett kallt klimat innebär dock risk för isbildning på vindkraftverken, något som påverkar elproduktionen. En mycket detaljerad väderprognos som visar på risk för isbildning är till stor användning för produktion av vindkraft i kallt klimat. Vi utvecklar anpassade prognossystem och metoder att förutsäga risk för isbildning på vindkraftverk.

Vattenkraft 

Även för vattenkraftsindustrin är prognoser en viktig del i beslutsunderlaget. Genom vår forskning och utveckling har vi skapat underlag för längre prognoser riktade mot vattenkraft i form av hydrologiska säsongsprognoser för den kommande sexmånadersperioden.

För att öka förståelsen för och kunskapen om hur dessa prognoser kan användas har vi utvecklat ett spel som på ett enkelt sätt tränar förmågan hos till exempel användare inom vattenkraftsektorn att använda all den information som säsongsprognosen innehåller. I ett spel ska deltagarna säkra vattentillgången i samhället Thirsty Town och samtidigt hålla ekonomin i balans. Spelet har uppmärksammats som ett exempel på användarvänlig produkt vid EU:s forsknings och innovationsdagar i Bryssel. 

Ett förändrat klimat påverkar även vattenförsörjningen. SMHI forskar för att skapa mer kunskap om hur klimatförändringen påverkar vattenflöden och sedimenttransport, något som är viktigt för vattenkraftsindustrin.