STRÅNG - en modell för solstrålning

SMHIs forskning har utvecklat ett modellsystem för att beräkna solstrålning. STRÅNG-modellen beräknar olika solstrålningsparametrar i ett rutnät över norra Europa.

För att bättre kartlägga den rumsliga variationen har SMHI tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Naturvårdsverket tagit fram ett modellsystem för att beräkna yttäckande strålning. Systemet har fått namnet STRÅNG.

Naturvårdsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten använder STRÅNG för att följa upp de nationella miljömålen ("Säker strålmiljö" och "Skyddande ozonskikt") och i övervakningen av den svenska kolbalansen ("Miljömålet Begränsad klimatpåverkan"). Övriga användare återfinns inom ett flertal olika områden, till exempel solenergi, biologi och materialvetenskap.

Solstrålningsarkiv sedan 1999

STRÅNG gör beräkningar av solstrålning i ett rutnät över nordvästra Europa för varje timme. På så sätt får vi information om strålningen mellan våra mätplatser och även ute till havs. Beräkningarna baserar sig på kännedom om bl a molnens, vattenångans och ozonets geografiska fördelning.

Beräkningarna görs en gång per dygn för det föregående dygnet. Data och kartor finns från och med 1999. Modellberäknade data och kartor finns för:

  • CIE-viktad UV-strålning
  • Globalstrålning
  • Direktstrålning
  • Solskenstid
  • Fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR)

Strålningen i STRÅNG integreras över ett tidsintervall (månad, dag, timme) och därför presenterad strålningen som wattimmar per ytenhet. En viss del av solstrålningen kommer från det ultravioletta (UV) strålningsområdet på 280-400 nm. Det är UV-strålning som orsakar solbränna. Fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR) är den strålning som fotosyntesen kan tillgodogöra sig.

Solfångare med strålningsinstrument
En av SMHIs avancerade strålningsstationer. Mätinstrumenten sitter på en solföljare, en robotplattform, som ser till att mätinstrumenten är riktade mot solen. Solföljare finns idag i Kiruna, Visby och Norrköping. Förstora Bild