Publikationer

SMHI står för en omfattande produktion av publikationer. Här finns rapporter, faktablad och tidskrifter som är sök och nedladdningsbara. Många av SMHIs publikationer går även att köpa via kundtjänst. Vid frågor angående rapporter kontakta SMHI kundtjänst

Rapportserier

Senast publicerade rapporter

Faktablad

Senaste faktabladen

Nyhetsbladet Medvind

Senaste Medvind

15 oktober 2019
29 maj 2019
21 februari 2019
19 december 2018
16 oktober 2018

Årsredovisningar

18 februari 2019
23 februari 2018
24 februari 2015
24 februari 2015
24 februari 2015

Faktablad

Senaste faktabladen

Nyhetsbladet Medvind

Senaste Medvind

15 oktober 2019
29 maj 2019
21 februari 2019
19 december 2018
16 oktober 2018

Årsredovisningar

18 februari 2019
23 februari 2018
24 februari 2015
24 februari 2015
24 februari 2015