Publikationer

SMHI står för en omfattande produktion av publikationer. Här finns rapporter, faktablad och tidskrifter som är sök och nedladdningsbara. Många av SMHIs publikationer går även att köpa via kundtjänst. Vid frågor angående rapporter kontakta SMHI kundtjänst

Rapportserier

Senast publicerade rapporter

Faktablad

Senaste faktabladen

Nyhetsbladet Medvind

Senaste Medvind

08 december 2023
05 oktober 2023
14 juni 2023
17 mars 2023
19 december 2022

Årsredovisningar

22 februari 2023
22 februari 2022
24 februari 2021
21 februari 2020
18 februari 2019

Faktablad

Senaste faktabladen

Nyhetsbladet Medvind

Senaste Medvind

08 december 2023
05 oktober 2023
14 juni 2023
17 mars 2023
19 december 2022

Årsredovisningar

22 februari 2023
22 februari 2022
24 februari 2021
21 februari 2020
18 februari 2019