Publikationer

SMHI står för en omfattande produktion av publikationer. Här finns rapporter, faktablad och tidskrifter som är sök och nedladdningsbara. Många av SMHIs publikationer går även att köpa via kundtjänst. Vid frågor angående rapporter kontakta SMHI kundtjänst

Rapportserier

Senast publicerade rapporter

Faktablad

Senaste faktabladen

Nyhetsbladet Medvind

Senaste Medvind

07 juni 2024
06 mars 2024
08 december 2023
05 oktober 2023
14 juni 2023

Årsredovisningar

26 februari 2024
22 februari 2023
22 februari 2022
24 februari 2021
21 februari 2020

Faktablad

Senaste faktabladen

Nyhetsbladet Medvind

Senaste Medvind

07 juni 2024
06 mars 2024
08 december 2023
05 oktober 2023
14 juni 2023

Årsredovisningar

26 februari 2024
22 februari 2023
22 februari 2022
24 februari 2021
21 februari 2020