Publikationer

SMHI står för en omfattande produktion av publikationer. Här finns rapporter, faktablad och tidskrifter som är sök och nedladdningsbara. Många av SMHIs publikationer går även att köpa via kundtjänst. Vid frågor angående rapporter kontakta SMHI kundtjänst

Rapportserier

Senast publicerade rapporter

Senast publicerade rapporter

Faktablad

Senaste faktabladen

Nyhetsbladet Medvind

Senaste Medvind

17 december 2021
12 oktober 2021
15 juni 2021
22 december 2020

Årsredovisningar

24 februari 2021
21 februari 2020
18 februari 2019
23 februari 2018
24 februari 2015

Faktablad

Senaste faktabladen

Nyhetsbladet Medvind

Senaste Medvind

17 december 2021
12 oktober 2021
15 juni 2021
22 december 2020

Årsredovisningar

24 februari 2021
21 februari 2020
18 februari 2019
23 februari 2018
24 februari 2015