Medvind nr 2, 2023

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I Medvind ger vi en bred bild av SMHIs verksamhet och kunskap. I detta nummer berättar vi till exempel om att ett förändrat klimat och fortsatt kvävetillskott från luften påverkar känsliga fjällmiljöer i den skandinaviska bergskedjan. Den biologiska mångfalden står inför stora utmaningar och de näringar som är knutna till fjällområden påverkas. Forskare från SMHI kan konstatera att det varmare klimatet får vegetationsbältena att flytta allt högre upp i bergskedjan. Delar av kalfjället kommer att bli bevuxet av buskvegetation.

Luftmiljö är ett av SMHIs expertområden. Det saknas idag prognoser för luftkvalitet i Sverige, och behovet är stort. Genom ett projekt kommer SMHI att utveckla en ny nationell webbtjänst för prognoser, som inom ett par år kommer att visa högupplösta prognoser för luftkvalitet för hela Sverige.

Läs också om ett nytt workshop-verktyg som SMHI lanserat. Verktyget hjälper grupper att själva genomföra övningar för att konkret visualisera ett framtida klimatanpassat samhälle. Verktyget vänder sig till dem som arbetar med klimatanpassning i en kommun, myndighet eller organisation, men passar även bra för studenter och intresserad allmänhet.

Flera verktyg: webbtjänsten ”Skyfallsstatistik: Regional statistik för extrema korttidsregn” bidrar med värdefull information både för samhällsplaneraren och för den regnintresserade privatpersonen. Den gör det enklare att ta fram statistik om skyfall – och få information om hur extrema regn påverkas av klimatförändringen. Bakom tjänsten ligger flera års hydrologisk forskning på SMHI.

I Medvind tipsar vi också om några intressanta aktiviteter:

  • Delta i forskning om värme i städer under sommaren – ladda hem en app!
  • Konferens om IPCC-resultat i ett svenskt perspektiv (15 september) – delta på plats eller digitalt
  • Satellitkonferens i Malmö 11-15 september

Med mera!