Oceanografi

Oceanografi är läran om havet; dess strömmar, vågor och havsvattnets övriga fysikaliska egenskaper. Oceanografin omfattar även havets samspel med atmosfären och tillrinningen från land.

Människor vid havet
Människor vid havet

LÄR DIG MER OM HAVET

Global havsnivåhöjning Havsvattenstånd Algblomningar i Östersjön Algövervakning från satellit Inflöden till Östersjön Isförhållanden i Östersjön Östersjöns havsmiljö i ett förändrat klimat Försurning av haven Syreförhållanden i havet Vattnets densitet påverkar havsvattenståndet Ytvattenströmmar Ytvattentemperatur i havet Östersjöns och Västerhavets geografi