Oceanografi

Oceanografi är läran om jordens hav. Inom oceanografi beskrivs havsmiljöns egenskaper, processer och system i ett fysiskt, biologiskt, kemiskt och geologiskt perspektiv. Oceanografin omfattar även havets samspel med atmosfären och tillrinningen från land.

Faktapaket