Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

14 maj 2019 , 11.21

Lindrig isvinter avslutad

Årets isvinter är nu slut.  Säsongen slutade något tidigare än normalt och isen bredde även ut sig över en mindre yta. En orsak är stora temperaturöverskott i ytvattnet efter den varma sommaren, som gjorde att det tog lång tid innan isen kunde börja växa i Bottenviken. 

08 maj 2019 , 13.00

April 2019 - Ovanligt lågt vattenstånd

I de norra farvattnen observerades ovanligt låga vattenstånd i början av månaden. Även den signifikanta våghöjden var ovanligt låg på västkusten. Den högsta signifikanta våghöjden observerades i Östersjön. Kraftig vind den 7-11 fick isen att driva mot Kvarkens östra delar och i slutet av månaden tog avsmältningen fart i Bottenviken.

08 maj 2019 , 10.07

Ökad utbredning av syrefria bottnar i Östersjön

Preliminära resultat för 2018 visar att området med syrefria bottnar i Östersjön var större än tidigare uppmätt. Den starka skiktningen i Östersjön tillsammans med stor tillförsel av näring från land under många år har gjort att syrebristen breder ut sig. Möjligen kan också den varma sommaren ha bidragit till den rekordstora utbredningen 2018.

Tema havsmiljö från SMHI
14 maj 2019 , 11.21

Lindrig isvinter avslutad

Årets isvinter är nu slut.  Säsongen slutade något tidigare än normalt och isen bredde även ut sig över en mindre yta. En orsak är stora temperaturöverskott i ytvattnet efter den varma sommaren, som gjorde att det tog lång tid innan isen kunde börja växa i Bottenviken. 

08 maj 2019 , 13.00

April 2019 - Ovanligt lågt vattenstånd

I de norra farvattnen observerades ovanligt låga vattenstånd i början av månaden. Även den signifikanta våghöjden var ovanligt låg på västkusten. Den högsta signifikanta våghöjden observerades i Östersjön. Kraftig vind den 7-11 fick isen att driva mot Kvarkens östra delar och i slutet av månaden tog avsmältningen fart i Bottenviken.

08 maj 2019 , 10.07

Ökad utbredning av syrefria bottnar i Östersjön

Preliminära resultat för 2018 visar att området med syrefria bottnar i Östersjön var större än tidigare uppmätt. Den starka skiktningen i Östersjön tillsammans med stor tillförsel av näring från land under många år har gjort att syrebristen breder ut sig. Möjligen kan också den varma sommaren ha bidragit till den rekordstora utbredningen 2018.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

Mer om havsmiljö på externa webbplatser