Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

01 december 2020 , 12.00

Förbättrad webbtjänst med data ifrån havet

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten är SMHI nationell datavärd för marina miljöövervakningsdata, som lagras i Svenskt Havsarkiv (SHARK). Nu lanseras en uppdaterad version av webbtjänsten SHARKweb som är tillgänglighetsanpassad och både enklare och mer intuitiv att använda än tidigare.

30 november 2020 , 15.22

Nya webbsidor om stigande havsnivåer

På grund av den globala uppvärmningen stiger havet idag och kommer att fortsätta stiga långt efter år 2100. Därmed finns ett stort behov av kontinuerligt uppdaterad information. Särskilt viktigt är detta för dem som planerar klimatanpassning, infrastruktur och bebyggelse samt natur- och kulturskydd. SMHIs nya webbsidor ger ökad kunskap om stigande havsnivåer.

Nyis mars 2016
24 november 2020 , 11.00

Ny istjänst inför ny issäsong

Inför årets issäsong lanseras en ny tjänst för havsis på smhi.se. Tjänsten Is till havs visar som tidigare en daglig analys av isläget. Nytt är att tjänsten nu också visar satellitbilder på is och ytvattentemperatur, något som varit mycket efterfrågat.

Tema havsmiljö från SMHI
01 december 2020 , 12.00

Förbättrad webbtjänst med data ifrån havet

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten är SMHI nationell datavärd för marina miljöövervakningsdata, som lagras i Svenskt Havsarkiv (SHARK). Nu lanseras en uppdaterad version av webbtjänsten SHARKweb som är tillgänglighetsanpassad och både enklare och mer intuitiv att använda än tidigare.

30 november 2020 , 15.22

Nya webbsidor om stigande havsnivåer

På grund av den globala uppvärmningen stiger havet idag och kommer att fortsätta stiga långt efter år 2100. Därmed finns ett stort behov av kontinuerligt uppdaterad information. Särskilt viktigt är detta för dem som planerar klimatanpassning, infrastruktur och bebyggelse samt natur- och kulturskydd. SMHIs nya webbsidor ger ökad kunskap om stigande havsnivåer.

Nyis mars 2016
24 november 2020 , 11.00

Ny istjänst inför ny issäsong

Inför årets issäsong lanseras en ny tjänst för havsis på smhi.se. Tjänsten Is till havs visar som tidigare en daglig analys av isläget. Nytt är att tjänsten nu också visar satellitbilder på is och ytvattentemperatur, något som varit mycket efterfrågat.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

International collaborations
Förstora Bild

Mer om havsmiljö på externa webbplatser