Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

08 juli 2022 , 07.40

Juni 2022 - Varm avslutning höjde ytvattentemperaturerna

Det var små variationer i vattenståndet under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden inträffade vid västkusten. Den högsta signifikanta våghöjden 3,1 meter observerades vid Brofjorden på västkusten och månadsmedlen hamnade omkring det normala på samtliga platser. Kvarvarande isrester i Bottenviken försvann snabbt i början av månaden. En varm avslutning av månaden gjorde att ytvattentemperaturerna steg över 20 grader på flera platser.

27 juni 2022 , 15.21

Midsommarvärmen satte fart på cyanobakterierna

Midsommarhelgens sol och värme har satt fart på cyanobakterierna i Östersjön. Det som började försiktigt under förra helgen har nu utvecklats till omfattande ytansamlingar i norra halvan av Egentliga Östersjön. Däremot är det ännu förhållandevis sparsamt med cyanobakterier i södra Östersjön, där vi annars brukar se de tidigaste cyanobakterieblomningarna.

09 juni 2022 , 14.50

Maj 2022 - Kvarvarande is samlades mot finska sidan

Det var små variationer i vattenståndet under månaden och inga nya rekord noterades. På västkusten steg den signifikanta våghöjden vid Brofjorden till 4,3 meter och i de östra farvattnen steg den till 2,1 meter.  Flera djupa lågtryck passerade i början av månaden och pressade den kvarvarande isen mot Finska sidan. Ytvattentemperaturen steg allmänt under månaden och månadsmedlen var nära det normala.

Tema havsmiljö från SMHI
08 juli 2022 , 07.40

Juni 2022 - Varm avslutning höjde ytvattentemperaturerna

Det var små variationer i vattenståndet under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden inträffade vid västkusten. Den högsta signifikanta våghöjden 3,1 meter observerades vid Brofjorden på västkusten och månadsmedlen hamnade omkring det normala på samtliga platser. Kvarvarande isrester i Bottenviken försvann snabbt i början av månaden. En varm avslutning av månaden gjorde att ytvattentemperaturerna steg över 20 grader på flera platser.

27 juni 2022 , 15.21

Midsommarvärmen satte fart på cyanobakterierna

Midsommarhelgens sol och värme har satt fart på cyanobakterierna i Östersjön. Det som började försiktigt under förra helgen har nu utvecklats till omfattande ytansamlingar i norra halvan av Egentliga Östersjön. Däremot är det ännu förhållandevis sparsamt med cyanobakterier i södra Östersjön, där vi annars brukar se de tidigaste cyanobakterieblomningarna.

09 juni 2022 , 14.50

Maj 2022 - Kvarvarande is samlades mot finska sidan

Det var små variationer i vattenståndet under månaden och inga nya rekord noterades. På västkusten steg den signifikanta våghöjden vid Brofjorden till 4,3 meter och i de östra farvattnen steg den till 2,1 meter.  Flera djupa lågtryck passerade i början av månaden och pressade den kvarvarande isen mot Finska sidan. Ytvattentemperaturen steg allmänt under månaden och månadsmedlen var nära det normala.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om vår havsmiljö i ett föränderligt klimat.
Källa: SMHI
Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om vår havsmiljö i ett föränderligt klimat.
Källa: SMHI
Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

International collaborations
Förstora Bild

Mer om havsmiljö på externa webbplatser