Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

11 januari 2022 , 11.42

Bottenviken nästan helt istäckt

Inte sedan vintern 2010-2011 har Bottenviken blivit helt istäckt så pass tidigt som nu, redan den 10 januari. Visserligen blir denna den nordligaste av våra havsbassänger helt istäckt de allra flesta vintrar, men det sker vanligtvis inte förrän i februari. 

05 januari 2022 , 15.00

December 2021 - Istillväxt och sjunkande ytvattentemperatur

De högsta och lägsta vattenstånden noterades i Öresund, månadsmedlen hamnade omkring det normala och inga nya rekord noterades. På västkusten höll sig den signifikanta våghöjden under 3 meter vilket är ovanligt i december. De högsta observerades på Östersjön med 3,8 meter. Istillväxten tog fart i början och slutet av månaden och under månaden sjönk ytvattentemperaturerna med flera grader.

16 december 2021 , 09.21

Oceanografiskt forskningsprojekt får pris

Ett internationellt forskningsprojekt som SMHI deltar i har fått utmärkelsen ”Les Etoiles de l'Europé” (Europas stjärnor) av franska ministeriet för högre utbildning, forskning och innovation (MESRI).

Tema havsmiljö från SMHI
11 januari 2022 , 11.42

Bottenviken nästan helt istäckt

Inte sedan vintern 2010-2011 har Bottenviken blivit helt istäckt så pass tidigt som nu, redan den 10 januari. Visserligen blir denna den nordligaste av våra havsbassänger helt istäckt de allra flesta vintrar, men det sker vanligtvis inte förrän i februari. 

05 januari 2022 , 15.00

December 2021 - Istillväxt och sjunkande ytvattentemperatur

De högsta och lägsta vattenstånden noterades i Öresund, månadsmedlen hamnade omkring det normala och inga nya rekord noterades. På västkusten höll sig den signifikanta våghöjden under 3 meter vilket är ovanligt i december. De högsta observerades på Östersjön med 3,8 meter. Istillväxten tog fart i början och slutet av månaden och under månaden sjönk ytvattentemperaturerna med flera grader.

16 december 2021 , 09.21

Oceanografiskt forskningsprojekt får pris

Ett internationellt forskningsprojekt som SMHI deltar i har fått utmärkelsen ”Les Etoiles de l'Europé” (Europas stjärnor) av franska ministeriet för högre utbildning, forskning och innovation (MESRI).

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

International collaborations
Förstora Bild

Mer om havsmiljö på externa webbplatser