Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

08 juni 2023 , 10.17

Östersjöns in- och utflöden 2022

Under 2022 inträffade fyra inflöden genom Öresund till Östersjön som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön, däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i Östra eller Västra Gotlandsbassängernas djupvatten.

08 juni 2023 , 07.40

Maj 2023 - Små variationer i vattenstånd och våghöjder

Det var små variationer av vattenståndet under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden observerades i Skanör. Våghöjderna var små under månaden och de signifikanta våghöjderna höll sig under 3 meter på samtliga platser. Isavsmältningen fortsatte under månaden och den 28 var det helt isfritt. Ytvattentemperaturerna steg i normal takt under månaden.

08 juni 2023 , 01.00

”Havet reagerar långsamt på förändring”

Haven runt Sverige mår inte bra. Övergödning, farliga ämnen och fiske har påverkat ekosystemen under lång tid. Dessutom kommer förändrade salthalter, temperaturer och havsnivåer att utgöra en ännu större påverkan när klimatet blir allt varmare. Det finns många utmaningar, men också möjligheter, och här är SMHIs oceanografiska forskning en viktig pusselbit.

Tema havsmiljö från SMHI
08 juni 2023 , 10.17

Östersjöns in- och utflöden 2022

Under 2022 inträffade fyra inflöden genom Öresund till Östersjön som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön, däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i Östra eller Västra Gotlandsbassängernas djupvatten.

08 juni 2023 , 07.40

Maj 2023 - Små variationer i vattenstånd och våghöjder

Det var små variationer av vattenståndet under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden observerades i Skanör. Våghöjderna var små under månaden och de signifikanta våghöjderna höll sig under 3 meter på samtliga platser. Isavsmältningen fortsatte under månaden och den 28 var det helt isfritt. Ytvattentemperaturerna steg i normal takt under månaden.

08 juni 2023 , 01.00

”Havet reagerar långsamt på förändring”

Haven runt Sverige mår inte bra. Övergödning, farliga ämnen och fiske har påverkat ekosystemen under lång tid. Dessutom kommer förändrade salthalter, temperaturer och havsnivåer att utgöra en ännu större påverkan när klimatet blir allt varmare. Det finns många utmaningar, men också möjligheter, och här är SMHIs oceanografiska forskning en viktig pusselbit.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om vår havsmiljö i ett föränderligt klimat.
Källa: SMHI
Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om vår havsmiljö i ett föränderligt klimat.
Källa: SMHI
Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

International collaborations
Förstora Bild

Mer om havsmiljö på externa webbplatser