Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

28 maj 2020 , 09.11

Havsis vintern 2019-2020

En strid ström av lågtryck över Nordatlanten mot norra Skandinavien gav en isvinter som aldrig riktigt tog sig

08 maj 2020 , 10.00

April 2020 - Ovanligt höga vågor på västkusten

Vattenståndet höll sig mestadels omkring det normala. Den högsta +112 cm samt lägsta observationen -84 cm inträffade den 2 april och båda dessa noteringar var ovanliga för årstiden. Samma datum registrerades en ovanligt hög signifikant våghöjd på 6,0 meter vid Brofjorden. I början av månaden låg det 30-75 cm tjock fastis i Bottenvikens norra skärgårdar men mot slutet av månaden ruttnade isen alltmer. Under månaden värmdes ytvattnet sakta upp.

07 maj 2020 , 10.17

Östersjöns in- och utflöden 2019

Årets summerade utflöde var mindre än medelvärdet för perioden 1977-2018. Under 2019 skedde tre inflöden genom Öresund som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön. Däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i Östra eller Västra Gotlandsbassängernas djupvatten.

Tema havsmiljö från SMHI
28 maj 2020 , 09.11

Havsis vintern 2019-2020

En strid ström av lågtryck över Nordatlanten mot norra Skandinavien gav en isvinter som aldrig riktigt tog sig

08 maj 2020 , 10.00

April 2020 - Ovanligt höga vågor på västkusten

Vattenståndet höll sig mestadels omkring det normala. Den högsta +112 cm samt lägsta observationen -84 cm inträffade den 2 april och båda dessa noteringar var ovanliga för årstiden. Samma datum registrerades en ovanligt hög signifikant våghöjd på 6,0 meter vid Brofjorden. I början av månaden låg det 30-75 cm tjock fastis i Bottenvikens norra skärgårdar men mot slutet av månaden ruttnade isen alltmer. Under månaden värmdes ytvattnet sakta upp.

07 maj 2020 , 10.17

Östersjöns in- och utflöden 2019

Årets summerade utflöde var mindre än medelvärdet för perioden 1977-2018. Under 2019 skedde tre inflöden genom Öresund som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön. Däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i Östra eller Västra Gotlandsbassängernas djupvatten.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

International collaborations
Förstora Bild

Mer om havsmiljö på externa webbplatser