Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

08 december 2023 , 08.34

SMHIs oceanografiska forskare: ”Vindkraftsparker till havs har en storskalig påverkan på havet”

Havsströmmar, salthalt och temperatur – både vid havsytan och vid havsbotten – är några av de parametrar som påverkas av havsbaserad vindkraft. Dessutom påverkas havet långt utanför själva vindkraftsparken när vindkraftsverken är i drift. Det visar de första resultaten av en modellstudie som SMHIs oceanografiska forskare nu genomför på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. De slutgiltiga resultaten presenteras våren 2024 och kommer vara en del av underlagen till de svenska havsplanerna.

10 november 2023 , 14.50

Oktober 2023 - Stormen Babet gav höga vågor och vattenstånd

Den stora väderhändelsen i oktober var när stormen Babet passerade. Detta resulterade i högt vattenstånd på de södra farvattnen med ett nytt maximirekord för Simrishamn. Höga vågor noterades under månaden både på de östra och västra farvattnen. Ytvattentemperaturerna sjönk under månaden och ett nytt minimumrekord för Landsort noterades. I de nordligaste vikarna observerades så pass mycket nyis att den kunde ritas in i iskartan. Sedan 1990 har det inklusive detta år bara hänt fyra gånger före 1 november.

02 november 2023 , 10.20

Därför är temperaturen i havet så viktig för klimatsystemet

Cykloner längs USA:s östkust, smältande havsisar, arter som riskerar att dö ut för att de inte kan anpassa sig till varmare vatten, syrefattiga bottnar, stigande havsnivå, ett hav som inte längre kan lagra lika mycket koldioxid och nya transportvägar för sjöfarten. Det är några exempel på effekter av havets allt högre temperatur. Men vilken betydelse har havstemperaturen för klimatförändringen och hur påverkar isutbredningen i Arktis och Antarktis klimatförändringen i Sverige och världen? Tre av SMHIs oceanografiska forskare förklarar hur det hänger ihop.

Tema havsmiljö från SMHI
08 december 2023 , 08.34

SMHIs oceanografiska forskare: ”Vindkraftsparker till havs har en storskalig påverkan på havet”

Havsströmmar, salthalt och temperatur – både vid havsytan och vid havsbotten – är några av de parametrar som påverkas av havsbaserad vindkraft. Dessutom påverkas havet långt utanför själva vindkraftsparken när vindkraftsverken är i drift. Det visar de första resultaten av en modellstudie som SMHIs oceanografiska forskare nu genomför på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. De slutgiltiga resultaten presenteras våren 2024 och kommer vara en del av underlagen till de svenska havsplanerna.

10 november 2023 , 14.50

Oktober 2023 - Stormen Babet gav höga vågor och vattenstånd

Den stora väderhändelsen i oktober var när stormen Babet passerade. Detta resulterade i högt vattenstånd på de södra farvattnen med ett nytt maximirekord för Simrishamn. Höga vågor noterades under månaden både på de östra och västra farvattnen. Ytvattentemperaturerna sjönk under månaden och ett nytt minimumrekord för Landsort noterades. I de nordligaste vikarna observerades så pass mycket nyis att den kunde ritas in i iskartan. Sedan 1990 har det inklusive detta år bara hänt fyra gånger före 1 november.

02 november 2023 , 10.20

Därför är temperaturen i havet så viktig för klimatsystemet

Cykloner längs USA:s östkust, smältande havsisar, arter som riskerar att dö ut för att de inte kan anpassa sig till varmare vatten, syrefattiga bottnar, stigande havsnivå, ett hav som inte längre kan lagra lika mycket koldioxid och nya transportvägar för sjöfarten. Det är några exempel på effekter av havets allt högre temperatur. Men vilken betydelse har havstemperaturen för klimatförändringen och hur påverkar isutbredningen i Arktis och Antarktis klimatförändringen i Sverige och världen? Tre av SMHIs oceanografiska forskare förklarar hur det hänger ihop.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om vår havsmiljö i ett föränderligt klimat.
Källa: SMHI
Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om vår havsmiljö i ett föränderligt klimat.
Källa: SMHI
Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

International collaborations
Förstora Bild

Mer om havsmiljö på externa webbplatser