Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

26 februari 2020 , 14.43

Lindrig isvinter hittills

Vintern har hittills inte gett särskilt goda förutsättningar för havsisen att växa till. Även Mälaren och Vänern är i stort sett isfria. Magnus Larsson vid istjänsten på SMHI konstaterar att havsisens utbredning i början av veckan var omkring 10 000 kvadratkilometer. Det är väldigt lite is för att vara så här långt fram på säsongen, jämfört med hur det sett ut tidigare vintrar.

07 februari 2020 , 11.00

Januari 2020 - Högt vattenstånd och milda sydvästvindar

Januari dominerades av milda sydvästvindar vilket även påverkade havet. Månadens medelvattenstånd blev ovanligt högt och Göteborg hade den tredje högsta noteringen för januari sedan mätningarna startade 1887. Flera lågtryckspassager gav upphov till höga signifikanta våghöjder, de högsta observerades på västkusten med 5,5 meter. Milda vindar gav en nästintill obefintlig avkylning av ytvattnet. Nyis bildades vid några tillfällen i Bottniska viken men bröts upp av inkommande lågtryck.

07 januari 2020 , 13.00

December 2019 - Lågtryckspassager

Flera lågtryckspassager gav snabba variationer i vattenstånden. Det högsta vattenståndet är från Kalix och det lägsta från Skanör. Signifikanta våghöjder på över 4 meter observerades både i de östra och västra farvattnen. Milda perioder varvades med några kallare perioder som gav istillväxt i Bottenviken. Kulingvindar bröt upp nyisen i slutet av månaden. Inga nya rekord för ytvattentemperatur noterades i de längre mätserierna.

Tema havsmiljö från SMHI
26 februari 2020 , 14.43

Lindrig isvinter hittills

Vintern har hittills inte gett särskilt goda förutsättningar för havsisen att växa till. Även Mälaren och Vänern är i stort sett isfria. Magnus Larsson vid istjänsten på SMHI konstaterar att havsisens utbredning i början av veckan var omkring 10 000 kvadratkilometer. Det är väldigt lite is för att vara så här långt fram på säsongen, jämfört med hur det sett ut tidigare vintrar.

07 februari 2020 , 11.00

Januari 2020 - Högt vattenstånd och milda sydvästvindar

Januari dominerades av milda sydvästvindar vilket även påverkade havet. Månadens medelvattenstånd blev ovanligt högt och Göteborg hade den tredje högsta noteringen för januari sedan mätningarna startade 1887. Flera lågtryckspassager gav upphov till höga signifikanta våghöjder, de högsta observerades på västkusten med 5,5 meter. Milda vindar gav en nästintill obefintlig avkylning av ytvattnet. Nyis bildades vid några tillfällen i Bottniska viken men bröts upp av inkommande lågtryck.

07 januari 2020 , 13.00

December 2019 - Lågtryckspassager

Flera lågtryckspassager gav snabba variationer i vattenstånden. Det högsta vattenståndet är från Kalix och det lägsta från Skanör. Signifikanta våghöjder på över 4 meter observerades både i de östra och västra farvattnen. Milda perioder varvades med några kallare perioder som gav istillväxt i Bottenviken. Kulingvindar bröt upp nyisen i slutet av månaden. Inga nya rekord för ytvattentemperatur noterades i de längre mätserierna.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

Mer om havsmiljö på externa webbplatser