Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

05 januari 2023 , 13.30

December 2022 - Ovanligt lågt vattenstånd i Bottenviken

I norra Bottenviken var det ovanligt lågt vattenstånd och de nordligaste stationerna fick nya minimirekord för december. På Bottenhavet var det ovanligt höga signifikanta våghöjder och vid Finngrundet noterades en tangering av decemberrekordet. På många platser var december den kallaste på 10 år och i mitten av månaden tog istillväxten fart. Ytvattentemperaturerna sjönk med omkring 3 grader under månaden.

13 december 2022 , 12.33

Ny webbsida lanseras: Hur mår havet?

SMHI tar reda på hur havet mår genom miljöövervakning till havs. Efter varje utfärd med U/F Svea visar SMHI hur det står till i haven runt Sverige. För att öka synligheten och därmed nyttan av SMHIs havsmiljöarbete, lanseras nya två nya webbsidor. Den ena är webbsida för den månadsvisa rapporten från utsjöprovtagningen med fartyget Svea presenteras. Den andra är en ny samlingssida för allmänheten som heter ”Hur mår havet”, där de senaste resultaten från Svea presenteras på ett överskådligt och mer förklarande sätt. 

25 november 2022 , 13.58

Säsongens iskarta har nu kommit igång

Förra veckan kunde säsongens första is ritas ut på kartan över havsis och ytvattentemperatur. Isen började som normalt att lägga sig i inre skyddade vikar i norra Bottenviken men det krävdes en del tid att hitta rätt observationsunderlag för att se isen. Idag kan vi tydligare se nyisen då områdena har brett ut sig.

Tema havsmiljö från SMHI
05 januari 2023 , 13.30

December 2022 - Ovanligt lågt vattenstånd i Bottenviken

I norra Bottenviken var det ovanligt lågt vattenstånd och de nordligaste stationerna fick nya minimirekord för december. På Bottenhavet var det ovanligt höga signifikanta våghöjder och vid Finngrundet noterades en tangering av decemberrekordet. På många platser var december den kallaste på 10 år och i mitten av månaden tog istillväxten fart. Ytvattentemperaturerna sjönk med omkring 3 grader under månaden.

13 december 2022 , 12.33

Ny webbsida lanseras: Hur mår havet?

SMHI tar reda på hur havet mår genom miljöövervakning till havs. Efter varje utfärd med U/F Svea visar SMHI hur det står till i haven runt Sverige. För att öka synligheten och därmed nyttan av SMHIs havsmiljöarbete, lanseras nya två nya webbsidor. Den ena är webbsida för den månadsvisa rapporten från utsjöprovtagningen med fartyget Svea presenteras. Den andra är en ny samlingssida för allmänheten som heter ”Hur mår havet”, där de senaste resultaten från Svea presenteras på ett överskådligt och mer förklarande sätt. 

25 november 2022 , 13.58

Säsongens iskarta har nu kommit igång

Förra veckan kunde säsongens första is ritas ut på kartan över havsis och ytvattentemperatur. Isen började som normalt att lägga sig i inre skyddade vikar i norra Bottenviken men det krävdes en del tid att hitta rätt observationsunderlag för att se isen. Idag kan vi tydligare se nyisen då områdena har brett ut sig.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om vår havsmiljö i ett föränderligt klimat.
Källa: SMHI
Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om vår havsmiljö i ett föränderligt klimat.
Källa: SMHI
Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

International collaborations
Förstora Bild

Mer om havsmiljö på externa webbplatser