Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

15 juli 2019 , 13.50

SMHI deltar på Wikimania-konferens om Globala målen och fri kunskap

SMHI kommer delta i konferensen Wikimania den 16-18 augusti. Konferensen bjuder in världens Wikimedia-gemenskap för att mötas, utbilda, workshoppa och diskutera kring temat Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de Globala målen. Under konferensen kommer SMHI presentera en workshop kring miljöinformation om Sveriges kustvatten och hur den kan presenteras på sajterna Wikipedia och Wikidata.

05 juli 2019 , 08.00

Juni 2019 - Normala observationer

Vattenståndsvariationerna var små under månaden. Vid kallfrontspassager med åska observerades snabba förändringar av vattenståndet. Den signifikanta våghöjden passerade 3 meter vid flera tillfällen vid västkusten. Uppvärmningen av ytvattnet tog fart vid några varmare perioder och kyldes av i samband med uppvällning av kallt djupvatten vid några tillfällen.

02 juli 2019 , 17.19

Sveriges nya forskningsfartyg R/V Svea levererat i spanska Vigo

Idag har Sveriges nya forskningsfartyg, R/V Svea levererats till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Leveransen skedde vid Armonvarvet i Vigo i Spanien där fartyget byggts under två år. SLU och SMHI kommer vara fartygets främsta användare för maritim forskning och miljöövervakning. 

Tema havsmiljö från SMHI
15 juli 2019 , 13.50

SMHI deltar på Wikimania-konferens om Globala målen och fri kunskap

SMHI kommer delta i konferensen Wikimania den 16-18 augusti. Konferensen bjuder in världens Wikimedia-gemenskap för att mötas, utbilda, workshoppa och diskutera kring temat Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de Globala målen. Under konferensen kommer SMHI presentera en workshop kring miljöinformation om Sveriges kustvatten och hur den kan presenteras på sajterna Wikipedia och Wikidata.

05 juli 2019 , 08.00

Juni 2019 - Normala observationer

Vattenståndsvariationerna var små under månaden. Vid kallfrontspassager med åska observerades snabba förändringar av vattenståndet. Den signifikanta våghöjden passerade 3 meter vid flera tillfällen vid västkusten. Uppvärmningen av ytvattnet tog fart vid några varmare perioder och kyldes av i samband med uppvällning av kallt djupvatten vid några tillfällen.

02 juli 2019 , 17.19

Sveriges nya forskningsfartyg R/V Svea levererat i spanska Vigo

Idag har Sveriges nya forskningsfartyg, R/V Svea levererats till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Leveransen skedde vid Armonvarvet i Vigo i Spanien där fartyget byggts under två år. SLU och SMHI kommer vara fartygets främsta användare för maritim forskning och miljöövervakning. 

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

Mer om havsmiljö på externa webbplatser