Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

05 juli 2024 , 12.30

Juni 2024 - Sent slut på issäsongen och stora variationer i ytvattentemperatur

Under månaden så steg vattenståndet på de östra farvattnen och månadsmedlen var över det normala. Signifikanta våghöjder över 3 meter observerades både på de västra och östra farvattnen. Säsongens sista iskarta ritades i början av juni och avslutade en lång issäsong. Perioder med lågtryck gjorde att vattentemperaturen sjönk och på flera platser var det uppvällning av kallare djupvatten.

11 juni 2024 , 12.40

Maj 2024 - Små variationer i vattenståndet

Det var små variationer i vattenståndet under månaden och på de östra farvattnen var månadsmedlen ovanligt låga. Månadens signifikanta våghöjder var förhållandevis små och de steg aldrig över 3 meter på någon plats. Avsmältningen av kvarvarande is i norr gick snabbt under månaden. Ytvattentemperaturerna steg snabbt under månaden i synnerhet längs kusterna.

10 juni 2024 , 13.30

Få koll på alger och cyanobakterier

Äntligen är sommaren här! Förhoppningsvis blir det många sköna bad. Men, ibland sätter alger och kanske framför allt cyanobakterier käppar i hjulet. SMHIs bevakning av alger och cyanobakterier har nu börjat för säsongen och den sker med hjälp av både satellit och provtagningar. Bengt Karlson, forskare på SMHI, berättar mer!

Tema havsmiljö från SMHI
05 juli 2024 , 12.30

Juni 2024 - Sent slut på issäsongen och stora variationer i ytvattentemperatur

Under månaden så steg vattenståndet på de östra farvattnen och månadsmedlen var över det normala. Signifikanta våghöjder över 3 meter observerades både på de västra och östra farvattnen. Säsongens sista iskarta ritades i början av juni och avslutade en lång issäsong. Perioder med lågtryck gjorde att vattentemperaturen sjönk och på flera platser var det uppvällning av kallare djupvatten.

11 juni 2024 , 12.40

Maj 2024 - Små variationer i vattenståndet

Det var små variationer i vattenståndet under månaden och på de östra farvattnen var månadsmedlen ovanligt låga. Månadens signifikanta våghöjder var förhållandevis små och de steg aldrig över 3 meter på någon plats. Avsmältningen av kvarvarande is i norr gick snabbt under månaden. Ytvattentemperaturerna steg snabbt under månaden i synnerhet längs kusterna.

10 juni 2024 , 13.30

Få koll på alger och cyanobakterier

Äntligen är sommaren här! Förhoppningsvis blir det många sköna bad. Men, ibland sätter alger och kanske framför allt cyanobakterier käppar i hjulet. SMHIs bevakning av alger och cyanobakterier har nu börjat för säsongen och den sker med hjälp av både satellit och provtagningar. Bengt Karlson, forskare på SMHI, berättar mer!

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om vår havsmiljö i ett föränderligt klimat.
Källa: SMHI
Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om vår havsmiljö i ett föränderligt klimat.
Källa: SMHI
Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

International collaborations
Förstora Bild

Mer om havsmiljö på externa webbplatser