Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

Fartyg i is
20 september 2019 , 14.00

Havsis vintern 2018-2019

Varm sommar, mild höst och tidvis mild och blåsig vinter resulterade så småningom i en  lindrig isvinter både vad gäller längd och maxisutbredning. 

06 september 2019 , 10.00

Augusti 2019 - Små variationer i vattenståndet

Det var små variationer i vattenståndet under augusti. Det lägsta vattenståndet observerades i Kalix och det högsta i Uddevalla. Månadens högsta vågor observerades vid Väderöarna den 11. I mitten av månaden var det en period med lite högre våghöjder på samtliga platser. Uppvärmningen av ytvattnet tog fart under sista veckan.

04 september 2019 , 17.24

Möjlighet för allmänheten att besöka Svea

Med hjälp av Sveriges nya forskningsfartyg Svea ska Västerhavets och Östersjöns ekosystem undersökas. Ombord på fartyget samlar SMHI in data om havsmiljön och SLU övervakar fiskbestånden. Den 9 september finns möjlighet för allmänheten att besöka Svea när hon ligger i hamnen i Göteborg.

Tema havsmiljö från SMHI
Fartyg i is
20 september 2019 , 14.00

Havsis vintern 2018-2019

Varm sommar, mild höst och tidvis mild och blåsig vinter resulterade så småningom i en  lindrig isvinter både vad gäller längd och maxisutbredning. 

06 september 2019 , 10.00

Augusti 2019 - Små variationer i vattenståndet

Det var små variationer i vattenståndet under augusti. Det lägsta vattenståndet observerades i Kalix och det högsta i Uddevalla. Månadens högsta vågor observerades vid Väderöarna den 11. I mitten av månaden var det en period med lite högre våghöjder på samtliga platser. Uppvärmningen av ytvattnet tog fart under sista veckan.

04 september 2019 , 17.24

Möjlighet för allmänheten att besöka Svea

Med hjälp av Sveriges nya forskningsfartyg Svea ska Västerhavets och Östersjöns ekosystem undersökas. Ombord på fartyget samlar SMHI in data om havsmiljön och SLU övervakar fiskbestånden. Den 9 september finns möjlighet för allmänheten att besöka Svea när hon ligger i hamnen i Göteborg.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

Mer om havsmiljö på externa webbplatser