Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

15 april 2024 , 07.29

SMHIs forskare delar sina senaste forskningsrön på stor konferens i Wien

Den 14 – 19 april deltar flera av SMHIs forskare i den årliga forskningskonferensen European Geosciences Union General Assembly (EGU) i Wien. I år medverkar myndighetens forskare med en lång rad föredrag och postrar.

05 april 2024 , 13.30

Mars 2024 - Mycket stationärt isläge

Det var små variationer i vattenståndet under månaden, de högsta och lägsta observerades i Uddevalla. De högsta vågorna observerades på de östra farvattnen där de steg över 4 meter. Isläget var mycket stationärt och det var i stort sett detsamma i början som slutet av månaden. Det var inga större förändringar i ytvattentemperaturen heller. Det var bara havet i väster som visade på en svag ökning.

07 mars 2024 , 14.00

Februari 2024 - Stormen Louis gav högt vattenstånd och höga vågor

Under månaden passerade flera lågtryck med sydvästliga vindar vilket ledde till att månadsmedlen för vattenstånden hamnade över det normala. Det högsta vattenståndet inträffade i samband med stormen Louis. Samma storm gav även upphov till höga vågor längs västkusten. En kall period under första delen av februari ledde till att årets maximala isutbredning inträffade den 12 februari. Från mitten av månaden tryckte mild luft på söderifrån och i slutet av månaden hade isutbredningen minskat till hälften.

Tema havsmiljö från SMHI
15 april 2024 , 07.29

SMHIs forskare delar sina senaste forskningsrön på stor konferens i Wien

Den 14 – 19 april deltar flera av SMHIs forskare i den årliga forskningskonferensen European Geosciences Union General Assembly (EGU) i Wien. I år medverkar myndighetens forskare med en lång rad föredrag och postrar.

05 april 2024 , 13.30

Mars 2024 - Mycket stationärt isläge

Det var små variationer i vattenståndet under månaden, de högsta och lägsta observerades i Uddevalla. De högsta vågorna observerades på de östra farvattnen där de steg över 4 meter. Isläget var mycket stationärt och det var i stort sett detsamma i början som slutet av månaden. Det var inga större förändringar i ytvattentemperaturen heller. Det var bara havet i väster som visade på en svag ökning.

07 mars 2024 , 14.00

Februari 2024 - Stormen Louis gav högt vattenstånd och höga vågor

Under månaden passerade flera lågtryck med sydvästliga vindar vilket ledde till att månadsmedlen för vattenstånden hamnade över det normala. Det högsta vattenståndet inträffade i samband med stormen Louis. Samma storm gav även upphov till höga vågor längs västkusten. En kall period under första delen av februari ledde till att årets maximala isutbredning inträffade den 12 februari. Från mitten av månaden tryckte mild luft på söderifrån och i slutet av månaden hade isutbredningen minskat till hälften.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om vår havsmiljö i ett föränderligt klimat.
Källa: SMHI
Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Kunskapsfilmer

Film från SMHI om vår havsmiljö i ett föränderligt klimat.
Källa: SMHI
Film från SMHI om miljöövervakning till havs.
Källa: SMHI
Kunskapsfilm om syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
Filmen Smältande inlandsisar – så påverkas havsnivån förklarar varför inlandsisarna på Antarktis och Grönland smälter och hur detta bidrar till stigande havsnivåer.

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

International collaborations
Förstora Bild

Mer om havsmiljö på externa webbplatser