Nyhetsarkiv

Det hydrologiska året 2021-2022

Hydrologi

När det hydrologiska året 2021-2022 sammanfattas är det som alltid en blandning av högt och lågt och normala flöden. Något som sticker ut är de ovanliga problemen med höga flöden vintertid i Jämtland och ispropparna vid bland annat Åre och Kangos.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Låga nivåer i sjöar och vattendrag i södra Sverige

Hydrologi

I många sjöar och vattendrag i sydöstra Sverige är det nu mycket låga nivåer. En anledning är att det under en längre period fallit mindre nederbörd än normalt och att den nederbörd som fallit under växtsäsongen till stor del har tagits upp av växtlighet och inte fyllt på i vattendrag.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lär dig mer om hur klimatet påverkar skogen

Ett klimat i förändring innebär en skog i förändring. Anmälan är nu öppen till SMHIs kurs i klimatanpassning och klimatförändring. Här får du som arbetar i skogen mer kunskap om klimatförändringar, och även verktyg för att ta fram en plan för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatet och framtiden – så här skapar vi en bättre och friskare värld

KlimatForskning

Den 30 september har du chansen att lyssna till eventet ”Människan och planeten – en bättre och friskare värld" som livesänds under ForskarFredag den 30 september. Här möter du forskare och experter från SMHI, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Odling i Balans, Linköpings universitet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

CORDEX arrangerar konferens om regionalt klimat

KlimatForskning

ICRC - International Conference on Regional Climate - arrangeras som hybridkonferens den 25-29 september 2023. Det innebär att deltagarna - cirka 500 klimatforskare och samhällsplanerare - kan delta på plats i Trieste i Italien, eller i Pune i Indien eller digitalt online.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO om rapporten United in Science: Vi är på väg åt fel håll

Klimat

Klimatvetenskapen är tydlig – vi är på väg åt fel håll, enligt en ny rapport koordinerad av WMO. Rapporten sätter ljuset på det enorma gapet mellan strävanden och verklighet. ”Utan väldigt mycket mer ambitiösa åtgärder, kommer de fysiska och socioekonomiska effekterna av klimatförändringen att bli …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2022 - Hetta i Kina, kraftiga monsunregn i Pakistan

Meteorologi

Den kraftiga sommarhettan spred sig österut över Europa, vilket bidrog till att augusti 2022 blev den hittills varmaste augustimånaden för Europa som helhet. Det var även mycket torrt med mycket låga vattennivåer i många floder. Även i till exempel södra Kina rådde en kraftig och långvarig hetta. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Cyanobakterierna toppade kring midsommar

Oceanografi

Under sommaren 2022 förekom cyanobakterier i hela Egentliga Östersjön, Finska viken samt i sydöstra delen av Bottenhavet. De största sammanhängande förekomsterna var i mellersta och norra Östersjön under sista veckan i juni. Flest dagar med förekomst av cyanobakterier, runt 25 dagar, var i området …

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: Skogsbränder försämrar luftkvaliteten

Forskning

Med ökningen av värmeböljor i klimatförändringens spår följer också en ökad risk för skogsbränder. Bränderna leder sannolikt till försämrad luftkvalitet, vilket är skadligt för både människor och ekosystem. Detta konstaterar WMO i en årlig rapport om luftkvalitet och klimat – ”WMO Air Quality and …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny metodik att beräkna luftföroreningar ger Sverigetäckande exponerings- och hälsounderlag

MeteorologiLuftmiljöForskning

Smutsig och förorenad luft påverkar din hälsa – speciellt om du är barn, äldre eller tillhör någon riskgrupp. På SMHI utvecklar forskare och luftmiljöexperter nu en ny metodik som gör att de kan beräkna hur mycket luftföroreningar befolkningen utsätts för, både nu och i framtiden, i städer och på …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad