Nyhetsarkiv

Våren 2023 - Högtrycksväder i april och maj

Meteorologi

Våren 2023 inleddes med en kall marsmånad som i södra Sverige var mycket ostadig. Flera stationer med långa eller medellånga mätserier i Götaland samt lokalt i Svealand noterade då en rekordblöt marsmånad. I april dominerade istället högtrycksväder men där nederbörden väl föll kom det stora …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt poddavsnitt om försurningen av havet

Publicerad: Senast uppdaterad:

En ovanligt kraftig vårflod i Torneälven summeras

Hydrologi

Vårfloden blev kraftig i nordligaste delen av landet med höga flöden och översvämningar. I Torneälven och biflödet Muonioälven var flödena extremt höga och jämförbara med den tidigare rekordvårfloden 1968. På några stationer var vattenflödena till och med de högsta som observerats sedan mätningarna …

Publicerad: Senast uppdaterad:

En lindrig isvinter avslutades i pingsthelgen

Oceanografi

Isvintern 2022-2023 tog slut i söndags efter en rätt snabb avsmältning av den sista isen. Istillväxten varierade under vintern. Kyla i december samt i mars bidrog till att bygga på istäcket och så pass sent som den 12 mars noterades årets maximala isutbredning med 81 000 kvadratkilometer. Då …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu kan du skapa bilden av framtiden

Klimat

Hur kan samhället se ut om femtio år när vi har anpassat det till framtidens varmare och torrare klimat? Det kommer grupper själva kunna svara på när de genomför workshopen ”Framtidsbilder”.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatforskning ger indikation om sommarnederbörd i norra Europa – mindre mängder än normalt förväntas

KlimatForskning

Sedan några år arbetar klimatforskare på SMHI med att studera kopplingar mellan förhållanden i atmosfären över subtropiska Stilla havet under våren och mängden nederbörd under sommaren i norra Europa. Forskningen skapar förutsättning för en enkel, men ändå förhållandevis träffsäker, uppskattning av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårflod med extremt höga flöden och översvämningar

Hydrologi

Under helgen nådde vårfloden extremt höga nivåer i nedre delen av Torneälven och i biflödet Muonioälven där vattenflödena är ungefär lika höga som den tidigare högsta uppmätta vårfloden 1968. För vissa hydrologiska stationer har flödet varit rekordhögt. Det skapade problem bland annat genom …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt arbete för bättre regional klimatinformation i Afrika

I processen att designa ett klimatprogramförslag till Sida har SMHI besökt Moçambiques huvudstad Maputo. SMHI var med och höll en workshop med deltagare från flera olika afrikanska länder, samhällssektorer samt motsvande meteorologiska och hydrologiska institut. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårflod med höga flöden

Hydrologi

Det är höga flöden i vattendragen på många håll i norra delarna av landet till följd av snösmältning och kraftig nederbörd. Enligt SMHIs hydrologiska prognos ser vattenflödena ut att kulminera i små vattendrag under det närmsta dagarna medans det ökar i vissa större älvar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: Risk att tillfälligt passera 1,5-gradersmålet närmaste fem åren

Klimat

Idag presenterar meteorologiska världsorganisationen (WMO) en sammanfattning av globala temperaturbedömningar för 2023 – 2027 i ”The Global Annual to Decadal Climate Update”. Enligt WMO:s rapport är det 66 procents sannolikhet för att den årliga temperaturen tillfälligt kommer att vara 1,5°C …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad