Kurser i klimatförändringar och klimatanpassning för dig som arbetar med skogen

SMHIs kurs i klimatförändringar och klimatanpassning ger verktyg för att systematiskt kunna arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.

Kursinnehåll

Grundkurs i Klimatförändringar i Sverige (1 dag)

  • Hur världen påverkas av utsläpp och hur det hänger samman med klimatförändringar här i Sverige
  • Sveriges klimat idag och i framtiden. Till exempel hur ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och därmed till en ökad skogstillväxt men också längre perioder med brandrisk och torka. 
  • Kunskap om hur klimatet varit i Sverige det senaste 100 åren. Till exempel har stormarna blivit fler och kraftigare?
  • Konkreta exempel på vilka effekter klimatförändringar har på skog och en introduktion till metoder för anpassning.

Kurs i klimatanpassning (2 dagar)

  • Metoder för att bedöma risker och sårbarheter till följd av klimatförändringar och praktiskt pröva på arbete med dem.
  • Inspireras av skogsexkursion med exempel på omställning. Till exempel omställning till blandskog, naturnära skogsbruk, trädslagsval och hyggesfria metoder (se respektive kursort för mer information).
  • Att identifiera och prioritera vilka åtgärder som hanterar just din organisations eller fastighets klimatrisker.
  • Kursen ger dig mer kunskap om hur du kan jobba med din klimatanpassningsplan, och ger dig inspiration kring hur denna kan bli en del av din skogsbruksplan.

Material

Nu kan du i efterhand ladda ner material från de olika kurserna.

Grundkurs i klimatförändringar

Föreläsningsbilder (21,6 MB, pdf)

Kurs i klimatanpassning

Kursmaterial (1,0 MB, pdf)

Dokumentmapp klimatanpassningsplan underlag - skog (17 kB, xlsx)

Multikriterieanalys (MKA) (109 kB, xlsx)

För vem?

Denna utbildning riktar sig till dig som vill förstå vad klimatförändringar i Sverige innebär och hur man kan arbeta med att anpassa sin fastighet eller en verksamhet till det. I den här kursen fokuserar vi på de klimatförändringar som är extra viktiga att förstå om man arbetar med eller äger skog.

Du som går kursen är till exempel:

Skogsägare, och det spelar ingen roll om du bor på din fastighet eller inte.

Anställd på skogsbolag och jobbar till exempel som rådgivare, med skogskötesel, verksamhetsutveckling, ledning, hållbarhet eller naturvård. Eller regelbundet kommer i kontakt med frågor där du kan ha nytta av ökad kunskap om klimat.

Yrkesverksam inom skogsbruket. Till exempel rådgivare, skogsentreprenör eller i annan roll.

Observera att personal vid SMHI, personal vid andra myndigheter, skolelever, studenter, allmänheten, ideella organisationer, press och politiker inte ingår i målgruppen.

För att dra mest nytta av fördjupningskursen bör du ha deltagit i grundkursen eller ha motsvarande kunskaper.

Kostnad

SMHI utbildar verksamma inom skogsbruket med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Utbildningen är därmed kostnadsfri för alla deltagare.