Hive

Hive är SMHIs projekthanteringssystem för samarbete mellan SMHI och externa parter.

Systemet Hive är avsett för delning av information mellan SMHI-medarbetare och externa samarbetsparter, till exempel inom ramen för ett projekt.

Hive fungerar som en avgränsad lagringsyta där projektmedlemmarna kan lagra och dela dokument, mappar och liknande.

Projektledaren hos SMHI beställer tillgång till Hive åt de projektmedlemmar som behöver tillgång till verktyget.

Supportfrågor som inte täcks in av användarinstruktionerna ska ställas via projektledaren.

SMHI Hive Användarinstruktioner (5,5 MB, pdf)