Hive

Hive är SMHIs tjänst för samarbete mellan SMHI och externa parter. 

Hive är SMHIs tjänst för att dela information med externa parter. De flesta projekt resulterar i en mängd dokument, bilder och andra filer. Att kunna strukturera alla filer på ett säkert och lättillgängligt sätt kan vara avgörande för hela projektet. Med Hive dokumenthanteringssystem kan projektmedlemmar komma åt viktiga filer – varsomhelst, närsomhelst.

Hive är till för externa projekt: där kan medlemmarna dela information under den tid som projektet pågår. Därefter ska informationen tas om hand enligt dess speciella behov.

Externa användare

Externa användare av tjänsten loggar in med tvåfaktorsautentisering. Detta uppfyller de starka säkerhetskrav som SMHI ställer på åtkomst till informationen i Hive.

Tvåfaktorsautentiseringen innebär att du behöver bekräfta inloggningen två gånger, till exempel med inloggningsuppgifter i kombination med ett OTP (engångslösenord) som genereras via en app på en smart telefon eller i en plugin i datorns webbläsare.

Som extern användare behöver du ha en autentiseringsapplikation installerad antingen i din telefon eller i din webbläsare. Installera applikationen innan du påbörjar att registrera dig i Hive.

För mobila enheter stödjer SMHI autentiseringsapplikationerna:

 • Google Authenticator
 • FreeOTP

Applikationerna installeras via Google Play eller iOS App store.

För webbläsare stödjer SMHI authenticator.cc/ .

Informationshantering i Hive

De här typerna av information får hanteras i Hive

 • Vissa personuppgifter, till exempel namn, mejladress och telefonnummer (din kontaktperson på SMHI kan ge mer detaljerad information om vilka personuppgifter som kan vara tillåtna)
 • Information som styrs av avtalsförpliktelser
 • Information som styrs av verksamhetsspecifik lagstiftning

De här typerna av information är inte tillåtna i Hive

 • Känslig information och sekretess (framförallt reglerat av  offentlighets- och sekretesslagen samt dataskyddsförordningen)
 • Känsliga personuppgifter (exempelvis hälsouppgifter och facklig tillhörighet)
 • Riskanalyser, säkerhetsrevisioner och anbud
 • Affärssekretess är inte tillåten. Annan affärsinformation kan vara tillåten, om den inte omfattas av sekretess. 
 • Kritisk information (framförallt reglerat av säkerhetsskyddslagen)
 • Säkerhetsskyddsklassad information (frågor som rör Sveriges säkerhet)

Du som är extern användare kan alltid få stöd av din kontakt på SMHI.

Du som hanterar din projektinformation i Hive ansvarar för vilken informationsklassning din information har, och att avgöra om den är tillåten att hantera i Hive. Tänk också på att information som du hanterar i Hive kan vara allmän handling. Den informationen ska du ta hand om enligt det regelverk som finns och som bygger på offentlighetsprincipen.

Guider

Följande instruktionsfilmer beskriver hur du som ny användare får tillgång till Hive.

För dig som klickar på länken i inbjudningsmejlet inom 12 timmar

Guiden är till för dig som klickar på länken i inbjudningsmejlet inom 12 timmar efter du mottagit inbjudan från SMHI.

För dig som klickar på länken efter mer än 12 timmar, eller behöver nytt lösenord eller OTP-kod.

Guiden är till för dig som inte klickade på länken i inbjudningsmejlet inom 12 timmar efter du mottagit inbjudan från SMHI. 
Guiden gäller även då du har glömt ditt lösenord eller behöver konfigurera ny OTP kod.

Fler viktiga guider

Hive bygger på standardplattformen Nextcloud.

Nextclouds egen användarmanual

Aktivera tvåfaktorautentisering (751 kB, pdf)

Logga in i Hive med tvåfaktorautentisering (460 kB, pdf)

Byt lösenord till Hive (838 kB, pdf)

SMHI Hive Användarinstruktioner (2,0 MB, pdf)

Användarsupport

Om du som extern användare behöver hjälp kan du kontakta servicedesk@smhi.se. Supporten är öppen vardagar klockan 8-17 svensk tid.