Hur blir man hydrolog?

Vatten med bra kvalitet är livsviktigt för både människor och djur. Alla samhällen behöver ha tillgång till tillräckligt mycket vatten – men inte heller så mycket att det blir risk för översvämningar! Hydrologer arbetar med en mängd olika frågor som rör vatten på land.

Det finns över hundra personer på SMHI som arbetar med hydrologi – läran om vatten på land.

– Vi jobbar med många spännande frågor, och alla har vi kommit hit på lite olika vägar, berättar hydrologen Katarina Stensen. De flesta hydrologer är naturvetare eller ingenjörer i grunden som har en akademisk universitetsexamen från program inom hydrologi, hydrogeologi eller miljö- och vattenteknik. Andra kommer från tech-sidan och är systemutvecklare.

Vatten- och miljöfrågor från olika perspektiv

Det finns en mängd olika roller som en hydrolog kan jobba med. Man kan arbeta brett med vattenfrågor genom att exempelvis modellera hur mycket vatten som kommer att flöda i ett vattendrag, detta kan göras både på några dagars sikt och hundra år framåt i tiden.

– Att modellera flöden betyder att man med hjälp av avancerade datamodeller, och i vissa fall klimatmodeller, kan räkna fram hur mycket vatten som kommer att finnas och hur det kommer att flöda, förklarar Katarina.

Andra hydrologer har ett viktigt jobb i att kommunicera kring det aktuella vattenläget och risken för eventuell vattenbrist eller översvämningar. I så kallade varningslägen stöttar hydrologerna sedan andra myndigheter som räddningstjänst, länsstyrelser och vattenförvaltning.

Det finns också hydrologer som ofta är ”ute i fält”. De åker runt i hela Sverige för att på plats mäta vattenflöden och servar SMHIs olika vattenföringsstationer.

En del hydrologer jobbar med konsultuppdrag inom frågor som kan röra exempelvis miljöproblem eller vattenkraft eller vattenreglering i Sveriges floder och vattendrag. Andra hydrologer väljer att genomföra en doktorandutbildning på ett universitet för att sedan forska i frågor som till exempel storskalig hydrologisk modellering, hållbar utveckling och klimatfrågor.

En växande grupp hydrologer på SMHI arbetar också med alla system som finns bakom modellerna, eller med att presentera hydrologiska data på ett snyggt och tillgängligt sätt på webbplatsen smhi.se. För att jobba med dessa frågor kan man läsa till systemutvecklare, en utbildning som finns på många platser i landet.

”Jobba med något viktigt”

– Jag valde det här yrket för att jag ville jobba med något viktigt. Rent vatten på rätt plats är en förutsättning för liv. Det är stort fokus på klimatfrågan nu, och klimatet kommer påverka tillgången till rent vatten, säger Katarina och tillägger:

– Jobbet på SMHI är också roligt för att jag får stort förtroende med mycket frihet och eget ansvar.

Här kan du studera hydrologi

Hydrologer kan ha lite olika bakgrund, men de mest renodlade utbildningarna för att arbeta med hydrologi finns på exempelvis:

Stockholms universitet

Lunds universitet

Uppsala universitet

Göteborgs universitet

Sveriges lantbruksuniversitet